Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Producenci margaryny? Marian Zdziechowski i polski modernizm katolicki Producenci margaryny? Marian Zdziechowski i polski modernizm katolicki
Producenci margaryny? Marian Zdziechowski i polski modernizm katolicki
ISBN: 978/83/242/3401/1
Kategorie:
Data premiery: 29.03.2018
Liczba stron: 248
Format: 150x235
Wersje: KSIĄŻKA / EBOOK (epub, mobi, pdf)
31,20 PLN
39,00 PLN
18,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Producenci margaryny. Marian Zdziechowski i polski modernizm katolicki to pierwsza monografia opisująca obecność modernizmu katolickiego w polskiej kulturze przełomu XIX i XX wieku. Autor nie tylko opowiada o osobach zaangażowanych w recepcję modernizmu, prezentuje ich intelektualne biografie i kluczowe dla nich zagadnienia, ale także poświęca uwagę samemu pojęciu modernizmu katolickiego. Termin „modernizm” od początku swojej historii wiązał się z wieloma negatywnymi skojarzeniami. Papież Pius X w 1907 roku uczynił z niego nazwę jednej z najgroźniejszych herezji, dając początek wielu nadużyciom i uproszczeniom, tymczasem modernizm to nie spójny system filozoficzny, ale zróżnicowany wewnętrznie ruch, który łączy jeden wspólny cel: pogodzenie katolicyzmu ze współczesną cywilizacją. Modernizm wiąże się z całą paletą rozmaitych postaw i rozwiązań. Widać to także w jego polskim wariancie, którego centralną postacią jest jeden z najważniejszych konserwatywnych myślicieli pierwszej połowy XX wieku – Marian Zdziechowski.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp 
Część I
Modernizm katolicki: pojęcie, stan badań, tendencje
Rozdział 1. Pojęcie modernizmu katolickiego 
Problem ram chronologicznych 
Wspólne źródło modernizmu i antymodernizmu 
Rozdział 2. Podstawowe problemy modernizmu katolickiego 
Spór o historyczność 
Spór o dogmaty 
Spór o jednostkę 
Spór o wielość 
Część II
Marian Zdziechowski – modernista katolicki
Rozdział 1. „Tego nie wiem”. Początki przygody z katolicyzmem liberalnym 
Bohater opowieści 
Pierwsze symptomy 
Jasna deklaracja 
Rozdział 2. „Nowy bojownik katolicyzmu liberalnego”. O Pestis perniciosissima
Dwie optyki apologetyczne: racjonalizm i moralizm 
Liberalizm katolicki Zdziechowskiego
Struktura argumentacyjna Pestis perniciosissima
Antyliberalna retoryka i jej zagrożenia – argumentacja Zdziechowskiego 
Pojęcie modernizmu a katolicyzm liberalny Zdziechowskiego 
Rozdział 3. Lata 1905–1907. Reakcje na Pestis perniciosissima i włączenie
w katolicki ruch reformistyczny w Europie 
Polemika z katolicyzmem liberalnym Zdziechowskiego: recenzja Jana Rostworowskiego 
Zdziechowski koresponduje 
Kwestia religijna i kwestia słowiańska: Die Grundprobleme Rußlands 
Rozdział 4. Zaangażowanie Zdziechowskiego w modernizm katolicki po
encyklice Pascendi dominici gregis w latach 1907–1914 
Zdziechowski w trybach instytucji. Próby wpływu na treść encykliki i dotknięcie jej skutkami 
O modernizmie do Rosjan. Artykuły Zdziechowskiego w czasopiśmie „Московский Еженедельник” 
Wypracowywanie syntezy. Świadectwa powstawania pracy Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa 
Rozdział 5. Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa jako namysł
nad modernizmem katolickim 
Głos autora i temat pracy 
Kategoria pesymizmu – jej rola i znaczenie w strukturze książki 
Kant a sprawa modernizmu 
Wizja idealnego modernizmu katolickiego 
Figury oczyszczonego modernizmu 1 – Newman  
Figury oczyszczonego modernizmu 2 – Blondel i Laberthonniére 
Figury oczyszczonego modernizmu 3 – Tyrrell 
Modernizm katolicki a sprawa polska 
Rozdział 6. Zdziechowski a modernizm katolicki po roku 1914 
Koniec z modernizmem katolickim? Śmierć syna Edmunda i pamiętnik
z roku 1915 
Odniesienia modernistyczno-katolickie w późnej twórczości Zdziechowskiego
Część III
Polska recepcja modernizmu katolickiego:
zjawiska, idee, interpretacje
Rozdział 1. Antymodernistyczne tezy o nieistnieniu polskiego modernizmu 
Antymodernistyczne wykazy polskich „modernizantów” 
Rozdział 2. Tłumaczenia obcojęzycznych prac modernistycznokatolickich 
Rozdział 3. Personalia i etapy recepcji 
Etapy recepcji 
Marian Zdziechowski 
Maurycy Straszewski 
Ignacy Charszewski
Izydor Kajetan Wysłouch 
Jan Ciemniewski 
Stanisław Brzozowski 
Ignacy Szmidt 
Ignacy Radliński 
Modernizm katolicki jako kategoria badawcza i samoidentyfikacja 
Rozdział 4. Modernistyczne wizje reformy Kościoła 
Maurycy Straszewski – reformator katolicyzmu 
Izydor Kajetan Wysłouch: katolicyzm jako uduchowiony socjalizm 
Rozdział 5. Próba modernistycznej teologii 
Rozdział 6. Syntetyczne ujęcia modernizmu katolickiego 
Ignacy Radliński – modernizm katolicki jako przedsionek wolnomyślicielstwa
Ignacy Szmidt – modernizm skazany na porażkę 
Stanisław Brzozowski – apologeta modernizmu katolickiego 
Rozdział 7. Postulaty reformy a ocena współczesności 
Zakończenie 
Podziękowania 
Summary 
Bibliografia
Źródła archiwalne 
Literatura podmiotu 
Literatura przedmiotu 
Indeks nazwisk 
Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM