Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
The Sephardim-Slavonic language contact in Bosnia. The last period (1918-1941) / Sefardyjsko-słowiański kontakt językowy w Bośni. Ostatni period (1918-1941) The Sephardim-Slavonic language contact in Bosnia. The last period (1918-1941) / Sefardyjsko-słowiański kontakt językowy w Bośni. Ostatni period (1918-1941)
The Sephardim-Slavonic language contact in Bosnia. The last period (1918-1941) / Sefardyjsko-słowiański kontakt językowy w Bośni. Ostatni period (1918-1941)
Autor: Piotr Żurek
ISBN: 978-83-242-3639-8
ISBN e-book: 978-83-242-6471-1
Kategorie: JĘZYKOZNAWSTWO
Data premiery: 25.06.2020
Liczba stron: 124
Format: 150x235
Wersje: KSIĄŻKA / EBOOK (epub, mobi, pdf)
28,80 PLN
36,00 PLN
22,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Przedmiotem niniejszej książki jest ostatni okres sefardyjsko-słowiańskiego kontaktu językowego w Bośni, mający miejsce bezpośrednio przed Holokaustem, tj. w latach 1918-1941. Monografia ta jest rezultatem badań autora prowadzonych na terytorium Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji. Ponieważ miejscem najpełniejszego słowiańsko-żydowskiego kontaktu językowego były ziemie polskie, publikacja ta wzorowana jest na dorobku polskiego językoznawstwa w badaniach nad aszkenazyjsko-słowiańskimi relacjami lingwistycznymi.

 

Piotr Żurek – dr hab., profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Historyk i slawista, autor licznych publikacji naukowych poświęconych problematyce południowosłowiańskiej. Jego zainteresowania językoznawcze obejmują zagadnienia kontaktu językowego i języka polityki. 

Spis treści

 

Przedmowa

Skróty i symbole graficzne

WSTĘP

I. SŁOWIAŃSKIE ELEMENTY

1. Uwagi wstępne

2. Klasyfikacja słowiańsko-bośniackich zapożyczeń w języku żydowsko-hiszpańskim

II. TURCYZMY

1. Charakterystyka ogólna

2. Słowiańskie elementy w sefardyjskich turcyzmach

III. SŁOWIAŃSKIE ELEMENTY W SEFARDYJSKICH HEBRAIZMACH

1. Zapożyczenia morfologiczne

2. Zapożyczenia fonetyczne

IV. SEFARDYJSKO-SŁOWIAŃSKI SOCJOLEKT BOŚNI

1. Żargon czy socjolekt?

2. Zagadnienie żydowsko-słowiańskiego socjolektu

3. Różnorodność językowa Bośni i Hercegowiny

4. Charakterystyka sefardyjsko-słowiańskiego socjolektu Bośni

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia

Sažetak

 

 

Contents

Preface

Abbreviations and symbols

INTRODUCTION

I. SLAVONIC ELEMENTS

1. Introductory notes

2. Classification of slavonic-bosnian borrowings in the judeo-spanish language

II. TURKISH BORROWINGS

1. General characteristics

2. Slavonic elements in sephardim borrowings from turkish

III. SLAVONIC ELEMENTS IN SEPHARDIM BORROWINGS FROM HEBREW

1. Morphological borrowings

2. Phonetic borrowings

IV. SEPHARDIM-SLAVONIC SOCIOLECT IN BOSNIA

1. Jargon or sociolect?

2. The issue of judeo-slavonic sociolect

3. Language multiplicity in Bosnia and Herzegovina

4. Characteristics of the sephardim-slavonic sociolect of Bosnia CONCLUSIONS

Bibliography

Resumen

Indeks nazwisk / Index

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM