Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze
Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze
ISBN: 97883-242-3507-0
Data premiery: 31.01.2019
Liczba stron: 424 + 8 s. ilustr. na wklejkach
Format: 165x240
Wersje: EBOOK (epub, mobi, pdf)
NAKŁAD WYCZERPANY
31,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Tom studiów Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze to przedsięwzięcie i ambitne, i potrzebne. Ambitne, bo wzrok badaczy próbuje ogarnąć bardzo szeroki, interdyscyplinarny materiał. Potrzebne, bo wychodzące naprzeciw przemianom zachodzącym we współczesnej kulturze i nauce. Monografia ta to swoista – bo naukowa – sylwa. To las rzeczy, czy raczej chór głosów zróżnicowanych i osobnych. Odnajdziemy w nim wypowiedzi historyków literatury dawnej i współczesnej, teksty literaturoznawców i językoznawców, etnografów i filmoznawców, kulturoznawców i teologów. Szczególną uwagę zwraca jednak nie to, co je różni, ale kod, który je łączy.  Konsekwencją interdyscyplinarnego ujęcia stała się w książce wyraźna ekspozycja trwałości i znaczenia kategorii świętości w kulturze Europy. Warto przy tym podkreślić, że wiele z artykułów pomieszczonych w zbiorze to studia nad materiałami zupełnie nieznanymi, do niedawna niedostępnymi lub zatartymi w naszej kulturowej pamięci. Kulturowy kod Europy wciąż wymaga refleksji. Dobrze się stało, że jednemu z jego elementów poświęcono tak szerokie i odkrywcze opracowanie.

                                                                                   prof. dr hab. Wojciech Kudyba

 

Książka Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze dotyczy ważnego tematu, który został zaprezentowany bardzo wszechstronnie. Tom zawiera zarówno teksty stawiające problem świętości jako takiej, jak i omówienia sylwetek poszczególnych świętych – w różnych sensach tego słowa. Bogaty i dobrze skomponowany, zbiór ten będzie niewątpliwie interesującą lekturą dla wielu czytelników.

 

                                                                                   dr hab. Anna Kozłowska

 

Halszka Leleń, doktor literaturoznawstwa, adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi badania nad kategoriami narracyjnymi i semiotycznymi w literaturze oraz kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów kodowania podmiotowości, tożsamości i sfery wartości w utworach, oraz zabiegów artystycznych związanych z opowiadaniem w różnych mediach, członek Association for Scottish Literary Studies; European Network for Short Fiction Research oraz Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

 

Tomasz Żurawlew, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Katedrze Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pracę doktorską na temat niemieckojęzycznych przekładów poezji Wisławy Szymborskiej obronił na Uniwersytecie Gdańskim w roku 2008. Prowadzi badania dotyczące idiolektu pisarzy, teorii i praktyki przekładu artystycznego oraz etyki komunikacji. Członek czynny Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz rady naukowej wydawnictwa Peter Lang: seria „Berliner Bibliothek. Religion – Kultur – Wissenschaft”.

Słowo wstępne (Tomasz Żurawlew)
Parę uwag o kategorii świętości z perspektywy nauk humanistycznych. Rekonesans badawczy (Halszka Leleń)
 
ROZDZIAŁ I
ŚWIĘCI I ŚWIĘTOŚĆ W JĘZYKU, FILOZOFII I TEOLOGII
 
Jadwiga Puzynina, Jak rozumiemy słowa święty i świętość? 
Ewa Zmuda, „…abym zrzuciwszy z siebie człowieka świeckiego z nałogami iego, stała się prawdziwie duchowną i świętą”. Świętość zakonnicy w świetle leksyki rozmyślań dla nowicjuszek-benedyktynek 
Antonina Lubaszewska, Teksty wielkich świętych jako inspiracja i dowód istnienia doświadczeni religijnego. Wokół sporu Edyty Stein z Romanem Ingardenem
Anastazja Seul, O różnych obliczach tej samej świętości na podstawie wypowiedzi Jana Pawła II wygłoszonych podczas beatyfikacji i kanonizacji w Polsce 
Maria Urbańska-Bożek, Rola mistyków i świętych w filozofii Henri Bergsona i Franza Rosenzweiga 
Halina Podgórni, Święci w ujęciu Waltera Nigga (1903–1988) 
Katarzyna Czarnecka, „Muszę być świętą, nowoczesną świętą, teocentryczną humanistką!”. Obraz świętości w zapiskach pamiętnikarskich błogosławionej Natalii Tułasiewicz 
Jacek Krawczyk, Święci nauczyciele. Powiadamianie jako pierwotna funkcja świętości 
 
ROZDZIAŁ II
ŚWIĘCI I ŚWIĘTOŚĆ W TEKSTACH KULTURY
 
Dominika Budzanowska-Weglenda, Świętość błogosławionego arcybiskupa Bogumiła – według Series Archiepiscoporum Gnesiensium atque res gestae Stefana Damalewicza 
Wiesław Przyczyna, Piotr Paradowski, Nieświęci o świętym. Świadkowie o świętości o. Wenantego Katarzyńca (1889–1921) 
Elżbieta Mikiciuk, Świętość jako „zniszczenie grzesznego ciała”? Maria Egipcjanka w literaturze hagiograficznej i malarstwie ikonowym 
Alicja Bronder, (Nie)świętość – o kategorii świętości w pamięci gatunków epigramatycznych (na materiale epigramatów epok staropolskich i memów internetowych)
Małgorzata Burta, Święte niewiasty Klementyny Hoffmanowej, czyli ślad obecności Żywotów świętych Piotra Skargi w literaturze romantyzmu 
Marek Sokołowski, Kino religijne czy temat sacrum w filmach? Rekonesans badawczy w poszukiwaniu wyróżników gatunkowych
Ewa Hoffmann-Piotrowska, Świętość jako sposób na życie w świecie nie do życia. Wokół parenezy chrystologicznej Adama Mickiewicza i Jerzego Grotowskiego
Agata Bielak, Święci patroni od zarazy (Święty Roch, Święta Rozalia, Święty Sebastian) w polskiej tradycji ludowej. Studium językowo-kulturowe 
Grażyna Golik-Szarawarska, Biedaczyna z Asyżu Nikosa Kazantzakisa jako wyraz artystycznej fascynacji „absolutnym prototypem świętości” 
Karolina Wierel, Święci i świętość w nie-ludzkim świecie. Wizje świętości w twórczości postapokaliptycznej
 
ROZDZIAŁ III
OBRAZY ŚWIĘTYCH I ŚWIĘTOŚCI W TEKSTACH LITERACKICH
 
Teresa Banaś-Korniak, Wiersze maryjne oraz ich funkcja w barokowym tomie Niepróżnujące próżnowanie… (1674) Wespazjana Kochowskiego 
Halszka Leleń, (Nie)świętość rzeczy najmniejszych a aksjologiczna poetyka codzienności w Antologii z wyspy fok George’a Mackaya Browna
Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, Między sacrum a uświęconym profanum w poezji Anny Kamieńskiej 
Marta Łukaszewicz, Duszpasterz w literaturze rosyjskiej XIX wieku – święty czy działacz społeczny? 
Alicj a Mazan-Mazurkiewicz, Tajemnica świętych obcowania w Moim testamencie filozoficznym Jeana Guittona 
Aleksandra Chylewska-Tölle, Hagiografie literackie u Petera Dörflera
Anna Żurawska, Postać Mojżesza i Tobiasza we współczesnej powieści francuskiej: Sylvie Germain, Tobiasz, syn Teodora oraz Gilles Rozier, Moïse fiction 
 
Zamiast zakończenia
Świętość – moralność – język (z Profesor Jadwigą Puzyniną rozmawia Tomasz Żurawlew) 
Noty o autorach 
Wyślij znajomemu:
Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM