Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych
Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych
Autor: Iwona Gredka
ISBN: 97883-242-2304-6
ISBN e-book: 97883-242-1959-9
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 264
Format: B5 (165x240)
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
Wersje: KSIĄŻKA / EBOOK (pdf)
5,00 PLN
35,00 PLN
13,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Seria MUZEOLOGIA. Teoria - praktyka - podręczniki. Tom 6

 

Książka jest pierwszą  na polskim rynku wydawniczym publikacją w całości poświęconą problematyce prawnej ubezpieczeń dóbr kultury w muzeach i w zbiorach prywatnych. Prezentowane opracowanie posiada charakter prekursorski i wypełnia swoistą lukę istniejącą dotychczas w literaturze prawniczej. Zawarta w publikacji analiza prawna instytucji ubezpieczenia dóbr kultury, przeprowadzona została w oparciu o praktykę i z uwzględnieniem jej potrzeb. Dzięki temu oddawana do rąk Czytelników książka jest praktycznym przewodnikiem po umowie ubezpieczenia muzealiów oraz dzieł sztuki w zbiorach prywatnych. Odpowiada także na szereg niełatwych pytań: czy i jak ubezpieczać, by ochrona ubezpieczeniowa była skuteczna. Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: muzealników, prywatnych kolekcjonerów, prawników praktyków, organizatorów wystaw artystycznych, jak również wszystkich osób stojących przed problemem ubezpieczenia dóbr kultury.          

 

Dr Iwona Gredka jest adwokatem prowadzącym własną Kancelarię Adwokacką w Katowicach oraz adiunktem w Instytucie Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym oraz w prawie rodzinnym. Do jej zainteresowań naukowych należy prawo ochrony dziedzictwa kultury, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ubezpieczeń dóbr kultury. Jest uczestniczką licznych ogólnopolskich konferencji naukowych z zakresu prawa rzeczowego oraz prawa ochrony dóbr kultury, a także autorką publikacji naukowych w opracowaniach takich jak: Rynek sztuki. Aspekty prawne; Monitor Prawniczy; Przegląd Legislacyjny; Rodzina i Prawo; Cenne. Bezcenne. Utracone; Muzealnictwo.      

 

Spis treści 

 

Słowo od Autorki 

Wykaz używanych skrótów 

Wstęp 

Rozdział I. Przedmiot ubezpieczenia – zdefiniowanie pojęć 

1.1. Dobro kultury 

1.2. Zabytek 

1.3. Dzieło sztuki 

1.4. Muzealia 

1.5. Kolekcja 

Rozdział II. Wybrane zjawiska zagrażające dobrom kultury 

2.1. Pojęcie przestępczości przeciwko dobrom kultury oraz karnoprawna

ochrona tych dóbr 

2.2. Skala przestępczości 

2.3. Najczęstsze przestępstwa skierowane przeciwko dobrom kultury 

2.3.1. Kradzieże

2.3.2. Paserstwo 

2.3.3. Fałszerstwa dzieł sztuki i zabytków i nielegalny nimi obrót 

2.3.4. Niszczenie i uszkadzanie dóbr kultury 

2.3.5. Terroryzm 

Rozdział III. Umowa wypożyczenia muzealiów jako umowa zawierana pomiędzy

muzeum wypożyczającym (przyszłym ubezpieczonym) a muzeum biorącym

(przyszłym ubezpieczającym) 

Rozdział IV. Ubezpieczenia muzealiów wypożyczanych na wystawy czasowe 

4.1. Wprowadzenie 

4.2. Ubezpieczenie muzealiów wypożyczanych na zagraniczne wystawy

czasowe 

4.2.1. Umowa ubezpieczenia wypożyczanych muzealiów jako umowa

cross-border 

4.2.1.1. Charakterystyka ogólna 

4.2.1.2. Muzeum polskie jako wypożyczający, muzeum zagraniczne

jako biorący muzealia – stosowanie rozporządzenia Rzym I . . . . 111

4.2.1.3. Muzeum polskie jako biorący, muzeum zagraniczne jako

wypożyczający muzealia – stosowanie rozporządzenia Rzym I . . 126

4.2.2. Umowa ubezpieczenia wypożyczanych muzealiów jako umowa

zawierana na cudzy rachunek 

4.2.3. Umowa ubezpieczenia wypożyczanych muzealiów, jako umowa

adhezyjna, zawierana z wykorzystaniem OWU, a umowa

ubezpieczenia wypożyczanych zabytków zawarta w drodze

negocjacji bez zastosowania OWU 

4.2.3.1. Analiza porównawcza 

4.2.3.2. Początek i koniec ochrony ubezpieczeniowej. Klauzula

from nail to nail (od gwoździa do gwoździa) / from wall

to wall (od ściany do ściany) 

4.2.3.3. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela 

4.2.3.4. Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie – propozycje

de lege ferenda 

4.2.3.5. Klauzula mienia odzyskanego – propozycje de lege ferenda

4.3. Ubezpieczenie muzealiów wypożyczanych na krajowe wystawy czasowe 

4.3.1. Umowa ubezpieczenia muzealiów wypożyczanych na wystawy

zagraniczne, a umowa ubezpieczenia muzealiów wypożyczanych

na wystawy krajowe – różnice 

4.3.2. Umowa ubezpieczenia muzealiów wypożyczanych

na wystawy zagraniczne, a umowa ubezpieczenia muzealiów

wypożyczanych na wystawy krajowe – podobieństwa 

Rozdział V. Ubezpieczenie dzieł sztuki i zabytków w zbiorach prywatnych 

5.1. Umowa ubezpieczenia 

5.1.1. Uwagi wstępne

5.1.2. Umowa ubezpieczenia dzieł sztuki i zabytków w zbiorach

prywatnych, jako umowa zawierana z konsumentem

5.1.3. Umowa ubezpieczenia dóbr kultury w zbiorach prywatnych

jako umowa adhezyjna 

5.2. Stosunek ubezpieczenia 

5.2.1. Strony stosunku ubezpieczenia 

5.2.2. Obowiązki stron 

5.2.3. Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie 

Zakończenie 

Bibliografia 

Indeks nazwisk 

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM