Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Jak zamawiać?
UWAGA: CENY KSIĄŻEK W NASZEJ KSIĘGARNI PODANE SĄ Z 20% RABATEM OD CENY DETALICZNEJ
 
 
Jak zamawiać?

 
1. Wybraną książkę dodajemy do zamówienia klikając na ikonę koszyka lub napis "KUP KSIĄŻKĘ" / "KUP EBOOK". W koszyku istnieje możliwość modyfikacji Zamówienia poprzez zmianę ilości znajdujących się w nim produktów i wprowadzenie kodu rabatowego. Wszystkie zmiany zatwierdza się przyciskiem "ZATWIERDŹ".

2. Klikając na przycisk "DALEJ" zapisujemy listę produktów i przechodzimy do kolejnego etapu składania zamówienia, gdzie należy:
- wybrać sposób dostawy
- wybrać sposób płatności
- podać dane adresu dostawy
- w przypadku wybrania opcji faktura - podać dane do faktury VAT
- zaakceptować "Informacje do zaakceptowania".
 
3. Klikając na przycisk "DALEJ" przechodzimy do podsumowania zamówienia, gdzie należy sprawdzić poprawność wszystkich informacji. W przypadku wprowadzenia błędnych danych lub chęci modyfikacji/przerwania zamówienia istnieje możliwość cofnięcia do poprzednich etapów zamówienia klikając "wstecz".
 
4. Klikając przycisk "PRZEJDŹ DALEJ" następuje potwierdzenie informacji o zamówieniu, a zarazem jego złożenie i przekierowanie na stronę płatności. Po złożeniu zamówienia użytkownik, na podany przez siebie w formularzu lub telefonicznie adres e-mail, otrzyma od sprzedawcy automatyczną wiadomość zwrotną z informacją potwierdzającą dokonanie zamówienia.
 
5. W przypadku gdy złożone zamówienie zawiera błędy lub wymaga modyfikacji należy skontaktować się indywidualnie ze sprzedawcą drogą telefoniczną lub e-mailową.
 
Przy zamówieniach internetowych krajowych (poczta lub kurier) powyżej 100 PLN koszty przesyłek ponosi UNIVERSITAS. 
 
Do zamówień poniżej 100 PLN doliczamy koszty wysyłki:
10 PLN - Paczkomaty InPost
10 PLN - Pocztex Kurier 48
12 PLN - kurier DPD
 
Dane do przelewu:
TAiWPN Universitas
ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków

Numer konta:
06 1240 4650 1111 0000 5152 7718
SWIFT: PKOPPLPW

Bank Pekao SA
Oddział w Krakowie
Rynek Główny 47
30-960 Kraków


W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: ksiegarnia@universitas.com.pl
 

Jak kupować książki elektroniczne?
Zakup wydań elektronicznych książek odbywa się w sposób analogiczny do zakupu wydań tradycyjnych (papierowych). Aby dokonać zakupu, należy umieścić w Koszyku wybrane wydania elektroniczne, a następnie sfinalizować zamówienie i uiścić należność.
W przypadku wydań elektronicznych w cenie uznaniowej należy najpierw wpisać zadeklarowaną kwotę (min. 1,23 PLN), a następnie umieścić je w koszyku.
 
Możliwe jest łączenie w ramach pojedynczego zamówienia pozycji papierowych oraz elektronicznych.
Wydania elektroniczne zostają udostępnione po potwierdzeniu dokonania zapłaty (zależnie od wybranej opcji płatności) po zalogowaniu się do PROFILU UŻYTKOWNIKA, w sekcji: Moje pliki (zamówienia w nowej księgarni) lub w sekcji Archiwum (zamówienia ze starej księgarni).
 
Pliki sprzedawane są we wszystkich możliwych wersjach, które udostępnia Wydawnictwo Universitas i mogą to być formaty: PDF, EPUB lub MOBI. Pliki można pobierać klikając w odpowiednie przyciski [POBIERZ]. Zakupione pliki mogą być pobierane dowolną liczbę razy.
Do wyświetlania zawartości książek elektronicznych polecamy najnowszą wersję programu Adobe Acrobat Reader (pliki PDF) lub inne programy do plików EPUB i MOBI (np. Adobe Digital Editions lub Calibre).
 
UWAGA:
W celu dokonania zakupu książek elektronicznych konieczne jest posiadanie konta klienta w naszym systemie. Aby utworzyć konto należy wybrać opcję REJESTRACJA lub LOGOWANIE z górnego paska zadania na stronie.
W przypadku zamówień, na których figurują wydania elektroniczne, niedostępna jest opcja płatności za pobraniem. Książki elektroniczne są wyposażone w dane umożliwiające zidentyfikowanie ich nabywcy.
 
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: ksiegarnia@universitas.com.pl

 

Problem z zamówieniem?

Prosimy o kontakt: ksiegarnia@universitas.com.pl


 Zamówienie można złożyć:

- poprzez księgarnię internetową www.universitas.com.pl
- e-mailem na adres: ksiegarnia@universitas.com.pl
- telefonicznie: +48 (12) 413 91 36
- listownie na adres: Universitas, ul. Żmujdzka 6B, 31-426 Kraków
- osobiście: Dział Handlowy Universitas, ul. Żmujdzka 6B, Kraków (wejście w podwórze)

 

REGULAMIN SKLEPU

 

I. DEFINICJE

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:


„Sprzedawcy” – rozumie się przez to Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „UNIVERSITASsiedzibą w Krakowie (31-016), przy ul. Sławkowskiej 17, wpisane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000058323, o nadanym numerze NIP 676-001-61-68 oraz REGON: 350269030.


„Towarze” lub „Towarach” –  rozumie się przez to towar lub towary opisane na Stronie, oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę.

 

„Ebooki”– książki w wersji elektronicznej. Książki mogą być zapisane w formacie plików PDF, MOBI lub EPUB.

„Użytkowniku” – rozumie się przez to osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, posiadającą zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, dokonującą zakupu Towarów w Sklepie w celach innych niż w celu dalszej ich odsprzedaży w ramach prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej.

„Zamówieniu” – rozumie się przez to propozycję zawarcia Umowy składaną Sprzedawcy przez Użytkownika za pośrednictwem formularza znajdującego się na Stronie lub telefonicznie pod numerem + 48 12 413 91 36.  

„Danych” – rozumie się przez to dane podane przez Użytkownika w ramach składania Zamówienia, niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania oraz adres, na który Towar ma być wysłany.

„Umowie” – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru zawartą na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępnionych na Stronie, pomiędzy Sprzedawcą oraz Użytkownikiem, której przedmiotem jest ustalenie zasad sprzedaży Użytkownikowi Towaru.

„Stronie” – rozumie się przez to stronę internetową znajdującą się pod adresem www.universitas.com.pl.

„Sklepie” – rozumie się przez to księgarnię internetową, prowadzoną przez Sprzedawcę na Stronie.

„Regulaminie” – rozumie się przez to niniejszy regulamin.

II. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

1. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące wymagania techniczne:
    - rozdzielczość ekranu: 1024x768 lub wyższa,
    - głębia kolorów: 32 bity lub wyższa,
    - przeglądarki: Internet Explorer 8 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari,
    - włączona obsługa cookies,
    - włączona obsługa Javascript.

2. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Użytkownikowi złożenia za pośrednictwem Strony Zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia Umowy, ani też zrealizować zawartej Umowy.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników:

- za pośrednictwem Strony, poprzez wysłanie formularza: 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;

- telefonicznie pod numerem +48 12 413 91 36: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16.00.

2. Każdy z Towarów ma swoje zdjęcie. Użytkownik, który wybiera przedmiot, powinien kliknąć myszką na jego zdjęcie, w celu uzyskania dokładnego opisu przedmiotu (wyszczególnienie istotnych cech przedmiotu), jego ceny, spisu treści itp.

3. W Zamówieniu Użytkownik:

- określa zamawiane Towary, w tym ich ilość;

- podaje  Sprzedawcy Dane;

- określa sposób płatności oraz przesyłki.

- zatwierdza zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk „Zamów”

 

4. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik, na podany przez siebie w formularzu lub telefonicznie adres e-mail, otrzyma od Sprzedawcy wiadomość zwrotną z informacją potwierdzającą dokonanie Zamówienia.

5. Przed przyjęciem Zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Użytkownikiem np. w przypadku wątpliwości, konieczności doprecyzowania Zamówienia lub ewentualnych braków Towarów. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku gdy Towar objęty Zamówieniem jest dostępny u Sprzedawcy. W przypadku niedostępności Towaru objętego Zamówieniem Użytkownika, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Użytkownika najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika telefonicznie lub w formularzu zamówienia.

7. W przypadku czasowej niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Użytkownika, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Użytkownika najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni oraz poinformuje o konieczności dokonania modyfikacji Zamówienia. Użytkownik bez nieuzasadnionej zwłoki winien wskazać sposób modyfikacji Zamówienia, decydując się na jego częściową realizację, wydłużenie czasu jego realizacji, zmianę Towarów objętych Zamówieniem lub na anulowanie Zamówienia.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

9. Umowa zostaje zawarta w chwili przesłania Użytkownikowi informacji, na podany przez Użytkownika adres e-mail, o przyjęciu przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.

IV. ZASADY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy danym Towarze w chwili złożenia Zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących na Stronie. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.

3. Użytkownik może zapłacić za zamówiony Towar:  
   

- przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)

- na rachunek bankowy Sprzedawcy (numer konta zostanie przesłany do Użytkownika drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail wraz z potwierdzeniem Zamówienia);

- kartą Visa, MasterCard, Diners Club lub JCB (System Polcard)

- za pomocą systemu PayU.pl

 

4. Użytkownicy będący konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego mogą wstrzymać się z zapłatą do chwili otrzymania Towaru.

 

5. Użytkownik wraz z dostawą towaru otrzymuje fakturę VAT lub paragon fiskalny. Użytkownik dokonujący zakupów wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie zostanie przygotowane do wysyłki w terminie 2 dni roboczych od dnia jego złożenia

2. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki pocztowej, kurierskiej, dostarczenia do Paczkomatu InPost lub odbioru osobistego, zgodnie z wyborem Użytkownika.

3. Koszty przesyłki Towaru są wskazane na Stronie w zakładce >Jak zamawiać.

VI. ZASADY SPRZEDAŻY EBOOKÓW

1. Zamówienie zawierające Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.

2. W przypadku gdy Zamówienie obejmować będzie jednocześnie Ebooki i towary innego rodzaju, to zostanie podzielone na Zamówienie dotyczące Ebooka/ów oraz Zamówienie dotyczące towarów innego rodzaju.

3. Sprzedawca po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności prześle Użytkownikowi wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającą: (a) potwierdzenie otrzymania płatności; (b) informacje odnośnie do sposobu pobrania Ebooka.

4. Użytkownik ma prawo rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania Ebooka ze Sklepu. W przypadku rezygnacji z Zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków.

5. Nabyte i opłacone Ebooki będą dostępne do pobrania dla Klienta po zalogowaniu się na stronie www.universitas.com.pl  w zakładce: „Twoja biblioteczka”.

6. Informacje dotyczące zakresu licencji na korzystanie z Ebooka mogą zostać zamieszczone na stronach Sklepu np. poprzez wskazanie liczby urządzeń na których można otwierać Ebook. W przypadku braku takich informacji uznaje się, że Ebook może być wykorzystywany wyłącznie dla celów dozwolonego użytku osobistego, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. W przypadku sprzedaży Ebooków, faktura VAT lub paragon fiskalny, o której mowa w roz. IV pkt. 5 Regulaminu, zostanie przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r.) Użytkownikom nabywającym Towary jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy (zrezygnowania z Towaru) w terminie 14 dni od chwili wydania Towaru objętego Zamówieniem.

2. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie na adres Sprzedawcy  w ostatnim dniu terminu wskazanego w pkt 1 powyżej lub doręczenia do punktu handlowego Sprzedawcy, stosownego oświadczenia wraz z Towarem, z którego Użytkownik rezygnuje oraz otrzymanym paragonem/fakturą VAT. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu Towaru, w tym nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem. Towar musi być zwracany w stanie niezmienionym. Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się TUTAJ

3. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…)

"o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.”


4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zgodnie z powyższymi przepisami, Sprzedawca zwraca Użytkownikowi należność za odesłany Towar, jeśli zapłata za Towar nastąpiła z góry, oraz poświadcza na piśmie zwrot Towaru.

VIII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem Danych jest Sprzedawca. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Zamówienia. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy.

2. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, Dane są przetwarzane z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania zabezpieczającego uniemożliwiającego dostęp do tych Danych osobom nieuprawnionym.

3. Zamówienia nie mogą być składane anonimowo.

IX. REKLAMACJE W TYM TAKŻE DO EBOOKÓW.

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad dostarczonego Towaru, w każdej możliwej formie czyli: papierowej, w postaci fizycznego nośnika (płyta CD, DVD, pamięć flash) oraz w postaci elektronicznej (pliki ebooków np.: epub, mobi, PDF).

2. Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, tj. ul. Sławkowska 17,  31-016 Kraków, wraz z reklamowanym Towarem oraz pisemnym uzasadnieniem (np. brak stron, niezadrukowane lub niewyświetlające się strony (w przypadku wersji elektronicznych) uszkodzenia w transporcie, specyfikacją urządzenia na którym odczytywany jest Ebook).

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Towarem. O wyniku reklamacji Sprzedawca powiadomi Użytkownika tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Użytkownik zastrzeże inną formę kontaktu.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

2. Zamówienie Towaru równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od powyższego, dokonanie Zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu Zamówienia, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w ciągu 7 dni od opublikowania ich na Stronie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Użytkownika.

5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM