Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Pisma wybrane, tom 1–3 (Stanisław Stomma) Pisma wybrane, tom 1–3 (Stanisław Stomma)
Pisma wybrane, tom 1–3 (Stanisław Stomma)
ISBN: 978/83/242/3082/2
Data premiery: 15.09.2017
Liczba stron: t.1: 356, t.2: 740., t. 3: 576.
Format: 150x235
Wersje: KSIĄŻKA / EBOOK (pdf)
29,70 PLN
99,00 PLN
45,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:
Wolfgang Pailer, Stanisław Stomma, dyplomacja jednoosobowa – „Gazeta Wyborcza”
Wywiad z prof. Andrzejem Romanowskim na temat Stanisława Stommy – „Gazeta Wyborcza”
Wolfgang Pailer, Stomma i „stommizm” – „Tygodnik Powszechny”
Andrzej Romanowski, Nieznany Stanisław Stomma – „Miesięcznik Znak”, czerwiec 2018, nr 757
 
„Stanisław Stomma to nie tylko polityk, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli środowiska polskich intelektualistów katolickich, ale także bardzo aktywny publicysta, który zadebiutował już w 1931 r. na łamach wileńskiego „Słowa” i tworzył do początku XXI w.  Jego publicystyka ma charakter ponadczasowy; bazując na historii Polski i uniwersalnych wartościach, jest użyteczna zarówno dla teoretyków polityki, jak i dla jej praktyków, również dla wszystkich zainteresowanych wyborami ideowymi katolików świeckich nie tylko ubiegłego stulecia. To też własne drogi myśli politycznej, oryginalne poglądy i idee, a przede wszystkim realizm polityczny. Kierując się swoją wiedzą i wyznawanymi wartościami, poszukiwał zawsze „mądrości etapu”.
Z dzisiejszej perspektywy przywołanie ideałów Stommy wydaje się istotne. Polska refleksja i praktyka polityczna nadal cierpią na niezwykle głęboki deficyt racjonalizmu, szerszej analizy i poważnej debaty. Z tej perspektywy przywołanie jego bogatej publicystyki, sięgnięcie choćby do wzorców refleksji historycznej i geopolitycznej jest bardzo wartościowe. Całość 3-tomowego wydania tworzy zbiór wybitnej publicystyki, pasjonującą, obejmującą trzy okresy polskiej historii opowieść o polityce, historii i kulturze. Stanowi to oczywiście świadectwo czasu, ale ze względu na poruszanie się w świecie wartości uniwersalnych, myśli katolickiej i humanizmu posiada ogromną wartość ponadczasową – buduje polską tożsamość kulturową i myśl polityczną w wielu aspektach, zarówno konserwatywnych, chrześcijańsko-demokratycznych, jak i liberalnych”.
 
Radosław Ptaszyński
 
„Edycja, opatrzona cennymi przypisami, spełnia wszelkie wymogi profesjonalnego warsztatu historyka. Jest owocem prawdziwie benedyktyńskiego trudu, wielkiej staranności i pieczołowitości. Zasługuje na podziw oraz na udostępnienie w możliwie najszerszym obiegu. Zwłaszcza dla młodych pokoleń stanowi wartość bezcenną, świadczącą o ciągłości polskiej tradycji”. 
 
prof. dr. hab Andrzej Romanowski 

„Radosław Ptaszyński złożył obszerny wybór zawierający najważniejsze wystąpienia publicystyczne Stanisława Stommy, poprzedzony bardzo kompetentnym i wnikliwym wstępem. […] Ukazuje on rozwój myśli, koncepcji, zmianę sposobu argumentowania, pozwala rozpatrywać teksty na tle zmieniających się epok”.

dr. hab. Andrzej Friszke

 
Radosław Ptaszyński –  politolog, socjolog, historyk; adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego; pracownik Ośrodka Badań Biograficznych US, sekretarz redakcji Polish Biographical Studies; członek zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Szczecinie; członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Opublikował m.in.: Wojskowy Sąd Rejonowy i Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Szczecinie w latach 1946-1955, Szczecin 2010; Jacky Jean Etienne Challot przyjaciel Solidarności, Warszawa 2013. Sensus catholicus. Katolicy świeccy w Polsce Ludowej. Postawy - aktywność - myśl. Studia i szkice (współred.), Toruń 2014.
 
Pierwszy tom „Pism wybranych” Stanisława Stommy obejmuje okres, którego ramy wyznacza debiut publicystyczny w 1931 r. i druga wojna światowa. To czas, w którym młody działacz Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”, publicysta wileńskiego pisma „PAX” „Głosu Narodu”, „Polityki” i „Kuriera Wileńskiego” kształtuje swoje poglądy i osobowość, poszukuje  ideowych źródeł. Jest publicystą katolickim, o tyle interesującym, że znajdujemy w jego tekstach i społeczną wrażliwość, i „zezowanie na prawo”. Nie brakuje w nich również charakterystycznego dla Stommy myślenia geopolitycznego. 
 
Drugi tom „Pism wybranych” Stanisława Stommy prezentuje publicystykę z lat 1946–1975. To okres, w którym rodziła się koncepcja minimalizmu, jako odpowiedzi na budowany nad Wisłą system totalitarny typu stalinowskiego, ale zakończony procesem „odwilży” i przełomu Października 1956 r. W tym też czasie powstawać będzie neopozytywizm jako praktyka funkcjonowania politycznego niezależnych katolików świeckich w zmienionych warunkach politycznych. To także czas obejmujący 20 lat bezpośredniej działalności politycznej w sejmie PRL. 
 
Trzeci tom „Pism wybranych” Stanisława Stommy to teksty powstałe w latach 1976–2003. Cezurę początkową wyznacza kryzys związany z wprowadzeniem poprawek do Konstytucji PRL i zakończenie okresu posłowania Stommy. Kolejne lata to wzmożenie działalności publicystycznej katolickiego intelektualisty, który pozostał aktywny pisarsko i politycznie również po 1989 r., aż do późnej starości zabierając głos w najistotniejszych sprawach polskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej.
 

 

TOM I
Wstęp do „stommizmu” (R. Ptaszyński) 
Pod prąd Niagary 
Nauka poszła w las 
O społeczne przeszkolenie elity katolickiej 
Ścięte róże 
Wnioski bardzo proste
Z Polski chcą zrobić Mongolię 
Poprawiamy reputację jednego wyrazu 
Na gruzach pacyfizmu 
Kwestia żydowska pod nowym kątem widziana 
Uciszcie się… 
Są niczym i niechaj będą niczym! 
Chińskie sentymenty 
Epigonowie unii polsko-litewskiej 
Renesans Europy 
Żydzi wybrali Piemont 
Kraków wita ministra Sandlera 
Dzieło Wilsona niszczeje 
Spotkanie „wodzów” 
Różne pojmowanie demokracji 
Deklaracja Hitlera nie wnosi nic nowego 
Co znaczy, że naród się zgubił? 
Żydowskie rady dla Mussoliniego. Pomysły nie z XX wieku
Solidaryzm czy zakłamanie 
Elementy chrześcijańskiego nacjonalizmu 
Węzeł litewski 
Ogólniki „totalistyczne” 
Mussolini i karły 
Hitler jednoczy Francję 
Anglia wobec wojny domowej w Hiszpanii 
Kulisy sprawy sudeckiej 
Czy chłop jest „złym duchem” dyktatur? 
Ukłony Ameryki przed Rosją 
Polsce nie wolno się nudzić 
Kłajpeda 
Przyszłość można przewidzieć 
Szanse polityki izolacyjnej Francji 
Dajmy Polsce nowego sojusznika 
Warszawa 
Indeks nazwisk 
 
TOM II
Maksymalne i minimalne tendencje społeczne katolików 
Symplicyzmy na tematy katolickie 
Oskarżenie ze wszystkich najstraszniejsze 
O pozornym maksymalizmie i urojonym defetyzmie 
Ku jedności świata 
Problem Oświęcimia 
Zwycięstwo nad zemstą 
Świadectwo Mahatmy 
Problem międzynarodowej ochrony człowieka otwarty 
Na czym polega wolność? 
Odpowiedzialność 
Poprawić reputację jednej dobrej sprawy 
Na czym polega „burżujstwo”? 
Co to jest kultura 
Katolicy w Polsce Ludowej 
Apolityczność katolików 
Eksperyment polski 
Przeciw pesymizmowi cywilizacyjnemu 
Wobec nowego ustroju społecznego 
Dostęp do Polski współczesnej 
Idea i siła 
Mądrość tradycji 
Dlaczego kandyduję do Sejmu? 
Październik i styczeń 
„Pozytywizm” od strony moralnej 
Kompleksy czy zła wola? Odpowiedź Pawłowi Jasienicy 
Doświadczenia parlamentaryzmu polskiego 
Katolicyzm polski w chwili obecnej 
Z kraju smutnego Ilotów 
Nasze stanowisko 
Myśli o polityce 
Kolejki po mięso a demokracja 
Laicyzm współczesny 
Zdegradowane idole 
Co naprawdę jest realne? 
List do wyborców 
Nowe: Oskarżam 
Notre Dame i Marsylianka 
Czy spać na bombie atomowej? 
Gigantyczny program 
Impas jako program 
Na miarę czasów 
Czy istnieje niebezpieczeństwo niemieckie? 
Dekadencja, mit i rzeczywistość 
Paszporty do Watykanu 
Sobór a sprawa pokoju i rozbrojenie 
Z kurzem krwi bratniej 
Fakty, problemy, schematy 
Wywoływanie upiorów 
Pokój i głód 
Trudne czasy i trudne decyzje 
W przeddzień wizyty włoskiej 
Rozmowy o lewicy 
Cat 
Grunt pod nogami 
Dwa realizmy 
Geopolityka czy Glassboro? 
Salutować czy zohydzać 
Ks. Machay 
Chirurgia historii 
Sejm okresu przełomu 
Trumna generała 
Przemówienie posła S. Stommy na pogrzebie Pawła Jasienicy 22 VIII 1970 r. 
Ludzie tworzą historię 
Nadzieje nowego okresu 
Najtragiczniejszy premier Rzeczpospolitej 
Granice polityki narodowej 
Myśląc o „Weselu” lub dramat polskiej podświadomości 
Polityka czy mesjanizm? 
Przegrane „Endecji” 
Indeks nazwisk 
 
TOM III
Uwagi o projekcie ustawy o zmianie Konstytucji PRL 
Tragedie polskiego realizmu 
Wyroki historii 
Rozrachunek z ojczyzną 
Sprawa warta trudu 
O Antonim Gołubiewie 
Kapelusz zdejmam przed ulicznikiem 
Paweł Jasienica 
Tezy o rocznicy 
Komentarz do sytuacji 
Dwa przełomy w katolickiej nauce społecznej 
Uwagi o sytuacji 
Czynnik romantyczny w genezie niepodległości 
Kościół wobec polityki (I) 
Kościół wobec polityki (II) 
Kasandra samobójczego imperium
Upozytywnianie Zdziechowskiego 
Wojna jako wykładnik patologii władzy 
Wobec aktualnych orientacji 
Józef Piłsudski kontrowersyjny i genialny 
Refleksje o polityce – dobrej i złej 
Hanna Malewska 
Stanisław Cywiński 
Myśli o moralności w polityce 
Czyn i polityka przed 1918
Zrobiliśmy krok naprzód 
Początek nowego etapu 
Z uczuciem ale rozumnie 
Pojednanie, normalizacja, przyjaźń 
Jak zdajemy egzamin? 
Pilne sprawy niemieckie 
Nowe sąsiedztwo. O naszej polityce wschodniej 
Państwo świeckie po chrześcijańsku urządzone 
O Litwie spokojnie i obiektywnie 
Na kogo głosować 
Wierzyć czy nie wierzyć w diabła? 
Ojczyzna 
Czym była PRL? 
Zasługa Willy Brandta 
Państwo, Kościół, Unia 
Demokracja dla rozczarowanych 
Światło ludzi rozumnych 
Na pozytywnej szali 
Horyzonty przewidywalności i granice możliwości 
Sprawy najważniejsze 
Przemówienie pana prof. Stanisława Stommy z okazji przyznania mu w dniu 25.11.1994 roku Polsko-Niemieckiej Nagrody za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich 
Szkoła umiaru 
Stefan Kisielewski 
Przyszłość już się zaczęła 
Pozytywizm polityczny w PRL 
O Jance Gołubiewowej 
Pięćdziesiąt lat „Znaku” 
Człowiek i legenda. O Czesławie Zgorzelskim 
Niebezpieczna swojska klatka 
Stłumione iskry. Pamięci Kurta Skalnika 
Myśli o dwóch Bismarckach 
Świat po potopie. Na 40-lecie krakowskiego KIK 
Ten nasz hymn wspaniały 
Helmut Kohl i sprawa pojednania 
Jerzy Turowicz (1912–1999) 
Obyczajność w życiu społecznym 
Życie zdeterminowane przez politykę 
Skazani na pax americana 
Indeks nazwisk 
 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fondation Jan Michalski

logo_mkidn

 

NPRC


    


Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM