Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Pośrednicy. Współczesny reportaż literacki wobec Innego Pośrednicy. Współczesny reportaż literacki wobec Innego
Pośrednicy. Współczesny reportaż literacki wobec Innego
ISBN: 978-83-242-3609-1
ISBN e-book: 978-83-242-6439-1
Data premiery: 08.05.2020
Liczba stron: 304
Format: 135x205
Wersje: KSIĄŻKA / EBOOK (epub, mobi, pdf)
33,60 PLN
42,00 PLN
25,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Magdalenie Horodeckiej udało się z powodzeniem zdekonstruować potoczne przeświadczenie o tym, iż reportaż przynosi neutralny, niczym niezapośredniczony opis kultury Innego. Akcent jej rozważań został położony na aspekt kulturowej mediacji, co w sytuacji, w której Europa zetknęła się ponownie ze zjawiskiem migracji, stanowi wielki walor monografii. Autorka bowiem zwraca uwagę na rolę literackiego reportażu podróżniczego w zwalczaniu uprzedzeń wobec Inności, które mogą doprowadzić do postrzegania Ziemi jako planety zamieszkanej wyłącznie przez wzajemnie się odrzucających Obcych.

 

                                                                                               prof. dr hab. Hanna Gosk

 

Autorka zdecydowała się prześledzić formy reprezentacji Innego w wybranych tekstach reportażowych przełomu XX i XXI wieku. Swoje interpretacje poprzedziła ważnym komentarzem o charakterze teoretycznoliterackim, który uświadamia konieczność poszerzenia współczesnych metod badania literatury niefikcjonalnej o nowe narzędzia. Zaproponowane ujęcia mają tę wspólną zaletę, że nie tylko są propozycją nowatorskiego rozwiązania pewnych problemów badawczych, lecz także od razu testują metodologiczną przydatność tychże narzędzi w analizach tekstów reportażowych.

                                                                                   dr hab. Beata Nowacka, prof. UŚ

 

Magdalena Horodecka podąża w swych studiach tropem szczególnej antropologicznej wrażliwości na Innego. Powracającym wątkiem jej rozważań jest etyczny wymiar profesji reportera.

                                                                       dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG
 

 

Magdalena Horodecka – doktor habilitowana, adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka książki Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego oraz licznych artykułów poświęconych literaturze niefikcjonalnej. Publikowała w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Czasie Kultury”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Literary  Journalism Studies”, „Forum for World Literature Studies” oraz w licznych tomach zbiorowych. Członkini International Association for Literary Journalism Studies.

Spis treści

 

Wstęp. Reportaż — reprezentacja — interkulturowość
Etnopoetyka gatunku. Od uniwersalizmu do relatywizmu kulturowego
Paradygmat uniwersalistyczny
Paradygmat partykularystyczny
Egzemplifikacje, oscylacje…
Kulturowe translacje
Redukcja
Domestyfikcja
Uinnianie
Kontekstualizacja
Wobec nieprzetłumaczalnego
Emocje a percepcja Innego
Mimesis ekstremów
Stany afektywne reportera
Empatia i reifikacja w Eli, Eli Wojciecha Tochmana
Bliski Inny w reportażu. Czasy secondhand Swietłany Aleksijewicz
Osobista sygnatura
Akuszerka świadomości
Estetyka spontaniczności
Polifonia
Prawda reprezentatywnej próby?
Odzyskiwanie podmiotowości
Geograficzne kontinuum reprezentacji. Kaukaz Wojciecha Góreckiego
Obieg mimetyczny
Geograficzne kontinuum reprezentacji
Apetyt reportera
Punkt widzenia
Kaukaz jako miejsce autobiograficzne
Na granicy tekstów i dyskursów
Mówi subaltern. Romowie Lidii Ostałowskiej
Stygmatyzacja
Strategie reprezentacji
Etnograficzna deskrypcja
Narracja wewnątrzkulturowa
Wizualność i parateksty
Pisanie pamięci Innego. Papusza Angeliki Kuźniak
Perspektywa nie-Cyganki
Etnograficzne mimesis?
Cezury pamięci
Ethnic anxiety
Reportaż jako literatura mediacji. Marlene Angeliki Kuźniak
Biograficzne kolaże
Polskie pisanie o Dietrich
Dystans i ambiwalencje
Inna Niemka
Gesty, ekfrazy
Obraz Niemców w tekście
Radykalny dystans reportera
Konflikt w procesie synergii
Kłopoty Ǻsne Seierstad
Wymienność postaw narracyjnych
Strategia wyzwania
Wcielenia Güntera Wallraffa
Konfrontacje umiarkowane i radykalne
Egipt: haram halal Piotra Ibrahima Kalwasa
Relatywizm zrelatywizowany
Poetyka pojednania. Aborygeni Mateusza Marczewskiego
Historię piszą zdobywcy
Perspektywy antropologa i reportera
„…są jak dzieci”
Afirmujące widzenie i poetyka pojednania
Nota bibliograficzna
Bibliografia
Bibliografia podmiotowa
Bibliografia przedmiotowa
Źródła internetowe
Indeks nazwisk
 

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM