Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje
Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje
ISBN: 97883-242-3053-2
ISBN e-book: 97883–242–2864–5
Data premiery: 30.12.2016
Liczba stron: 568
Format: B5 (150x235 mm)
Wersje: EBOOK (pdf)
NAKŁAD WYCZERPANY
19,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Relacje transgraniczne stanowią jeden z istotnych parametrów regionalności jako takiej. W obrębie regionów, które w warunkach polskich w większości są pograniczami, intensyfikują się i nawarstwiają, zwłaszcza w epoce globalizmu i migracji, procesy rozregulowujące homogeniczny porządek w sferze tożsamości i kultury, a granica staje się integralnym elementem doświadczenia codzienności. Literatura regionalna, zapisująca wielorakie konstrukcje „światów pogranicza”, jest z jednej strony dokumentacją tych zjawisk, z drugiej – formą praktykowania transgraniczności kulturowej. Badania regionalistyczne, prowadzone pod tym kątem, pokazują tożsamość kształtującą się w polu oddziaływania wielu etnosów, religii oraz kultur, uwikłaną w skomplikowane układy narodowościowe, etniczne, wyznaniowe, językowe itp., którą można rozpatrywać zarówno w perspektywie jednostkowej (indywidualnych biografii pisarzy), jak i zbiorowej (społeczności regionalnych) z uwzględnieniem przemian historyczno-społecznych. Takie właśnie nachylenie patronuje rozważaniom zawartym w tej książce. Problematyka artykułów zebranych w czwartym tomie serii Nowy regionalizm w badaniach literackich orientuje na podmiotowo traktowane społeczności lokalne oraz obecne w nich translokacje i transgresje, a wpisując się we współczesny dyskurs tożsamości, otwiera na frapujące związki literatury, geografii i biografii. 

 

SPIS TREŚCI

Małgorzata Mikołajczak, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska,
Danuta Zawadzka
Transgraniczność w literackich badaniach regionalnych – wprowadzenie do tematu 
SYNTEZY, ROZPOZNANIA, POSTULATY
Elżbieta Rybicka
Transgraniczność w kulturze a tożsamości regionalne
Andrzej Sadowski
Kształtowanie się tożsamości transnarodowych na wschodnim pograniczu RP na przykładzie białoruskiej mniejszości narodowej
Elżbieta Dąbrowicz
Migracje regionalne jako problem biografistyki naukowej. Wstępne rozpoznania
Małgorzata Mikołajczak
Do czego literaturze regionalnej potrzebny jest Niemiec? (Na przykładzie twórczości lubuskiej) 
Magdalena Roszczynialska
Tustelanie, szkopyrtocy i kuferkorze – warianty tożsamości między Olzą i Ostrawicą (w polskim dyskursie narodowym i poza nim) 
Danuta Zawadzka
O byciu przemieszczanym. „Tutejszość” podlaska w perspektywie transgranicznej 
Z PERSPEKTYWY HISTORYCZNEJ
Adela Kuik-Kalinowska
Pomorze jako przestrzeń transgraniczna w dyskursie polskim. Wyznaczniki problematyki
Aleksander Fieduta
Zając między armiami: Białorusin jako tożsamość w czasach Puszkina i Mickiewicza
Monika Bednarczuk
Imperialne konteksty hybrydyczności kulturowej: casus Bułharyna 
Tadeusz Bujnicki
Obraz Wileńszczyzny w powieściach „kresowych” 
Violetta Julkowska
Dekonstrukcja mitu Kresów jako współczesna perspektywa interpretacyjna tekstów historycznych Karola Szajnochy 
AUTO/ETNO/BIOGRAFIE I TOŻSAMOŚĆ
Grzegorz Czerwiński
Regionalna czy transgraniczna? Tożsamość w literaturze polskich, białoruskich i litewskich Tatarów 
Dariusz Skórczewski
Nawrócony na islam. O paradoksalnych implikacjach pewnej „transgranicznej” konwersji 
Kornelia Ćwiklak
„Wszystkie drogi prowadzą do dzieciństwa”. Pożegnanie z Górnym Śląskiem w Podróży w krainę dzieciństwa Horsta Bienka 
Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz
„Po matce Kresy, po ojcu Galicja, po rodzicach Szczecin”. Bohaterowie polskiej i niemieckiej prozy oraz ich autoetnografie (na przykładzie twórczości Brygidy Helbig i Hansa-Ulricha Treichela) 
Monika Barwińska
Uwikłani w historię – zmagania bohaterów z tożsamością w powieści Große, kleine Schwester Petera Härtlinga 
Elżbieta Dutka
Śląskie „Alpy” i „Himalaje”. O transgranicznej biografii i niejednorodnym krajobrazie regionu 
Daniel Kalinowski
Słuszna wojna na Pomorzu. Augustyn Necel i pisarstwo zaangażowane 
Anna Sobiecka
Tożsamość transgraniczna. Wariant teatralny 
MIEJSCA I TRANSLOKACJE
Wojciech Browarny
Łużyce Wschodnie w polskich pracach krajoznawczych i prasie regionalnej po 1970 roku (zarys dziejów pojęcia) 
Małgorzata Czabańska-Rosada
Konfrontacja z polskością utraconego heimatu na podstawie wspomnień byłych niemieckich mieszkańców Landkreis Meseritz (powiatu międzyrzeckiego) 
Kinga Siewior
Z Heinzendorfu do Zdarzyc. Heterotopia początku w twórczości Henryka Worcella 
Kamila Gieba
Transgraniczność i atopia w prozie Zygmunta Trziszki 
Arkadiusz Kalin
Tożsamości transgraniczne w prozie migracyjnej i osiedleńczej – na przykładzie twórczości Zygmunta Trziszki
Anna Sakowicz
Mała ojczyzna w twórczości Alaksieja Karpiuka 
Halina Twaranowicz
Jerzy Wołkowycki – działacz i pisarz: geneza białoruskiego ruchu literackiego w Polsce 
Anna Nosek
Literacka mapa Podlasia w zakresie twórczości dla dzieci 
GRANICE: TRANZYTY I TRANSLOKACJE
Jan Galant
Paszport, pieczątka i cło. O podróżowaniu i przekraczaniu granic w utworach Andrzeja Stasiuka 
Zbigniew Chojnowski
Przekraczanie granic w poezji kręgu borussiańskiego 
Mirosława Szott
Martwa natura jako transgraniczny krajobraz w twórczości Krzysztofa Fedorowicza 
Renata Makarska
Kochanka Norwida i Krooa, krooa – hybrydyczna twórczość pisarzy wielojęzycznych (Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i Radek Fridrich) 
Joanna Szydłowska
Pamiętane, mówione, zapisane, czyli warmińskie losy w trylogii Edwarda Cyfusa ...a życie toczy się dalej. Rzecz o wykorzystaniu narracji mówionych 
Katarzyna Taborska
Tożsamościowa literatura z mowy („Teksty” Anny Zielińskiej) 
Indeks nazwisk 
Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM