Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
ISBN: 978-83-242-3645-9
ISBN e-book: 978-83-242-6473-5
Data premiery: 22.07.2020
Liczba stron: 164
Format: 135x205
Wersje: KSIĄŻKA / EBOOK (epub, mobi, pdf)
28,00 PLN
35,00 PLN
21,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

W psychologii wciąż nie ma jasności co do tego, czy ludzie wydajniej przetwarzają informacje, gdy są w nastroju pozytywnym, czy też gdy pozostają pod wpływem negatywnego nastroju. W odpowiedzi na to pytanie powstały koncepcje wskazujące, że to, w którym nastroju wystąpi wydajniejsze przetwarzanie informacji, może zależeć od dodatkowych czynników. W książce Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań prezentowane jest ujęcie nawiązujące do holistycznej tradycji, w ramach której założenia dotyczące sfer emocjonalnej i poznawczej poszerzono o postulaty związane ze sferą motywacyjną. W omawianej koncepcji po raz pierwszy uwzględniono także sferę osobowościową. Skoncentrowano się na postulatach dotyczących cechy osobowościowej, którą jest specyficzne poczucie samoskuteczności. Trzy eksperymenty przedstawione w książce dostarczyły wsparcia empirycznego dla prezentowanej koncepcji.

Niniejsza praca jest samodzielnym wkładem do problematyki relacji między afektem i poznaniem. Wprowadza ciekawy model teoretyczny, wyjaśniający wpływ poczucia samoskuteczności na zależność między afektem i funkcjonowaniem poznawczym, jak również dostarcza empirycznej weryfikacji tego modelu za pomocą rzetelnie przygotowanych i przeprowadzonych eksperymentów. Autor wykazał się dużą orientacją w podejmowanej problematyce oraz zdolnością krytycznej oceny dotychczasowych ustaleń teoretycznych, jak również umiejętnością stawiania własnych pytań badawczych.
prof. dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska

Tomasz Łukasz Niemiec (ur. 1985) jest doktorem psychologii, pracuje w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Wyniki swoich badań nad psychologią emocji, poznania i osobowości prezentował m.in. na konferencji Canadian Psychological Association w Toronto. Innym obszarem badawczym, na którym koncentruje się dr Tomasz Łukasz Niemiec, jest robotyka społeczna. Pełni on jedną z funkcji kierowniczych w ogólnoeuropejskim projekcie grantowym PROSPERO. Odbył także szkolenie z pokrewnego obszaru nowoczesnych technologii i zmian zachowania organizowane przez Uniwersytet Boloński. Autor uczestniczy w tworzeniu polskich adaptacji testów psychologicznych. Jest również recenzentem amerykańskiego dwumiesięcznika „Psychological Reports”. W roku 2015 otrzymał nagrodę Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za wybitne osiągnięcia naukowe.
 

Spis treści

 

Podziękowania

Część teoretyczna

1.1. Historia ujmowania problematyki wpływu afektu na poznanie w ramach filozofii i głównych nurtów myśli psychologicznej

1.2. Współczesne podejście do relacji afektu i poznania

1.3. Wpływ afektu na treść poznania

1.3.1. Koncepcje zakładające jednostronny (deteriorujący) wpływ afektu na treść poznania

1.3.2. Koncepcje przewidujące wielostronny wpływ afektu na treść poznania

1.3.3. Ujęcia opisujące warunki decydujące o tym, czy afekt będzie miał korzystny, czy też niekorzystny wpływ na treść poznania

1.4. Wpływ afektu na formalne aspekty poznania

1.4.1. Koncepcje zakładające zależny od walencji wpływ afektu na formalne aspekty poznania

1.4.1.1. Propozycje zakładające wyższą wydajność poznawczą w afekcie pozytywnym niż w afekcie negatywnym

1.4.1.2. Koncepcje zakładające wyższą wydajność poznawczą w afekcie negatywnym niż w afekcie pozytywnym

1.4.2. Koncepcje moderatorów wpływu afektu na formalne aspekty poznania

 

Część empiryczna

2.1. Problem badawczy – rola specyficznego poczucia samoskuteczności (SPS) we wpływie afektu na wydajność poznawczą

2.2. Koncepcja badań

2.3. Badanie 1

2.3.1. Cele badania

2.3.2. Metoda

2.3.2.1. Osoby badane

2.3.2.2. Procedura i narzędzia badawcze

2.3.3. Wyniki

2.3.4. Dyskusja

2.4. Badanie 2

2.4.1. Cele badania

2.4.2. Metoda

2.4.2.1. Osoby badane

2.4.2.2. Procedura i narzędzia badawcze

2.4.3. Wyniki

2.4.4. Dyskusja

2.5. Badanie 3

2.5.1. Cele badania

2.5.2. Metoda

2.5.2.1. Osoby badane

2.5.2.2. Procedura i narzędzia badawcze

2.5.3. Wyniki

2.5.4. Dyskusja

2.6. Dyskusja ogólna

2.6.1. Implikacje uzyskanych rezultatów dla koncepcji ujmujących pozytywny nastrój jako zasób osobisty

2.6.2. Implikacje uzyskanych rezultatów dla badań nad specyficznym poczuciem samoskuteczności (SPS)

2.6.3. Zakończenie

Bibliografia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Indeks osób

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM