Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Bitwy o przeszłość. Nauka, polityka, media, edukacja Bitwy o przeszłość. Nauka, polityka, media, edukacja
Bitwy o przeszłość. Nauka, polityka, media, edukacja
ISBN: 978-83-242-4025-8
ISBN e-book: 978-83-242-6751-4
Data premiery: 10.01.2024
Liczba stron: 492
Format: 125x195
Wersje: KSIĄŻKA / EBOOK (pdf)
36,00 PLN
45,00 PLN
27,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Pytania o to, skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy, zadaje sobie człowiek od zarania. Niezmiennie przerastają one jego możliwości poznawcze, więc sprzeczne odpowiedzi napawają jednych radością, u innych budzą strach. Od dumy i lęku daleka jeszcze droga do megalomanii czy obsesji i depresji, ale jednostki i narody z niezwykłą łatwością, wręcz lekkomyślnością, na nią wkraczają, najczęściej w urojonym przekonaniu o potrzebie obrony. Zmierzają ku przepaści, niepomne, że na jej krawędzi będą igraszką Historii. A ona, choć sama figlarka, nie lubi, gdy z niej żartują, i odpowiada niszczycielską potęgą swoich wichrów, sprowokowanych przecież przez nas. Kultura zachodnia poza historią nie istnieje. Kryzys myślenia historycznego jest zarazem kryzysem naszej cywilizacji. Nie zapomnieliśmy o przeszłości. Jesteśmy nią owładnięci. Odchodzimy jednak od historii krytycznej, zastępując ją pamięcią, by nie rzec – pamiętliwością. Teksty dotyczące bojów o przeszłość na pograniczu pamięci i historii, stereotypów jednostkowych, mitów i obsesji narodowych stanowią trzon tej książki.

 

Bitwy o przeszłość to zbiór esejów szczecińskiego historyka Jana Piskorskiego. Wspólną ich cechą jest szeroka baza źródłowa. Stanowią ją pamiętniki, wspomnienia, rozmowy, literatura piękna, prasa, analiza ikonografii czy kartografii. Czytając eseje, można odnieść wrażenie obcowania nie tyle z tekstami historycznymi, co polihistorycznymi. Autor nie waha się porównywać wydarzeń, szukając analogii między zjawiskami w różnych epokach, niekiedy nawet dość odległymi od siebie. [...] Eseje profesora Piskorskiego to szeroka, ciekawa baza erudycyjna. Wzbudzają refleksję, której coraz mniej dziś nie tylko w naukowym życiu". 

Bogdan Bernat, Co łączy, co dzieli, Forum Akademickie 2024/5, s. 79Jan M. Piskorski – profesor studiów porównawczych na Uniwersytecie Szczecińskim, historyk, eseista, bywa też tłumaczem i pisuje opowiadania. Laureat nagrody Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk za całokształt twórczości. Za książkę Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie (PIW 2010) otrzymał nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz nominację do nagrody „Polityki” za najlepszą książkę historyczną roku i nagrody literackiej „Srebrny Kałamarz”. Jest laureatem Zachodniopomorskiego Nobla – nagrody przyznawanej wybitnym ludziom nauki. W ostatnich latach wydał w Bellonie trzy tomy prac wybranych: Polska – Niemcy. Blaski i cienie tysiącletniego sąsiedztwa (2017), Pomeranika (2020), Gorzka sól historii. Migracje i transformacje (2021) i wespół z fotografikiem Timmem Stützem publikację Spacer między słowem a obrazem w szczecińskiej Książnicy Pomorskiej (2023).

 

Trzy głosy o języku, historii i polityce (tytułem wstępu)

Polskie obozy, algierskie gestapo, ukraińska pani. O wolności słowa po polsku

„W Litwie” czy „na Litwie”, „w Ukrainie” czy „na Ukrainie”?

O wspólnocie historycznych losów i nacjonalizmie językowym

Zalew Świeży, Zalew Szczeciński, Zalew Wiślany. O ciemnych stronach standaryzacji językowej

I. Czas trwa, pamięć mija, historia się zmienia, ludzie – jednostki i pokolenia – odchodzą

Podręcznik porozumienia. Czy Polacy i ich sąsiedzi mogą napisać wspólny podręcznik historii?

Europejska historia Europy (Historia Europy, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1994)

Na rubieży

Co ma Hitler do Malborka?

8 maja 1945: z tarczą czy na tarczy? Rozmawiała Jolanta Lenartowicz

8 maja 1945 w europejskim kontekście. Rozmawiała Jolanta Lenartowicz

Czy pożegnanie z historią?

Urabianie przeszłości, czyli o inżynierii historycznej

Wiele twarzy historii. Wokół pamięci, historiografii, polityki historycznej i inżynierii historycznej

Od kultu herosów do adoracji ofiar. Przemiany w kulturze pamięci

Pamięć jako pojednanie. O przeszłości jako źródle lęków i nadziei

O pomniku Sediny bez kompleksów

Muzea w świecie bez historii

II. „Zamknęliśmy drzwi na klucz...” Pamięć wojny, przesiedleń, uchodźców

Polsko-żydowska neurastenia

Nie płaczmy po twierdzy kostrzyńskiej!

„Zamknęliśmy drzwi na klucz...” Zagadnienie przymusowych przesiedleń oraz problem pogodzenia się z pamięcią w kontekście zadań historii najnowszej

Kłopotliwy pomnik w mieście z trudną historią

Strącona gwiazda wdzięczności

„Żyjemy w obcym kraju”. Polski antysemityzm i angielska ignorancja

Szczecina kłopoty z historią i tożsamością

O pamiętaniu i zapominaniu po szczecińsku

Wszyscy jesteśmy uchodźcami (albo możemy nimi być). Rozmawiał Wojciech Jachim

„Morderca z ekranu” na tablicy. Spór o upamiętnienie Heinricha Georgego (wypowiedź dla Ewy Podgajnej)

Czy można obrazić naród i państwo? Gross a słabości polskiej demokracji

Wojna i pokój w pamięci ludzi i narodów

Mniej słów, ale mądrych. Premierowi Morawieckiemu do sztambucha w cieniu Zagłady

III. Polacy i Niemcy w Europie. Spory z historią w tle

O „niemieckim szaleństwie” w roku niemieckiego zjednoczenia

Odzyskane ziemie utracone

Spokojne granice? O trwałości granicy polsko-niemieckiej na tle granic europejskich. Rozmawiała Jolanta Lenartowicz

„Dialog głuchych” po roku. O polsko-niemieckim dyskursie historyków i obrazie Polski w świecie

„Dobra wola” i polskie niepokoje

Stosunki polsko-niemieckie (w odpowiedzi Maciejowi Rybińskiemu)

Czarne chmury nad Dokumentacją wypędzenia Niemców z Europy Środkowo-Wschodniej

Sąsiedztwo polsko-niemieckie. Dwie perspektywy

Centrum przeciwko Wypędzeniom: jak rozstrzygnąć spór?

Wspólne muzeum na granicy. Rozmawiał Bogdan Twardochleb

Syzyf w koleinach stereotypów

Gdzie Niemiec, tam Niemcy. Uwagi do debaty na temat polskiej mobilizacji

Zagubione europejskie memento, czyli polsko-niemiecka odpowiedzialność

za przyszłość

Blaski i cienie sąsiedztwa polsko-niemieckiego

Jesteśmy zbyt hermetyczni. Rozmawiał Piotr Dobrołęcki

Partnerzy trudni do naśladowania

IV. Zadawnione urazy, stereotypy, mity-symbole, megalomania

Zadawnione urazy. Jedynymi naszymi sąsiadami, którzy u najstarszych polskich dziejopisów zasłużyli na pochwały, byli Węgrzy

Sąsiedzkie prawo do... waśni. Rozmawiała Jolanta Lenartowicz

Ja, pępek świata. Rozmawiała Jolanta Lenartowicz

Mity tworzą państwa i narody. Rozmawiała Halina Kapanowska

Peter Schulz-Hageleit, Doświadczenia historyczne a miłość do życia. Refleksje nad Wygnańcami Jana M. Piskorskiego

Nota wydawcy

Indeks nazw geograficznych i osobowych

Battles for the past: Science, politics, media, education. Contents

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM