Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera
Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera
Autor: Paweł Dybel
ISBN: 83-242-0367-2
ISBN e-book: 97883-242-1196-8
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 483
Format: A5
Oprawa: Miękka
Wersje: EBOOK (pdf)
NAKŁAD WYCZERPANY
14,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Seria HORYZONTY NOWOCZESNOŚCI. Tom 40

Próba systematycznego przedstawienia podstawowych założeń hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera, jednego z najwybitniejszych filozofów niemieckich XX wieku. Autor koncentruje się w niej na kluczowych zagadnieniach metody hermeneutycznej, takich jak: dziejowość rozumienia i tradycji, koncepcja doświadczenia estetycznego, pojęcie przesądu. Obszerny rozdział pracy został też poświęcony Gadamerowskiej koncepcji języka. Autor podejmuje dyskusję z krytykami Gadamera (m.in. J. Habermasem i M. Frankiem), a także z samym Gadamerem, wskazując na pewne luki w jego koncepcji (np. brak wyraźnego odniesienia do tego, kto rozumie tekst) oraz twierdząc, że jego hermeneutyka jest w zasadzie bezradna wobec przekazów, które pełnią centralne miejsce w tradycji psychoanalitycznej (jak symptomy chorobowe czy marzenia senne).

SPIS TREŚCI

WSTĘP
CZĘŚĆ I

MIĘDZY FENOMENOLOGIĄ A HERMENEUTYKĄ

ROZDZIAŁ I

FILOZOFICZNA HERMENEUTYKA GADAMERA JAKO FENOMENOLOGIA
1.FENOMENOLOGICZNE INSPIRACJE GADAMERA
2.RADYKALIZACJA IDEI FENOMENOLOGII HUSSERLA PRZEZ HEIDEGGERA
3.HEIDEGGER: FENOMENOLOGICZNY OPIS JAKO „ WYKŁADANIE” (DIE AUSLEGUNG)
4.METAFORA BYCIA JAKO OTWARTOŚCI
5.FENOMENOLOGIA JAKO HERMENEUTYKA FAKTYCZNOŚCI
6.SPLOT CZASOWOŚCI DASEIN I BYCIA
7.DZIEJOWOŚĆ DESEIN- BYCIE JAKO WYDARZANIE SIĘ
8.FENOMENOLOGICZNY OPIS JAKO WYDARZANIE SIĘ BYCIA

ROZDZIAŁ II

GADAMER I HEIDEGGER. OD HERMENEUTYKI BYCIA DO HERMENEUTYKI FILOZOFICZNEJ
1.WSTĘP
2. POJĘCIE ROZUMIENIA U GADAMERA. DYSKUSJA Z UJĘCIEM JEANA GRONDINA
3. ROZUMIANA ” RZECZ” I DZIEJOWOŚĆ ROZUMIENIA
4. MIĘDZY ROZUMIANĄ „RZECZĄ” A PRZESĄDEM
5. DYLEMATY INTERPRETACJI

CZĘŚĆ II
NAUKA I PRAWDA

UNIWERSALNOŚĆ ROZUMIENIA W NAUKACH HUMANISTYCZNYCH
1. PYTANIE O ROZUMIENIE W HERMENEUTYCE GADAMERA
2.NOWOŻYTNE POJĘCIE NAUKI
3. STAROŻYTNY PODZIAŁ WIEDZY NA SOPHIA I PHRONESIS
4. POJĘCIE BILDUNG JAKO UNIWERSALNE KRYTERIUM PODZIAŁU WIEDZY NA SOPHIA I PHRONESIS
5. DWA TYPY RELACJI MIĘDZY PARTYKULARNYM A OGÓLNYM W WIEDZY TYPU SOPHIA I PHONESIS
6. ODMIENNA POSTAĆ „OGÓLNOŚCI” W POSTĘPOWANIU NAUK HUMANISTYCZNYCH
7. JAK UNIKNĄĆ RELATYWIZMU W HUMANISTYCE?

ROZDZIAŁ II

POZYCJA BADACZA I ODBIORCY W NAUKACH PRZYRODNICZYCH I HUMANISTYCZNYCH
1.WSTĘP. POZYCJA BADACZA I ODBIORCY W NAUKACH TYPU SOPHIA I PHONESIS
2. ROLA CZYNNIKÓW PARTYKULARNO-DZIEJOWYCH W POSTĘPOWANIU BADACZA HUMANISTY
3. MIEJSCE ODBIORCY W NAUKACH TYPU SOPHIA I PHONESIS

ROZDZIAŁ III

CO TO JEST PRAWDA?
1.PRZEKSZTAŁCENIA DYSKURSU W NAUKACH PRZYRODNICZYCH I HUMANISTYCZNYCH
2. SPÓR O ISTNIENIE ZBRODNI?
3. ROZTERKA PIŁATA I HUMANISTY
4. PARTYKULARNY WYMIAR ROZUMIENIA ODBIORCY
5. NIE „ODBIORCA”, ALE „UCZESTNIK” W ROZUMIANEJ „RZECZY"

ROZDZIAŁ IV

FILOZOFICZNOŚĆ DOŚWIADCZENIA NAUK HUMANISTYCZNYCH
1. KLUCZOWA ROLA KULTUROWEJ TRADYCJI W NAUKACH HUMANISTYCZNYCH
2. PROBLEM „ZASTOSOWANIA” W NAUKACH PRZYRODNICZYCH I HUMANISTYCZNYCH
3. UNIWERSALNOŚĆ WIEDZY TYPU PHONESIS. GADAMER I HEGEL
4. FILOZOFICZNOŚĆ NAUK HUMANISTYCZNYCH
5. DZIEJOWOŚĆ PRAWDY I NAUKA

CZĘŚĆ III

PRZESĄD. TRADYCJA.AUTORYTET.

ROZDZIAŁ I

PRZESĄD I UPRZEDZENIE
1. GADAMERA KRYTYKA KRYTYKI PRZESĄDÓW W OŚWIECENIU ORAZ ICH KULTU W ROMANTYZMIE
2. REHABILITACJA PRZESĄDÓW PRZEZ GADAMERA
3. PRZESĄDY JAKO KONSTYTUTYWNY WARUNEK ROZUMIENIA
4. ZAŁOŻENIOWOŚĆ PROCESU ROZUMIENIA. OPOZYCJA PRZESĄDÓW I PONADDZIEJOWEGO ROZUMU
5. PRZESĄDY TEORETYCZNE I DZIEJOWE
6. KARTEZJAŃSKIE COGITO JAKO PRZESĄD PRZESĄDÓW
7. KRYTYKA ROMANTYCZNEGO KULTU PRZESZŁOŚCI
8. KRYTYKA HISTORYZMU
9. UPRZEDZENIA I PRZESĄDY

ROZDZIAŁ II

TRADYCJA
1.KRYTYKA ROMANTYCZNEGO KULTU PRZESZŁOŚCI
2.DZIEJOWA TRADYCJA JAKO KONSTYTUTYWNY MOMENT ROZUMIENIA
3. MOWA TRADYCJI
4. FENOMEN „ZAGADNIĘCIA” ( DAS ANSPRECHEN) PRZEZ TRADYCJĘ I JEJ „ZACHOWANIA” ( DIE BEWAHRUNG)
5. MIEJSCE HERMENEUTYKI : „POMIĘDZY” ZAŻYŁOŚCIĄ A OBCOŚCIĄ TRADYCJI. FIGURA „ STOPIONYCH HORYZONTÓW”

ROZDZIAŁ III

AUTORYTET I „ ZAŁOŻENIE DOSKONAŁOŚCI” ( DER VORGRIFF DER VOLLKOMMENHEIT)
1. UZNANIE AUTORYTET SZANSĄ DLA ROZUMIENIA
2. ZAŁOŻENIE DOSKONAŁOŚCI JAKO WARUNEK ZROZUMIENIA CZEGOKOLWIEK
3. PRZESĄD, TRADYCJA, AUTORYTET JAKO TRZY MOMENTY PREONTOLOGOCZNEJ STRUKTURY ROZUMIENIA

CZĘŚĆ IV

DZIEJOWOŚĆ ROZUMIENIA

ROZDZIAŁ I

GADAMER I HEGEL
1. CZY HERMENEUTYKA GADAMERA JEST WERSJĄ HEGLIZMU?
2. FRANKA KRYTYKA HERMENEUTYKI GADAMERA
3. KRYTYKA HEIDEGGEROWSKIEJ KONCEPCJI „CZASOWOŚCI DESEIN”
4.CZYM JEST „ RZECZ TRADYCJI” W HERMENEUTYCE GADAMERA
5. TRADYCJA JAKO PRZEDMIOT?
6. ZWIĄZEK ROZUMIENIA I SAMOROZUMIENIA
7. RÓŻNICUJĄCA SIĘ „RZECZ TRADYCJI” I JEJ „STAPIANIE SIĘ” ZE SOBĄ W HERMENEUTYCE GADAMERA

ROZDZIAŁ II

NEOPLATOŃSKA METAFORA ŹRÓDŁA
1. FENOMEN DZIEJOWOŚCI ROZUMIENIA
2. GADAMER I HEIDEGGER: STOSUNEK DO TRADYCJI
3. TRADYCJA W ASPEKCIE ONTYCZNYM I ONTOLOGICZNYM
4. GADAMER I NEOPLATONIZM
5. CZY GADAMER JEST KONSERWATYSTĄ? KRYTYKA HABERMASA
6. BIJĄCE ŹRÓDŁO TRADYCJI

CZĘŚĆ V

HERMENEUTYKA I DEKONSTRUKCJA

ROZDZIAŁ I

HISTORIA I ATOPIA
1. HISTORIA I GRA W SZACHY
2. CIĄGŁOŚĆ PROCESU DZIEJOWEGO
3. CZY ISTNIEJE JĘZYK METAFIZYKI
4. „ ZACHOWANIE” METAFIZYKI CZY JEJ „DEKONSTRUKCJA"

ROZDZIAŁ II

POZA DIALEKTYKĄ? SPÓR GADAMERA Z DERRIDĄ
1. CZY HEIDEGGERA MOŻNA „ZAPOŚREDNICZYĆ” Z HEGLEM?
2. ROZUMIENIE I ECRITURE
3. OBRAZ I UZUPEŁNIENIE
4. ZNACZONE CZY ZNACZĄCE?
5. GRANICE ROZUMIENIA

BIBLIOGRAFIA
INDEKS NAZWISK
INDEKS RZECZOWY
SUMMARY

Cena detaliczna: 45.00 zł

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM