Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży (na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej) Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży (na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej)
Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży (na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej)
ISBN: 97883-242-3509-4
ISBN e-book: 97883–242–2949–9
Data premiery: 10.03.2019
Format: 150x235
Wersje: KSIĄŻKA / EBOOK (pdf)
5,00 PLN
49,00 PLN
22,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Monografia jest pierwszą tak obszerną pracą, w której w kompleksowy sposób przebadano rozwój, kształt i sposoby upowszechniania publikacji popularnonaukowych lub – zgodnie z nowszą terminologią – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Podstawą była analiza francuskiego rynku wydawniczego, wybranego ze względu na to, że rozwój tego typu oferty przebiegał we Francji w sposób bardziej systematyczny niż w Polsce, do tego stopnia, że możliwe było uchwycenie określonych tendencji edytorskich, a także ukazanie dalekosiężnych strategii wydawniczych nieznanych w polskim edytorstwie. Autorce udało też się opisać szereg zjawisk obserwowanych globalnie, a więc także na polskim rynku wydawniczym. Za pomocą wieloaspektowego badania repertuaru reprezentatywnych dla tego sektora wydawnictw zdiagnozowała zmiany w zakresie dopasowania poszczególnych publikacji i serii wydawniczych do umiejętności czytelniczych różnych grup wiekowych, a także oszacowała stopień wykorzystania określonych gatunków piśmiennictwa oraz zmienne zainteresowanie daną problematyką. Wskazała przy tym na rosnące znaczenie tzw. gatunków pogranicza, z którymi związane są największe problemy terminologiczne i klasyfikacyjne, a także  wpływ kultury masowej i rozwoju nowoczesnych technologii na kształt i tematykę książek.


Agnieszka Wandel wykonała olbrzymią pracę i dokonała w swojej monografii wielu ciekawych ustaleń [...]. Rozprawa ta powinna w pierwszej kolejności trafić do badaczy i studentów związanych z takimi dyscyplinami, jak bibliologia i informatologia, literaturoznawstwo, pedagogika czy kulturoznawstwo. Jestem przekonany, że okaże się ona pożyteczna dla każdego, kto jest zainteresowany zagadnieniem popularyzacji nauki, edytorstwem czy promocją książki dziecięcej i młodzieżowej, a więc wydawców, bibliotekarzy, nauczycieli i rodziców.

Dr hab. Michał Rogoż, prof. UP w Krakowie

 

Agnieszka Wandel, dr nauk humanistycznych, bibliolog, bibliotekoznawca, licencjat filologii romańskiej. Adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zastępca redaktora naczelnego „Roczników Bibliotecznych”, współpracownik portalu Mądre Książki, członkini Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się edytorstwem i rynkiem książki dla dzieci i młodzieży.    

Spis treści
Wstęp

– cel i przedmiot pracy
– zasięg pracy
– stan badań
– metodologia i źródła
– struktura pracy

Część I. Dzieje francuskiej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży w zarysie

Rozdział 1. Od początków do końca XIX wieku

1. XVIII wiek – potęga encyklopedyzmu
2. XIX wiek – złoty wiek książki popularnonaukowej

Rozdział 2. Od początku XX wieku po przełom XX i XXI wieku

1. Dwudziestolecie międzywojenne – w poszukiwaniu nowej formy
2. Po II wojnie światowej – eksplozja form, gatunków, tematów

Część II. Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży na współczesnym rynku wydawniczym we Francji

Rozdział 1. Współczesny francuski rynek książki dla dzieci i młodzieży i jego społeczno-kulturalne uwarunkowania

1. Struktura i rozmiary rynku książki dziecięco-młodzieżowej we Francji
2. Segmentacja francuskiego rynku książki dla dzieci i młodzieży
3. Działalność instytucji na rzecz popularyzacji książki dla dzieci i młodzieży
4. Targi książki

Rozdział 2. Krytyka i upowszechnianie książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży we Francji

1. Próba definicji i problemy terminologiczne
2. Krytyka książek popularnonaukowych
3. Upowszechnianie książki popularnonaukowej

Rozdział 3. Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w repertuarze największych francuskich wydawców w latach 1983–2012. Strategie w zakresie strukturyzacji oferty

1. Rozmiary analizowanej oferty – podstawowe dane liczbowe
2. Najważniejsze serie i kolekcje wydawnicze  – ogólna charakterystyka edytorska
3. Wznowienia – strategie w zakresie reedycji serii

Rozdział 4. Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w repertuarze największych francuskich wydawców w latach 1983–2012. Analiza formalna i rzeczowa

1. Segmentacja oferty według wieku czytelników
2. Typy książek popularnonaukowych w podziale na gatunki piśmiennictwa
3. Tematyka książek popularnonaukowych według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

Rozdział 5. Najważniejsze kierunki w edytorstwie współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży. Innowacje – inspiracje – interakcje

1. W poszukiwaniu autorytetów
2. Książka popularnonaukowa elementem systemu „produktu totalnego”
3. Wielka zabawa
4. Pół żartem, pół serio
5. Konwencjonalne media i nowe technologie – razem czy osobno?

Podsumowanie

Słownik ważniejszych nazw własnych i tytułów serii

Tablica chronologiczna. Historia francuskiej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży w skrócie

Wykaz skrótów

Literatura podmiotu

Literatura przedmiotu

Zestawienia liczbowe

Spis tabel i wykresów

Spis ilustracji

Indeks osobowy

Streszczenie

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM