Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Karl Jaspers: w kręgu wielkich myślicieli współczesności Karl Jaspers: w kręgu wielkich myślicieli współczesności
Karl Jaspers: w kręgu wielkich myślicieli współczesności
Redakcja: Czesława Piecuch
ISBN: 97883-242-2635-1
ISBN e-book: 97883-242-2558-3
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 340
Format: B5 (150x235)
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
Wersje: EBOOK (pdf)
NAKŁAD WYCZERPANY
15,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Prezentowana książka stanowi zbiór artykułów poświęconych twórczości wybitnego współczesnego filozofa, Karla Jaspersa. Problematyka części pierwszej ogniskuje się wokół głównych zagadnień jego myśli filozoficznej; obejmuje ona jego oryginalne ujęcie filozofii i jej roli w kształtowaniu życia osobowego człowieka, pojmowanie przez niego analizy egzystencjalnej jako rozumienia i rozjaśniania egzystencji oraz interpretacje głównych pojęć filozofii Jaspersa, takich jak wolność, sytuacje graniczne, komunikacja egzystencjalna, filozoficzny sens historii i autobiografii. Teksty zawarte w części drugiej przedstawiają w sposób krytyczny analogie i różnice pomiędzy filozofią Jaspersa a koncepcjami innych wielkich przedstawicieli dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej filozofii europejskiej, między innymi Bollnowa, Heideggera, Spenglera, Nietzschego i Levinasa. Rozmaitość zagadnień omawianych w niniejszej pracy oddaje bogactwo myśli Karla Jaspersa, zarówno w jej zasadniczym wymiarze filozoficznym, jak i w aspekcie społecznym i politycznym. Myśl ta, w zestawieniu z interpretacjami poglądów innych wybitnych filozofów,  zaprezentowanymi przez autorów prac, ukazuje ścieranie się idei we wspólnocie filozoficznej wybitnych przedstawicieli epoki i daje świadectwo jej ducha.

Prof. dr hab. Czesława Piecuch jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w którym kieruje Katedrą Filozofii Współczesnej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół współczesnej filozofii człowieka, zwłaszcza filozofii Karla Jaspersa, ale także innych przedstawicieli myśli egzystencjalnej, niemieckiej i francuskiej, Martina Heideggera, Gabriela Marcela, Alberta Camusa, Lwa Szestowa,  i austriackiego filozofującego psychiatry, Victora E. Frankla. W swych badaniach filozoficznych skupia się na kondycji człowieka widzianej w perspektywie dramatyzmu istnienia, cierpienia, przemijania i śmierci, sensu życia i znaczenia zła w życiu ludzkim, jak również na sytuacji filozofii w obliczu rozwoju naukowego myślenia, jej granic i perspektyw, oraz na wybranych zagadnieniach z zakresu metafizyki i etyki. Dorobek naukowy prof. Czesławy Piecuch obejmuje publikacje naukowe, w czasopismach polskich i zagranicznych, oraz wydawnictwa książkowe. Większość z nich w sposób bezpośredni lub pośredni wiąże się z filozofia egzystencjalną Karla Jaspersa i innych przedstawicieli tego nurtu. Do tego dochodzą prace przekładowe z języka niemieckiego dzieł filozoficznych Karla Jaspersa. Swe badania prezentuje podczas wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz  na Kongresach Światowych. Jest inicjatorką i prezesem Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa oraz współorganizatorką cyklicznych Konferencji Jaspersowskich.

 

Wstęp

 

Część I
Z myśli filozoficznej Karla Jaspersa
1. Iwona Alechnowicz-Skrzypek
Dwa aspekty analizy egzystencjalnej Karla Jaspersa: rozumienie i rozjaśnianie egzystencji
2. Czesława Piecuch
Osobisty wymiar myślenia filozoficznego w ujęciu Karla Jaspersa, czyli o wzajemnej zależności filozofii i życia osobowego
3. Paweł Wójs
Sens historii według Karla Jaspersa
4. Michał Haake
„Pogrzeb św. Łucji” Caravaggia a idea „Das Umgreifende”
5. Izabela Szyroka
Filozofia i autobiografia w świetle myślenia egzystencjalnego Karla Jaspersa
6. Maciej Urbanek
„Ogarniające, którym jestem”, czyli Jaspersa wizja bytu ludzkiego
7. Magdalena Filipiak
Etyczny wymiar filozofii komunikacji egzystencjalnej Karla Jaspersa
8. Marcin Trydeński
Doświadczenie graniczne w perspektywie filozofii Karla Jaspersa
9. Magdalena Kiełkowicz-Werner
Wina bez odpowiedzialności? O winie metafizycznej Karla Jaspersa
Część II
Karl Jaspers a inni wielcy myśliciele
10. Elżbieta Paczkowska-Łagowska
Życie. Egzystencja. Dziejowość. Otto F. Bollnow w dyskusji z Karlem Jaspersem
11. Mirosław Żelazny
Jaspers i Heidegger
12. Antoni Szwed
Karl Jaspers i nietzscheańska filozofia destrukcji
13. Maria Bal-Nowak
„Amor fati” jako sytuacja graniczna. Nietzsche a Jaspers
14. Krystyna Święcicka
Jaspersowska komunikacja egzystencjalna a filozofia dialogu
15. Anatol Michajłow
Wojna i perspektywy rozwoju cywilizacji w ocenie Oswalda Spenglera i Karla Jaspersa
16. Marcin Urbaniak
Zjawisko śmierci w ujęciu Jankélévitcha jako krytyka koncepcji Jaspersa
Indeks nazwisk

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM