Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Zawody medyczne – ciągłość i zmiana Zawody medyczne – ciągłość i zmiana
Zawody medyczne – ciągłość i zmiana
ISBN: 97883-242-3535-3
ISBN e-book: 97883-242-2971-0
Data premiery: 10.07.2019
Liczba stron: 348
Format: 150x235
Wersje: KSIĄŻKA / EBOOK (epub, mobi, pdf)
31,20 PLN
39,00 PLN
18,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Z recenzji prof. dr hab. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej:

Współczesne zawody medyczne to nie tylko lekarze wielu specjalizacji, lecz także personel medyczny wspomagający lekarzy w trosce o zdrowie pacjentów. Zmieniająca się rzeczywistość, także w sferze demograficznej, wymusza powstawanie nowych profesji zawodowych i nowych specjalizacji dedykowanych człowiekowi od narodzin aż do późnej starości. (…) Książka porusza istotne problemy dotyczące różnych profesji służby zdrowia. Obok lekarzy i pielęgniarek dotyczy nowych zawodów medycznych, które powstały z myślą o starzejącym się społeczeństwie oraz indywidualizacji podejścia do pacjentów.

Z recenzji dr hab. Beaty Dobrowolskiej:

Zmiany w zawodach medycznych, jakich jesteśmy świadkami w ostatnich dekadach, dotyczą nie tylko zawodów zaliczanych do grupy tzw. podstawowych, mocno osadzonych w systemie ochrony zdrowia, jak m.in. zawód lekarza, pielęgniarki/położnej czy farmaceuty, ale także zawodów nowo powstałych, dla których kompetencje zawodowe są w procesie dookreślania. (…) Podstawą ich odpowiedzialności zawodowej jest określona aksjologia, która definiuje cele działalności zawodów medycznych. Jest ona mocno zakorzeniona w tzw. etosie hipokratesowym, w którym zasady dobroczynienia i nieszkodzenia wyznaczają istotę relacji pacjent – profesjonalista medyczny. W tym sensie, pomimo nieuniknionych, a często nawet oczekiwanych zmian, obserwujemy pewną «ideową ciągłość» i wynikające z niej przekonanie, że mają one służyć przede wszystkim dobru pacjenta.

 

Anita Majchrowska – dr n. hum., socjolog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, adiunkt w Samodzielnej Pracowni Socjologii Medycyny UM w Lublinie.  Autorka  kilkudziesięciu recenzowanych publikacji naukowych z obszaru socjologii zdrowia, choroby i medycyny.

 

Jakub Pawlikowski – absolwent Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie oraz Wydziału Filozofii i Wydziału Prawa KUL, kierownik Samodzielnej Pracowni Socjologii Medycyny UM w Lublinie, wcześniej adiunkt i asystent w Zakładzie Etyki i Filozofii Człowieka UM w Lublinie, Visiting Associate Professor w School of Public Health na Harvard University, Boston, USA, ekspert w organach doradczych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Włodzimierz Piątkowski– profesor nadzwyczajny UMCS, kierownik Zakładu Socjologii Zdrowia, Medycyny i Rodziny Instytutu Socjologii tej uczelni,  równocześnie pracuje  jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie założył Samodzielną Pracownię Socjologii Medycyny, którą kierował w latach 1995–2017.

 
Wstęp
Część pierwsza
Zawody medyczne – zagadnienia ogólne
 
Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
Zawody medyczne w Polsce – problemy interpretacyjne i wyzwania regulacyjne
Joanna Banasiuk
Prawna ochrona wizerunku w praktyce medycznej
Jakub Pawlikowski
Czy wszystkie zawody medyczne potrzebują klauzuli sumienia?
Anna Bednarek, Anna Bodajko-Grochowska, Danuta Zarzycka
Wybrane aspekty migracji zawodowej personelu medycznego
 
Część druga
„Stare” i „nowe” zawody medyczne – procesy adaptacji i profesjonalizacji
 
Włodzimierz Piątkowski
Zawod lekarza. Ewolucja problematyki w polskiej socjologii medycyny
Konrad Żak
Profesjonalny doradca czy wykwalifikowany sprzedawca? Rola apteki ogólnodostępnej i farmaceuty w systemie ochrony zdrowia publicznego
Anita Majchrowska
Zakres roli zawodowej współczesnego farmaceuty aptekarza
Joanna Piechowska, Grażyna Iwanowicz-Palus, Agnieszka Bień, Agnieszka Pieczykolan
Zawód położnej w publicznej opiece zdrowotnej – ewolucja ustawodawstwa na przestrzeni lat
Patrycja Zalewska
Refleksje nad rolą zawodową położnej. Między emancypacją a marginalizacją
Patrycja Misztal-Okońska, Mariusz Goniewicz
Ratownik medyczny – nowy zawód medyczny, historia, teraźniejszość i przyszłość
Katarzyna Mełgieś
Zawód fizjoterapeuty – aspekty prawne
Joanna Fidut-Wrońska, Justyna Chmiel, Kamil Chołuj, Agnieszka Karska,
Katarzyna Pikto-Pietkiewicz, Piotr Majcher
Profesjonalizacja zawodu fizjoterapeuty
Katarzyna Kowalcze
Rola i miejsce dietetyka we współczesnym systemie ochrony zdrowia
Justyna Krysa, Grażyna Iwanowicz-Palus, Mariola Kicia, Magdalena Korżyńska-Piętas, Ewa Rzońca, Agnieszka Bień
Nowy zawód – opiekun medyczny
Magdalena Wieczorkowska, Agnieszka Pawlak
Koordynator opieki senioralnej zawodem przyszłości w starzejącym się społeczeństwie
 
Część trzecia
Zawody medyczne wobec nowych wyzwań
 
Antonina Doroszewska
Stary zawód – nowe (?) umiejętności. Kompetencje komunikacyjne w zawodzie lekarza
Renata Bogusz
Zarobki lekarzy w opinii Polaków
Karol Wiśniewski, Julita Poleszak, Jakub Siembida, Krystian Cholewa, Adam Gędek, Joanna Milanowska
Stres w pracy lekarza – czy można mu zapobiec?
Mariola Kicia, Grażyna Iwanowicz-Palus, Justyna Krysa, Marta Zarajczyk, Magdalena Korżyńska-Piętas, Beata Szlendak, Grażyna Stadnicka
Prewencja stresu i wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek i położnych wyzwaniem dla współczesnego systemu ochrony zdrowia
Magdalena Korżyńska-Piętas, Katarzyna Dziaduszek, Ewa Rzońca, Grażyna Iwanowicz-Palus, Agnieszka Bień
Kulturowo-religijne aspekty opieki położniczej
Agnieszka Skurzak, Dominika Stobnicka, Marta Zarajczyk, Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus
Wybrane współczesne wyzwania etyczne w pracy położnej
Luiza Nowakowska
Porody domowe jako zjawisko społeczno-kulturowe oraz wyzwanie dla współczesnego położnictwa
 
Indeks nazwisk
Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM