Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Język polski Wileńszczyzny i Kresów północno-wschodnich XVI-XX w. Prace językoznawcze, t. 2 Język polski Wileńszczyzny i Kresów północno-wschodnich XVI-XX w. Prace językoznawcze, t. 2
Język polski Wileńszczyzny i Kresów północno-wschodnich XVI-XX w. Prace językoznawcze, t. 2
Autor: Zofia Kurzowa
ISBN: 83-242-0738-4
ISBN e-book: 97883-242-1153-1
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 782
Format: B5
Oprawa: Twarda
Wersje: EBOOK (pdf)
NAKŁAD WYCZERPANY
14,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Spis rzeczy

 

Rozwiązanie skrótów

Sposób cytowania prac

 

Wstęp

 

Rozdział I

Zarys dziejów ziem północnokresowych, społeczne i narodowościowe warunki kształtowania się języka polskiego

Dzieje polityczno-społeczne i kulturalne

Obszary etniczne. Ludność. Świadomość narodowa. Język

 

Rozdział II

Rozwój badań nad językiem polskim kresów północno-wschodnich

Język pisarzy północnokresowych

Dialekt północnokresowy a gwara wileńska

Substrat białoruski i litewski; kontakty z innymi językami

Cechy dialektu północnokresowego

Wpływ dialektu północnokresowego na polski język literacki

Gwary ludowe na Wileńszczyźnie

Gwary pogranicza polsko-białorusko-litewskiego

Sprawy terminologiczne

 

Rozdział III

Dialekt północnokresowy w XVI-XVIII w.

Fonetyka

            Wokalizm

            Konsonantyzm

Słowotwórstwo

            Rzeczowniki

            Przymiotniki

            Przysłówki

            Złożenia

            Czasowniki

            Partykuły

Fleksja

            Wahania w rodzaju gramatycznym rzeczowników

            Oboczności spółgłoskowe w tematach rzeczownikowych

            Odmiana rzeczowników

            Osobliwa odmiana niektórych rzeczowników męskich

            Odmiana przymiotników i imiesłowów przymiotnikowych

            Odmiana zaimków

            Odmiana liczebników

            Odmiana czasowników

Niektóre zagadnienia składni

            Syntaktyczne użycie przypadków

            Syntaktyczne użycie przyimków

            Konstrukcje wypowiedzenia złożonego

            Konstrukcje typu: nie... jedno, tylko, aż

 

Rozdział IV

Dialekt północnokresowy XIX-XX w.

Fonetyka

            Wokalizm

            Konsonantyzm

            Akcent

Słowotwórstwo

Fleksja

Niektóre zagadnienia składni

 

Rozdział V

Sytuacja językowa i narodowa Polaków na Litwie i Białorusi po II wojnie światowej

 

Rozdział VI

Słownik

            Uwagi wstępne

            Słownik regionalizmów

            Frazeologia

            Słownik rusycyzmów

Geograficzne zasięgi regionalizmów północnokresowych

Leksykalne różnice dialektów kulturalnych Litwy i Warszawy

Archaizmy

Regionalne innowacje wyrazowe

Zapożyczenia

Semantyczna charakterystyka słownictwa

 Zakończenie

Bibliografia

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM