Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych
Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych
ISBN: Universitas 97883-242-3498-1; Muzeum Powstania Warszawskiego 978-83-64308-07-9
ISBN e-book: 97883-242-2947-5
Kategorie: MUZEOLOGIA
Data premiery: 28.02.2019
Liczba stron: 344
Format: 165x240
Wersje: EBOOK (pdf)
NAKŁAD WYCZERPANY
22,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:
„Współczesne muzeum narracyjne związane jest ze zmianami w muzealnictwie światowym, jakie zaszły na przełomie ostatniej dekady XX wieku i początku XXI stulecia. Do zadań muzeum narracyjnego należą nie tylko zbieranie, konserwacja i przechowywanie oraz prezentowanie i promowanie informacji o zbiorach. Mecenasi lub twórcy ekspozycji wykazują ambicję opowiedzenia związanej z ekspozycją całościowej historii. Jej celem jest nie tylko prowadzenie narracji, ale też zaproszenie do dyskusji na temat prezentowanego wydarzenia czy zjawiska. W związku z tym rozszerza się zasób metod eksponowania przedmiotów z zastosowaniem zarówno tradycyjnych (na przykład scenografia), jak i nowoczesnych technik prezentacji, w tym wirtualizacji przekazu. Twórcy ekspozycji narracyjnej odwołują się jednocześnie do poznawania poprzez zmysły (wzrok, dotyk, dźwięk, zapach), ale także przywiązują wagę do roli emocji w odbiorze. Koncentracja tych celów, metod i bodźców, a także intencje twórców, by stworzyć wielowątkową narrację, pozwalają mówić o narracyjności muzeum” (fragment książki).
 
Tom Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych to prezentacja wyników badań i doświadczeń naukowców, ale też praktyków podejmujących kwestię współczesnego muzealnictwa historycznego w Polsce w ujęciu narracyjnym. Jego wyjątkowość polega na interdyscyplinarności podejść poszczególnych autorów. Czytelnik znajdzie tu teksty zawierające muzeologiczne, historyczne, socjologiczne, politologiczne, psychologiczne aspekty problemu tworzenia i funkcjonowania muzeów narracyjnych.
 
Celem autorów jest prezentacja doświadczeń z „narracją w muzeum” wielu polskich współczesnych muzeów historycznych, które powstały w ostatnich latach właśnie jako narracyjne. Pomysł opracowania niniejszej publikacji zrodził się w czasie dyskusji w gronie polskich muzeologów i praktyków. Zostali oni zainspirowani fenomenem tak zwanego boomu muzealnego w Polsce ‒ niewątpliwie narracyjne muzea historyczne to jedno z najciekawszych zjawisk we współczesnej kulturze. 
 
Niniejszy tom nie podsumowuje ani tym bardziej nie zamyka dyskusji o współczesnym muzealnictwie narracyjnym. Na kartach tej pracy zbiorowej czytelnicy znajdą także szereg postulatów badawczych, które należałoby podjąć w przyszłości. 
Wstęp, Jan Ołdakowski 
 
CZĘŚĆ I. MUZEUM I OPOWIEŚĆ
Dorota Folga-Januszewska, Muzeum i narracja: długa historia opowieści  
MUZY, MUZAJOS, MUZEJA – OD MITU DO FESTIWALU
MUZEUM I NATURA
MUZEJON I TRADYCJA EDUKACJI
NARRACJA WIEDZY O ŚWIECIE: MUZEUM JAKO BIBLIOTEKA, TEATR, PANDECHION, ENCYKLOPEDIA 
NARRACJA CZY KOLEKCJA 
NARRACJA NARODOWA, REGIONALNA, HISTORYCZNA – NOWE MUZEA KOŃCA XVIII DO POCZĄTKU XX WIEKU 
EDUKACJA JAKO OPOWIEŚĆ W MUZEUM JUTRA 
ETYKA NARRACJI W MUZEUM
Paweł Kowal, Społeczny, cywilizacyjny i polityczny kontekst polskiego boomu muzealnego 
UWARUNKOWANIA POWSTAWANIA MUZEÓW NARRACYJNYCH
DLACZEGO PO 1989 ROKU NIE POWSTAWAŁY WIELKIE MUZEA HISTORYCZNE?
RENESANS MUZEÓW NA ŚWIECIE 
POWRÓT POLITYKI HISTORYCZNEJ W NIEMCZECH I ROSJI 
BOOM MUZEALNY A ZMIANA POLITYKI HISTORYCZNEJ
GENEZA BOOMU MUZEALNEGO W POLSCE
ZMIANA CYWILIZACYJNA
MUZEA W ŚWIECIE TECHNOLOGII 
POTRZEBA ZACHOWANIA PAMIĘCI
POTRZEBA PRZEŻYCIA HISTORII
WNIOSKI
Dorota Folga-Januszewska, Paweł Kowal, Definicja muzeum narracyjnego
DEFINICJA
KONTEKST
Piotr Majewski, Narracja, inaczej – kilka słów o Historii, muzeach oraz tych, którzy je odwiedzają 
Piotr Kosiewski, Muzeum i narracja. Kilka uwag
LICZNIE ODWIEDZANE, NOWOCZESNE
MUZEA NOWOCZESNE, CZYLI?
MUZEALIUM
INSCENIZACJA CZY ORYGINALNE OBIEKTY? 
CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY
MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ
MUZEUM WARSZAWY
 
CZĘŚĆ II. MUZEUM I DOŚWIADCZENIE 
Jan Ołdakowski, Dlaczego powstają muzea historyczne narracyjne?  
DLACZEGO OBYWATELE CHCĄMUZEÓW NARRACYJNYCH? 
PODSUMOWANIE 
Paweł Ukielski, Koniec „końca historii”. Muzea narracyjne w nowym myśleniu o przeszłości 
KONIEC HISTORII – LATA 90. 
ZMIANY W PIERWSZYCH LATACH XXI WIEKU 
ZMIANY W POLSCE  
MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO JAKO PRZEŁOM SPOŁECZNY 
REZULTATY 
Karolina Wolska-Pabian, Nowe zadania muzeów narracyjnych na przykładzie działalności Muzeum Powstania Warszawskiego 
WSPÓŁCZESNE MUZEALNICTWO 
POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO  
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO  
Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Inscenizowanie historii. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin 
MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN 
MIEJSCE SUMIENIA 
INSCENIZOWANIE HISTORII 
MASTERPLAN     
POLSKA I EUROPEJSKA OŚ CZASU    
PRZEŁOMY 
GALERIE CHRONOLOGICZNO-TEMATYCZNE 
GALERIE KULTUR ŻYDOWSKICH 
ZASADY METAHISTORYCZNE 
STRATEGIE NARRACYJNE 
Basil Kerski, Europejskie Centrum Solidarności (ECS) w Gdańsku. Muzeum Solidarności w połączeniu z instytucją wspierającą kulturę obywatelską 
MUZEA NARRACYJNE – POLSKI GŁOS W DYSKURSIE HISTORYCZNYM W EUROPIE 
ZNACZENIE MUZEÓW NARRACYJNYCH DLA POLSKIEGO MUZEALNICTWA 
ECS – MUZEUM I LABORATORIUM KULTURY OBYWATELSKIEJ  
Robert Kostro, Doświadczenie Muzeum Historii Polski   
ZMIANA KRAJOBRAZU   
POCZĄTKI MUZEUM HISTORII POLSKI I JEGO DOROBEK 
WYSTAWA STAŁA – WYZWANIE   
MUZEUM JAKO WIELKI PROJEKT 
Robert Mirzyński, Dobra opowieść potrzebuje metafory  
Robert Kotowski, Muzeum Dialogu Kultur – miejsce spotkań z „Innością” 
Liudmyla Levcheniuk, Wolontariat w polskich muzeach: doświadczenia Muzeum Powstania Warszawskiego 
WOLONTARIAT W MPW
HISTORIA PANI MICHALINY
CENTRUM WOLONTARIATU 
WNIOSKI 
Agnieszka Pawelec, Rekonstrukcja historyczna przykładem budowania narracji historycznej poza budynkiem muzeum 
 
CZĘŚĆ III. MUZEUM I LUDZIE 
Ilona Iłowiecka-Tańska, Kapitał naukowy: uczniowie i muzea 
DZICY I DOBRZE WYCHOWANI 
KAPITAŁNAUKOWY: SKĄD PŁYNIE WIEDZA O NAUCE 
KAPITAŁ NAUKOWY SZÓSTOKLASISTÓW 
CZY TYLKO SZKOŁA I RODZICE? 
UCZNIOWIE: BUDOWNICZY FREKWENCJI 
NA ZAKOŃCZENIE 
Katarzyna Potęga vel Żabik, Dziewczynki i chłopcy na wystawach 
PROBLEM STEREOTYPIZACJI PŁCIOWEJ W PLACÓWKACH EDUKACJI NIEFORMALNEJ 
EKSPONATY „DZIEWCZĘCE” I „CHŁOPIĘCE”
SPOSÓB ZWIEDZANIA – RÓŻNICE PŁCIOWE  
EKSPONATY PROJEKTOWANE DLA WSZYSTKICH – DZIAŁANIA 
Błażej Sajduk, Pokolenie Z w przestrzeni muzeum narracyjnego 
WSTĘP 
POKOLENIA
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POKOLENIA Z MUZEUM NARRACYJNE 
POKOLENIE Z W MUZEUM NARRACYJNYM 
WNIOSKI 
Artur Kalinowski, Dlaczego ludzie odwiedzają wystawy – o pilotażu badania motywacji w warszawskich instytucjach kultury 
PROCEDURA BADANIA 
WYNIKI 
WYNIKI – MOTYWACJE ZE WZGLĘDU NA DZIECI 
WYNIKI – MOTYWACJE DOROSŁYCH 
PODSUMOWANIE WYNIKÓW 
Agnieszka Paczyńska, Rodzina w muzeum dziś i jutro 
1. RENESANS MUZEÓW 
2. RODZINY JAKO ODBIORCY KULTURY 
3. OCZEKIWANIA RODZIN WOBEC MUZEÓW I KORZYŚCI Z WIĘKSZEJ OBECNOŚCI RODZIN W MUZEACH 
4. MUZEALNA OFERTA DLA RODZIN 
5. REKOMENDACJE 
Hubert Francuz, Piotr Francuz, W barwach jesieni. Percepcja ekspozycji muzealnej przez osoby starsze 
KUNSTKAMERA 
MUZEUM CZŁOWIEKA 
WSPÓŁCZESNOŚĆ 
STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO 
BIOLOGICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA WIEKU SENIORALNEGO 
PERCEPCJA I UWAGA 
PAMIĘĆ PROCEDURALNA I SEMANTYCZNA 
PAMIĘĆ EPIZODYCZNA 
PAMIĘĆ AUTOBIOGRAFICZNA  
OGÓLNA INTELIGENCJA I STRATEGIE POZNAWCZE 
KOMUNIKACJA W PRZESTRZENI MUZEALNEJ
 
CZĘŚĆ IV. MUZEUM I PRZESTRZEŃ
Mateusz Walewski, Adam Wudarczyk, Rola nczesnych muzeów narracyjnych w rozwoju miast 
1. INFORMACJE WSTĘPNE 
2. CZYM JEST NOWOCZESNE MUZEUM? 
3. MUZEA BADANE W RAMACH PROJEKTU 
4. ROZWÓJ MUZEÓW NA TLE ROZWOJU MIAST W OSTATNICH LATACH 
5. MUZEA A POSTRZEGANIE MIAST 
6. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA MUZEÓW 
7. WPŁYW MUZEÓW NA LOKALNE OTOCZENIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE 
8. PODSUMOWANIE 
ZAŁĄCZNIK 
Barbara Kłaput, Pomiędzy Scyllą i Charybdą. Muzeum narracyjne oczyma projektantów 
JAK POWSTAJE WYSTAWA 
OPOWIEŚĆ, NIE ENCYKLOPEDIA 
PROBLEMY ZE SCENARIUSZEM 
SCENARIUSZ – PRACA ZESPOŁU 
Z CZEGO SKŁADA SIĘ EKSCYTUJĄCA HISTORIA? 
WYSTAWA ROZWIJA SIĘ W PRZESTRZENI 
ŚRODKI WYRAZU 
MUZEUM – PAMIĘĆ POZAWERBALNA ZAKLĘTA W PRZEDMIOTACH 
EMOCJE 
„PROSTOTA JEST SZCZYTEM WYRAFINOWANIA” 
JAK ZADBAĆ O SPÓJNOŚĆ FORMY? KŁOPOTY Z AUTOREM 
NAJWIĘKSZE BOLĄCZKI. NIEADEKWATNOŚĆ NARZĘDZI DO TYPU PRACY 
WYSTAWA – I CO DALEJ?  
Mirosław Nizio, Przestrzeń muzealna w oczach architekta 
CEL, PRZESŁANIE, WARTOŚĆ I FUNKCJA 
PRACA Z INWESTOREM 
PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI 
MNIEJSZA SKALA, WIĘKSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ODBIORCA VS. EKSPERT 
Michał Borowski, Muzeum przyszłości w przestrzeni miejskiej 
MUZEUM JAKO ŚWIĄTYNIA 
MUZEUM JAKO „DOM KULTURY” 
MUZEUM W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ 
MIEJSCE NA MUZEUM – MUZEUM W PRZESTRZENI REALNEJ 
MUZEUM PRZYSZŁOŚCI 
 
Noty o autorach 
Indeks nazwisk 
Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM