Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Postawa wobec śmierci w cyklu życia człowieka Postawa wobec śmierci w cyklu życia człowieka
Postawa wobec śmierci w cyklu życia człowieka
ISBN: 97883-242-3563-6
ISBN e-book: 97883-242-2997-0
Data premiery: 18.10.2019
Liczba stron: 268
Format: 140x205
Wersje: EBOOK (epub, mobi, pdf)
NAKŁAD WYCZERPANY
23,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:
Książka w sposób kompleksowy prezentuje problematykę postawy wobec śmierci w cyklu życia człowieka. Zawiera, po pierwsze, pogłębione studium teoretyczne integrujące w obrębie modelu Erika Eriksona najważniejsze odkrycia konceptualne i empiryczne w zakresie psychologii śmierci. Po drugie, na bazie psychoterapeutycznych doświadczeń autora zilustrowane i omówione zostały problematyczne aspekty postawy wobec śmierci, charakterystyczne dla różnych faz cyklu życia. Po trzecie, prezentuje przeprowadzone przez autora badania korelacyjne nad psychospołecznymi uwarunkowaniami postawy wobec śmierci w okresach adolescencji oraz wczesnej, średniej i późnej dorosłości, a także nad różnicami w zakresie postawy tanatycznej w badanych fazach życia. Zawarte w książce studia teoretyczne i kliniczne oraz badania korelacyjne pozwoliły sformułować wnioski praktyczne odnoszące się do pomocy psychologicznej osobom w różnych okresach rozwoju oraz wyznaczyć kierunki przyszłych badań nad problematyką postawy wobec śmierci w biegu życia człowieka.           
 
„Książka jest rzetelna naukowo, bogata treściowo, ciekawa i dobrze napisana. Cechują ją wysokie walory poznawcze i aplikacyjne. Dostarcza wielu przesłanek do pracy podejmowanej przez psychologów i psychoterapeutów. (…) Dla wielu współczesnych śmierć – choć nieunikniona – stanowi temat tabu. Marcin Sękowski je przełamuje, przedstawiając profesjonalnie problem stosunku do śmierci i jego osobowe uwarunkowania”.
prof. dr. hab. Maria Ledzińska (Uniwersytet Warszawski)
 
 
„Monografia będzie przydatna wszystkim osobom zajmującym się problemami osób, które stykają się z kwestią śmierci. Może służyć studentom, badaczom i praktykom w dziedzinach nauk społecznych i nauk o życiu, a także osobom uczestniczącym w ruchu hospicyjnym. (…) Pokazana w książce perspektywa ujmowania postawy wobec śmierci w cyklu życia człowieka pozwala na lepsze zrozumienie nas samych w sytuacji granicznej”.
dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 
 
Marcin Sękowski – psycholog, psychoterapeuta, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę tanatologiczną, w tym zagadnienia postawy wobec śmierci, ryzyka samobójczego i żałoby. Publikował m.in. na łamach „Death Studies” i „Omega: Journal of Death and Dying”. 
Wstęp 
 
Rozdział 1. Postawa wobec śmierci w teoriach psychoanalitycznych 
1.1. Postawa wobec śmierci według Sigmunda Freuda 
1.2. Postawa wobec śmierci według wczesnych psychoanalitycznych dysydentów 1.3. Postawa wobec śmierci we współczesnej psychoanalizie 
 
Rozdział 2. Postawa wobec śmierci w koncepcjach egzystencjalnych
2.1. Śmierć według psychiatrów egzystencjalnych 
2.2. Egzystencjalna orientacja w antropologii kulturowej: zaprzeczenie śmierci 
2.3. Eksperymentalna psychologia egzystencjalna: teoria opanowania trwogi 
2.4. Poza trwogę i obrony: teoria opanowania sensu 
2.5. Tanatolodzy i nurt badań nad śmiercią 
 
Rozdział 3. Postawa wobec śmierci w teorii psychospołecznego rozwoju ego 
3.1. Teoria rozwoju psychospołecznego a badania nad postawą wobec śmierci 
3.2. Kompleks śmierci 
3.3. Uwagi na temat psychospołecznego rozwoju ego 
3.4. Mechanizmy obronne ego w ujęciu Eriksonowskim 
3.5. Model psychospołecznego rozwoju ego: spotkanie nesencjalizmu z egzystencjalizmem 
3.6. Tożsamość ego a źródła poczucia sensu życia 
3.7. Teoretyczny model zależności psychospołecznych zmiennych podmiotowych i postawy wobec śmierci w cyklu życia 
 
Rozdział 4. Zmienne psychospołeczne a postawa wobec śmierci w cyklu życia: metodologia badań własnych i weryfikacja modelu teoretycznego 
4.1. Cel badań, problem badawczy i pytania badawcze 
4.2. Charakterystyka zastosowanych narzędzi badawczych 
4.3. Procedura badań własnych i sposób opracowania wyników 
4.4. Charakterystyka badanej próby 
4.5. Weryfikacja teoretycznego modelu zależności psychospołecznych zmiennych podmiotowych i postawy wobec śmierci w cyklu życia 
 
Rozdział 5. Postawa wobec śmierci w okresie adolescencji 
5.1. Specyfika postawy wobec śmierci w okresie adolescencji 
5.2. Studium przypadku Agnieszki: silne tendencje „ku śmierci” i „ku życiu” 
5.3. Psychospołeczne zmienne podmiotowe a postawa wobec śmierci w okresie adolescencji – badania własne 
5.4. Dyskusja wyników badań własnych 
5.5. Podsumowanie i wnioski 
 
Rozdział 6. Postawa wobec śmierci w okresie wczesnej dorosłości 
6.1. Specyfika postawy wobec śmierci w okresie wczesnej dorosłości 
6.2. Postawa wobec śmierci we wczesnej dorosłości jako problem kliniczny: studia przypadków 
6.3. Psychospołeczne zmienne podmiotowe a postawa wobec śmierci w okresie wczesnej dorosłości – badania własne 
6.4. Dyskusja wyników badań własnych 
6.5. Podsumowanie i wnioski 
 
Rozdział 7. Postawa wobec śmierci w okresie średniej dorosłości 
7.1. Specyfika postawy wobec śmierci w okresie średniej dorosłości 
7.2. Studium przypadku pani Jolanty – łabędzi śpiew czy syndrom Gauguina? 
7.3. Psychospołeczne zmienne podmiotowe a postawa wobec śmierci w okresie średniej dorosłości – badania własne 
7.4. Dyskusja wyników badań własnych 
7.5. Podsumowanie i wnioski 
 
Rozdział 8. Postawa wobec śmierci w okresie późnej dorosłości 
8.1. Specyfika postawy wobec śmierci w okresie późnej dorosłości 
8.2. Studium przypadku pana Józefa: stara, okropna śmierć 
8.3. Psychospołeczne zmienne podmiotowe a postawa wobec
śmierci w okresie późnej dorosłości – badania własne 
8.4. Dyskusja wyników badań własnych 
8.5. Podsumowanie i wnioski 
 
Rozdział 9. Różnice w zakresie postawy wobec śmierci w różnych okresach życia 
9.1. Różnice w postawie wobec śmierci w adolescencji oraz wczesnej, średniej i późnej dorosłości – badania własne 
9.2. Dyskusja wyników badań własnych 
9.3. Podsumowanie i wnioski 
Zakończenie 
Ograniczenia badań własnych 
 
Podsumowanie
Bibliografia 
Summary 
Indeks nazwisk 
Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM