Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków
Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków
ISBN: 97883-242-3419-6, 978-83-8088-995-8 WUŁ
ISBN e-book: 978-83-242-2939-0
Data premiery: 28.02.2019
Format: 165x240
Wersje: EBOOK (pdf)
NAKŁAD WYCZERPANY
20,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Monografia proponowana czytelnikom łączy w sobie elementy różnych dyscyplin naukowych: socjologii, politologii, medioznawstwa, ale przede wszystkim jej istotnym elementem jest zastosowana metoda badawcza – studium przypadku, szczególny nacisk na etykę badawczą oraz obszar badawczy, który można zaliczyć do tzw. trudnych do eksploracji.

„Jest to opracowanie świeże, oparte na nadzwyczaj rzetelnej pracy terenowej i dostarczające transparentnych warsztatowo analiz uzyskanych danych w kilku najważniejszych wymiarach. Agregacja danych ze studiów przypadków pokazuje z jednej strony cechy powtarzalne zjawiska prasy lokalnej (niskie kompetencje dziennikarzy, ich uwikłanie w konflikty interesów, instrumentalne traktowanie lokalnych mediów przez znaczące osoby z otoczenia), ale z drugiej strony uwidacznia rozmaitość wariantów i odcieni, w jakich działania tych mediów przebiegają w rzeczywistości. (…) Relacje między instytucjami zostały starannie i profesjonalnie wyprowadzone z mikropoziomu interakcji lokalnych. Skomponowany wielowarstwowo: poziom empiryczny (z kontekstami), prezentacja, analiza szczegółowa, agregacja danych, analiza w pojęciach systemowych, wywód zawarty w książce Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków jest wzorcowym przykładem przenikania się pracy empirycznej i teoretycznej. Książka ta zasługuje na opublikowanie i intensywną akcję promocyjną, gdyż powinna się znaleźć w wielu bibliotekach” (z recenzji wydawniczej, prof. Grażyna Woroniecka).

„W recenzowanej rozprawie podjęty został niezmiernie ważny, zarówno z metodologicznego, jak i poznawczego punku widzenia temat, a zarazem bardzo trudny do realizacji, ponieważ mieszczący się w obszarze zjawisk w znacznym stopniu niejawnych, dziejących się «za kulisami» życia społecznego, a tym samym «trudno dostępnych» badawczo”. 

z recenzji rozprawy doktorskiej, prof. Danuta Walczak-Duraj

WSTĘP
 
ROZDZIAŁ 1. PROBLEMATYKA PRACY, INSPIRACJE TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE 
1.1. Trudne relacje lokalno-medialne – główne inspiracje teoretyczne  
Konflikt interesów
Konflikt interesów a prasa i dziennikarze
Radzenie sobie z konfliktem interesów
1.2. Główne inspiracje empiryczne
1.3. Szczegółowe cele i problematyka badania
 
ROZDZIAŁ 2. MEDIA LOKALNE – CHARAKTERYSTYKA WYBÓR INTERPRETACJI RELACJI LOKALNYCH
2.1. Media lokalne i ich rola
Krótka historia prasy lokalnej w Polsce po przełomie
Czym są media lokalne? Czym jest prasa lokalna? Propozycje definicji 
Funkcje mediów lokalnych
2.2. Prasa lokalna w społeczności – różne ujęcia relacji, problemów, możliwe interpretacje
Media „prawdziwie” lokalne
Relacje mediów lokalnych z aktorami lokalnymi
2.3. Koncepcje „różnych” grup, systemów i społeczności – czyli jak interpretować niejasne relacje
2.4. Kapitał społeczny, zaufanie społeczne i więzi społeczne a relacje w społeczności 
 
ROZDZIAŁ 3. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ 
3.1. Czym jest studium przypadku (case study)? 
Definicje, typy i cechy studium przypadku 
Zarzuty stawiane i odpierane 
3.2. Badania własne: metoda badawcza i techniki badawcze 
Wybór metody badawczej 
Wybór przypadków i ustalenie ich granic 
Techniki i sposoby badawcze krok po kroku 
Protokół studium przypadku 
Metoda białego wywiadu (przed fazą terenową; kontynuowana podczas pobytu w terenie)
Wejście w teren 
Wywiady pogłębione ustrukturyzowane (IDI) z dziennikarzami lokalnymi 
Wywiady pogłębione nieustrukturyzowane (IDI) – lokalni liderzy 
Obserwacja bezpośrednia nieformalna
Analiza zawartości – kategorie analityczne 
Sposób analizy zebranych danych 
Triangulacja a studium przypadku 
 
ROZDZIAŁ 4. REFLEKSJE BADAWCZE PO WYJŚCIU Z TERENU – PROBLEMY BADAŃ TERENOWYCH 
4.1. Trudności w terenie – na przykładzie badań własnych 
Problemy etyczno-praktyczne 
Pierwsze kroki i decyzje w terenie 
Wchodząc „do środka” nieznanego środowiska 
Efekty pracy w terenie 
Znaczenie metody badawczej oraz „radzenie sobie” w terenie 
ROZDZIAŁ 5. REZULTATY BADAŃ EMPIRYCZNYCH – STUDIA PRZYPADKÓW 
5.1. Studium przypadku Tygodnika A w jego kontekście społecznym 
Charakterystyka Miasta A 
Władze miejskie 
Przedsiębiorcy w mieście 
Rynek mediów 
Charakterystyka Tygodnika A 
Funkcjonowanie Tygodnika A w jego otoczeniu społecznym 
Poziom indywidualny (individual level) – charakterystyka dziennikarzy 
Poziom rutyn, praktyk (routines level) 
Kryptoreklama 
Potencjalny konflikt interesów – pisanie o sprawach osób z rodziny 
Autocenzura 
Łączenie ról (zajęcia pozadziennikarskie) 
Praca poza własnym regionem i szukanie sensacji – jako praktyki utrudniające pracę 
Poziom organizacji medialnej (organizational level) 
Wpływ właściciela (redaktora naczelnego) – praca nad tekstem, preferencje tematyczne 
Ingerencja ze strony redaktora naczelnego 
Wiedza naczelnego o sprawach lokalnych w Mieście A 
Traktowanie pracowników, finanse 
Linia redakcyjna 
Poziom instytucji społecznych, poziom ponadmedialny (social institutions level/extra-media level) 
Relacje ze sferą polityczną 
BURMISTRZ 
OPOZYCJA 
WYBORY 
KONTAKTY CODZIENNE 
Relacje z konkurencją 
Relacje z przedsiębiorcami 
Relacje z Kościołem 
Układ lokalny w Mieście A – w kierunku analizy systemów społecznych 
Źródła 
 
5.2. Studium przypadku Tygodnika B w jego kontekście społecznym 
Charakterystyka Miasta B 
Władze miejskie 
Przedsiębiorcy w mieście 
Kultura i tradycja lokalna 
Rynek mediów lokalnych 
Charakterystyka Tygodnika B 
Funkcjonowanie Tygodnika B w jego otoczeniu społecznym 
Poziom indywidualny (individual level) 
Poziom rutyn, praktyk (routines level) 
Potencjalny konflikt interesów – (nie)pisanie o sprawach osób z rodziny 
Zasady współpracy z informatorami 
Łączenie ról (zajęcia pozadziennikarskie) 
Poziom organizacji medialnej (organizational level) 
Wpływ właściciela (redaktora naczelnego) – praca nad tekstem, preferencje tematyczne 
Ingerencja ze strony redaktora naczelnego 
Linia redakcyjna 
Traktowanie pracowników, finanse 
Poziom instytucji społecznych, poziom ponadmedialny (social institutions level/extra-media level) 
Relacje ze sferą polityczną 
BURMISTRZ
OPOZYCJA 
STAROSTWO 
WYBORY 
KONTAKTY CODZIENNE 
Relacje z przedsiębiorcami 
Relacje z Kościołem 
Układ lokalny w Mieście B – w kierunku analizy systemów społecznych 207 
Źródła 
 
5.3. Studium przypadku Tygodnika C w jego kontekście społecznym 
Charakterystyka Miasta C 
Władze miejskie 
Przedsiębiorcy w mieście 
Rynek mediów 
Charakterystyka Tygodnika C 
Funkcjonowanie Tygodnika C w jego otoczeniu społecznym 
Poziom indywidualny (individual level) 
Poziom rutyn, praktyk (routines level)
Zasady własne 
Potencjalny konflikt interesów 
Zasady współpracy z informatorami 
Relacje wewnątrz zespołu 
Poziom organizacji medialnej (organizational level) 
Wpływ właściciela (redaktora naczelnego) – praca nad tekstem, preferencje tematyczne 
Ingerencja ze strony redaktora naczelnego 
Linia redakcyjna 
Traktowanie pracowników, finanse 
Poziom instytucji społecznych, poziom ponadmedialny (social institutions level/extra-media level) 
Opinie o Tygodniku C
Relacje ze sferą polityczną 
PREZYDENT 
RADNI 
STAROSTWO 
WYBORY 
Relacje z przedsiębiorcami 
Relacje z Kościołem 
Układ lokalny w Mieście C – w kierunku analizy systemów społecznych 
Źródła 
 
5.4. Studium przypadku Tygodników D1 i D2 w ich kontekście społecznym  
Charakterystyka Miasta D 
Władze miejskie 
Przedsiębiorcy w mieście 
Rynek mediów 
Charakterystyka Tygodników D1 i D2 
Tygodnik D1 
Tygodnik D2 
Funkcjonowanie Tygodników D1 i D2 w ich otoczeniu społecznym  
Poziom indywidualny (individual level)
Tygodnik D1 
Tygodnik D2 
Poziom rutyn, praktyk (routines level) 
Tygodnik D1 – Zasady własne 
Tygodnik D1 – Indywidualny konflikt interesów/potencjalny konflikt interesów 
Tygodnik D1 – Zasady współpracy z informatorami 
Tygodnik D1 – Relacje wewnątrz zespołu
Tygodnik D2 – Zasady własne 
Tygodnik D2 – Konflikt interesów 
Tygodnik D2 – Zasady współpracy z informatorami 
Tygodnik D2 – Relacje wewnątrz zespołu 
Poziom organizacji medialnej (organizational level) 
Tygodnik D1 – Wpływ właściciela (redaktora naczelnego) – praca nad tekstem, preferencje tematyczne 
Tygodnik D1 – Preferencje tematyczne naczelnego 
Tygodnik D1 – Ingerencja ze strony redaktora naczelnego 
Tygodnik D1 – Linia redakcyjna 
Tygodnik D1 – Traktowanie pracowników, finanse 
Tygodnik D2 – Wpływ redakcji głównej na funkcjonowanie redakcji lokalnej 
Tygodnik D2 – Komercjalizacja funkcjonowania Tygodnika D2 
Tygodnik D2 – Linia redakcyjna 
Tygodnik D2 – Traktowanie pracowników, finanse 
Poziom instytucji społecznych, poziom ponadmedialny (social institutions level/extra-media level) 
Relacje ze sferą polityczną 
BURMISTRZ 
RADNI/SAMORZĄDOWCY 
WYBORY 
Relacje z przedsiębiorcami 
Tygodnik 
Tygodnik D2 
Relacje z Kościołem 
Układ lokalny w Mieście D – w kierunku analizy systemów społecznych  
Źródła 
 
ROZDZIAŁ 6. PODSUMOWANIE – SYNTEZA PRZEKROJOWA STUDIÓW PRZYPADKU (CROSS-CASE SYNTHESIS) 
 
BIBLIOGRAFIA 
SPIS TABEL I WYKRESÓW
ANEKS 
ZAŁĄCZNIK NR 1. Dyspozycje do wywiadów pogłębionych ustrukturyzowanych (IDI) z dziennikarzami lokalnymi 
ZAŁĄCZNIK NR 2. Dyspozycje do wywiadów pogłębionych nieustrukturyzowanych (IDI) z liderami lokalnymi 
ZAŁĄCZNIK NR 3. Kategorie analityczne – analiza zawartości tygodników 
INDEKS NAZWISK
Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM