Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Potęga narracji. Narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego Potęga narracji. Narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego
Potęga narracji. Narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego
ISBN: 978-83-242-3864-4
ISBN e-book: 978-83-242-6663-0
Data premiery: 04.10.2022
Liczba stron: 560
Format: 150x235
Wersje: EBOOK (epub, mobi, pdf)
NAKŁAD WYCZERPANY
29,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Książka Potęga narracji to dzieło w kompletny i drobiazgowy sposób traktujące o wykorzystaniu narodowych narracji politycznych do kreowania pożądanych obrazów rzeczywistości. Praca uaktualnia koncepcję mitu politycznego i rozszerza ją o wymiar geopolityczny. Stanowi to niebywały walor poznawczy, który zwłaszcza w obecnych czasach przekłada się na aspekt bezpieczeństwa informacyjnego państwa. Autor szczegółowo określa główne narracje mityczne Rosji w przestrzeni dyskursu prasowego i społecznego. Zakres stosowanych metod, opisy mechanizmów i wnioski są jednak uniwersalne i stanowią nowy rozdział w badaniach społecznych, szczególnie w nurcie konstruktywistycznym. Zostały tu ukazane także mechanizmy społeczne, które obecnie odgrywają ważną rolę w wojnie informacyjnej, dezinformacji, propagandzie, manipulacji oraz stanowią podstawę fake newsów. Dzięki książce możliwe jest zrozumienie roli bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie zwłaszcza w kontekście konstruowania i przepływu informacji. Potęga narracji to praca, która powinna stać się podręcznikiem do nauczania przedmiotów analitycznych. Dzięki wnikliwości, drobiazgowości i metodycznemu podejściu stanowi wykładnię dla badania zjawisk w bezpieczeństwie informacyjnym i jest obowiązkową pozycją nie tylko dla studentów, ale także analityków, jak również obecnych i przyszłych dziennikarzy.  

dr Piotr Lewandowski − adiunkt na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Specjalista w dziale badań naukowych  Centrum Oceny Technologii Sieci Badawczej Łukasiewicz. Członek zespołów międzynarodowych ds. walki z rosyjską dezinformacją. Autor licznych prac, raportów i artykułów naukowych z zakresu nauk społecznych, nauk o polityce i historii. Kierownik projektów naukowych i prac badawczych. Laureat licznych nagród naukowych, w tym: Mazowieckiej Akademii Książki za publikację Zabić króla! Zamach Michała Piekarskiego na Zygmunta III Wazę.  

 

Wstęp

1. Cel badania

2. Paradygmat

3. Problem badawczy i hipotezy

4. Hipoteza główna

5. Problemy i tezy szczegółowe

6. Dobór materiału badawczego

7. Ramy czasowe

8. Metody, techniki i narzędzia analizy prasy

9. Dobór próby

10. Struktura pracy

11. Stan badań

12. Matryca narodowej narracji mitycznej Rosji w polskiej prasie opinii

Rozdział I: Narodowe mity polityczne

1. Teorie mitu i form świadomości społecznej

2. Mit narodowy

3. Koncepcja mitu według Mircei Eliade

4. Badania nad myślą mityczną Ernsta Cassirera

5. Strukturalistyczne ujęcie mitu Claude’a Levi-Straussa i Rolanda Barthes’a

6. Hermeneutyczna koncepcja mitu Paula Ricoeura

7. Mit a zaprogramowanie kulturowe Geerta Hofstedego

8. Mit polityczny w rozumieniu Georges’a Sorela

9. Mit polityczny według Vilfredo Pareto

10. Pamięć zbiorowa w ujęciu Maurice’a Halbwachsa a narodowe mity polityczne

11. Rzeczywistość mityczna jako wytwór społeczny w koncepcji Petera Bergera i Thomasa Luckmanna

12. Współczesny mit polityczny

13. Narodowy mit polityczny jako kategoria badawcza

14. Funkcje mitu politycznego

15. Narodowy mit polityczny – sposób realizacji

16. Kody geopolityczne i narodowy mit (geo)polityczny – w kontekście badań nad bezpieczeństwem

międzynarodowym

Rozdział II: Analiza narracyjna narodowych mitów politycznych Rosji

1. A. Mit komunistycznej/sowieckiej przeszłości/rozciągłości

2. B. Mit imperium

3. C. Mit władzy samodzierżawnej; mit samodzierżawia

4. D. Mit narodu rosyjskiego: biesy, martwe dusze

5. E. Mit dzikiego Wschodu

6. F. Mit przedmurza cywilizacyjnego

7. G. Mit polskiego pośrednictwa

8. H. Mit odwiecznego wroga

Rozdział III: Analiza narracji mitycznych w latach 2004–2010 w poszczególnych czasopismach

1. Reprezentacja poszczególnych narracji

2. Reprezentacje struktury narracji mitycznej

3. Ujęcie całościowe narodowych narracji mitycznych Rosji w prasie polskiej

4. Zmienność narodowych narracji politycznych Rosji w czasie

Rozdział IV: Ramowanie problematyki rosyjskiej w perspektywie narodowych mitów politycznych

1. Konstruktywizm społeczny w konstruowaniu językowego obrazu świata

2. Framing jako zjawisko konstruktywistyczne w obrazowaniu rzeczywistości medialnej

3. Reframing – mechanizm kreacji znaczeń i interpretacji tekstu dziennikarskiego

4. Językowy obraz świata w przekazie medialnym ramowanej narracji mitycznej

5. Rola narracji mitycznej w kreowaniu rzeczywistości medialnej

6. Odczytanie ramowanego mitem przekazu medialnego – negocjowanie a kompromis

7. Ramowanie narracją mityczną

8. Mityczne schematy poznawcze w ramowaniu

9. Rola mitu w ramowej kreacji tożsamości i pamięci w rzeczywistości medialnej

10. Wartość mityczna a wartość informacyjna mitu

11. Framything

12. Przedmiot analizy

13. Analiza zawartości prasy jako metoda weryfikacji ramowania mitem

Rozdział V: Analiza zjawiska framythingu jako mechanizmu komunikacji mitologicznej

1. Analiza ramowa tytułów

2. Analiza ramowa lidów

3. Analiza ramowa liftów i podpisów

4. Analiza ramowa podpisów pod fotografiami

5. Framything – ujęcie całościowe

Rozdział VI: Narodowe mity polityczne Rosji w procesie transfiguracyjnym pamięci zbiorowej

1. Determinizm językowy jako pole wyjścia do badań roli przeszłości w narodowych mitach politycznych

2. Pamięć zbiorowa

3. Tekst prasowy jako nośnik przeszłości w narracjach mitycznych

4. Pamięć jako działanie elit politycznych

5. Rangowanie pamięci

6. Pamięć a historia

7. Pamięć w procesie komunikacyjnym

8. Przeszłość w perspektywie narodowych mitów politycznych

9. Przeszłość w narracji mitycznej jako materia kreująca tożsamość

10. Komunikowanie a wydarzenia

11. Prasa – pas transmisyjny

12. Nośniki przeszłości – koncept teoretyczno-metodologiczny

13. Nośniki pamięci jako transfiguraty przeszłości

14. Transfigurat przeszłości – kategoria teoretyczna

Rozdział VII: Analiza zjawiska transfiguracji

1. Przedmiot

2. Sposób organizacji – mechanizm transfiguracji

3. Funkcje

4. Komunikacja

Zakończenie

Bibliografia

1. Pozycje książkowe

2. Artykuły w pracach zbiorowych

3. Artykuły w czasopismach

4. Badania opinii

5. Prace w języku rosyjskim

6. Artykuły internetowe

7. Artykuły prasowe cytowane

Indeks nazwisk

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM