Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Konstruowanie reprezentacji społecznej zapożyczeń do końca wieku XVIII Konstruowanie reprezentacji społecznej zapożyczeń do końca wieku XVIII
Konstruowanie reprezentacji społecznej zapożyczeń do końca wieku XVIII
ISBN: 97883-242-3423-3
Kategorie: JĘZYKOZNAWSTWO
Data premiery: 30.06.2018
Format: 140x210
Zapowiedzi
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

MonografiaKonstruowanie reprezentacji społecznej zapożyczeń do końca wieku XVIII stanowi przykład wykorzystania teorii reprezentacji społecznych do badania i wyjaśniania zjawisk językowych. Wybrane podejście teoretyczne wnosi do tematyki językoznawczej nową, interdyscyplinarną perspektywę, pozwalającą uchwycić społeczno-kulturowy charakter zmian językowych.

Analiza pisemnych danych na temat zapożyczeń z okresu około trzystu lat pozwoliła na ujawnienie najistotniejszych elementów zmian w „myśleniu” o nich jako konsekwencji ścierania się w sferze publicznej różnych poglądów na temat języka polskiego i makaronizmów.

W monografii opisano, jak wiedza społeczna na temat zapożyczeń była podzielana, transmitowana oraz przekształcana w zdroworozsądkowe reprezentacje społeczne badanego obiektu języka. Częściowo objaśnia to m.in. przyczyny ambiwalentnego postrzegania anglicyzmów przez współczesnych Polaków.

 

 

Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć po lekturze pracy Piotra Zbróga i Zuzanny Zbróg,że jest ona na polskim gruncie kultury języka dokonaniem wyjątkowym i bardzo ważnym, wypełniającym istotną lukę bibliograficzną, [...] pioniersko opartym na teorii reprezentacji społecznej. [...] Praca tama przeogromne znaczenie poznawcze i dydaktyczne. Powinna się ona stać kanoniczną lekturą na uniwersyteckich zajęciach zarówno z historii języka, jak i z kultury języka, wnosząc do nich uporządkowaną wiedzę i spokojny, rzeczowy komentarz odnoszący się do poszczególnych omawianych zjawisk.Jest także bezdyskusyjnym wzorem metodologicznym, odsłaniającym przydatność teorii reprezentacji społecznych do penetracji tychże zjawisk.

Z recenzji prof. zw. dra hab. Jana Miodka

 

Interpretacja zjawiska związanego z kształtowaniem się reprezentacji społecznej języka polskiego i tytułowych zapożyczeń okazała się lekturą wciągającą i wartościową poznawczo. [...] Chciałbym zwrócić uwagę na dość konsekwentnie prowadzony wykład, wykorzystujący jako podstawę nowatorską teorię reprezentacji społecznych.

Z recenzji prof. zw. dra hab. Mirosława J. Szymańskiego

Spis treści
 
Wprowadzenie do tematyki badań
 
Rozdział 1
Teoria reprezentacji społecznych jako interdyscyplinarna baza teoretyczna i metodologiczna badań naukowych 
1. Wstęp do koncepcji Serge’a Moscoviciego
2. Społeczny i interakcyjny charakter konstruowanej rzeczywistości
3. Reprezentacje społeczne jako narzędzie opisu i rozumienia rzeczywistości
4. Polifazja kognitywna – różne systemy wiedzy i reprezentacje społeczne
Rozdział 2
Sfera publiczna jako przestrzeń konstruowania reprezentacji społecznych 
1. Sfera publiczna – ramy konceptualne
2. Wspólnota języka, doświadczeń i kultury w sferze publicznej
3. Proces kształtowania się opinii publicznej – różne rodzaje zapośredniczania informacji
4. Koncepcja sfer publicznych Sandry Jovchelovitch
5. Uzgadnianie reprezentacji społecznych w sferze publicznej 
6. Nierówność dostępu do sfery publicznej
Rozdział 3
Mechanizmy komunikacyjne generujące reprezentacje społeczne
1. Zakotwiczanie
1.1. Nazywanie i klasyfikowanie
1.2. Zakotwiczanie emocjonalne
1.3. Zakotwiczanie tematyczne
1.4. Zakotwiczaniewantynomii
1.5. Zakotwiczanieprzezmetafory
2. Obiektyfikacja
2.1. Personifikacja
2.2. Obrazowanie
2.3. Ontologizacja
3. Reprezentacje społeczne jako krzywe zwierciadło rzeczywistości
Rozdział 4 
Badanie reprezentacji społecznych w dyskursie publicznym
1. Perspektywa badawcza
2. Konteksty badań własnych – relacje między tradycją a zmianą kulturową: stabilność i zmiana reprezentacji społecznych
3. Kategoria „reprezentacje społeczne” w badaniach własnych
4. Reprezentacje społeczne a dyskurs publiczny
5. Analiza dyskursu w badaniu reprezentacji społecznych
6. Język jako nośnik reprezentacji społecznych
7. Założenia metodologiczne
7.1.Wybór orientacji badawczej
7.2. Przedmiot, cele i problematyka badawcza
7.3. Metody zbierania i analizowania danych
7.4. Dobór próby i ramy czasowe badania
Rozdział 5
Historia zapożyczeń w języku polskim – zarys problematyki
1. Najdawniejsze zapożyczenia – faza przedpiśmienna i staropolska 
2. Akwizycja wyrazów obcych w okresie średniopolskim 
Rozdział 6
Sfera komunikowania publicznego w okresie staropolskim i średniopolskim
1. Ogólna charakterystyka sfery publicznej do początków wieku XVIII
1.1. Przestrzeń kościelna sfery publicznej 
1.2. Przestrzeń dworu królewskiego i magnackiego w sferze publicznej 
1.3. Przestrzeń miasta w sferze publicznej 
1.4. Przestrzeń szkolna sfery publicznej
1.5. Piśmiennictwo dotyczące języka jako medium w sferze publicznej
2. Ogólne aspekty funkcjonowania sfery publicznej od II połowy wieku XVIII
Rozdział 7
Powstawanie i kształtowanie się reprezentacji społecznej języka polskiego do 1800 roku
1. Składniki reprezentacji społecznej języka polskiego do wieku XVIII
1.1. Aspekt deskryptywny (poznawczy) 
1.2. Aspekt afektywny (emocjonalny)
2. Składniki reprezentacji społecznej języka polskiego w wieku XVIII
2.1. Aspekt deskryptywny
2.2. Aspekt afektywny
2.3. Obiektyfikacja
Rozdział 8
Powstawanie reprezentacji społecznej zapożyczeń do roku 1800
1. Ekwiwalenty terminu zapożyczenie
2. Kotwiczenie sądów o zapożyczeniach w polu kontekstowym  
2.1. Aspekt deskryptywny 
2.2. Aspekt afektywny 
3. Polifazja kognitywna jako składnik reprezentacji społecznej zapożyczeń
4. Podsumowanie
 
Zakończenie
 
Bibliografia
Wyślij znajomemu:
Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM