Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Kochani krwiopijce. Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce Kochani krwiopijce. Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce
Kochani krwiopijce. Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce
ISBN: 97883-242-3449-3
Data premiery: 03.10.2018
Liczba stron: 392
Format: 150x235
Wersje: KSIĄŻKA / EBOOK (epub, mobi, pdf)
31,20 PLN
39,00 PLN
18,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Książka Kochani krwiopijce! Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce jest pierwszą pracą całościowo przedstawiającą problematykę własności literackiej i praw autorów na ziemiach polskich w XIX w. Autorka traktuje temat wielowymiarowo, wychodząc daleko poza kwestie czysto prawne. Na podstawie szerokiego materiału źródłowego rekonstruuje poglądy i stanowiska wydawców, autorów, prawników i analizuje je w kontekście praktyk literackich i wydawniczych oraz procesów komercjalizacji literatury. Uwzględnia m.in. powszechne w tym okresie zjawisko publikacji w odcinkach prasowych. Stanowiska polskich autorów i wydawców okazują się szczególnie interesujące w odniesieniu do umiędzynarodowienia prawa autorskiego. Teoretycznie przyjęcie konwencji berneńskiej powinno być korzystne dla wydawców działających na podzielonym polskim rynku, na którym obowiązywały trzy różne ustawy. Wydawcy polscy zachowywali jednak dystans albo byli wprost przeciwni konwencji międzynarodowej, zwłaszcza zaś postulowanej przez nią ochronie tłumaczeń. Więcej korzyści wiązali z wolnością tłumaczeń utworów zagranicznych niż z ochroną przed przedrukami, o którą sami potrafili dość dobrze zadbać, tworząc wewnętrzne prawa zwyczajowe, funkcjonujące ponad kordonami. Książka ukazuje sprzeczności koncepcji uniwersalnego prawa autorskiego oraz konflikty interesów w polu wydawniczym i literackim. Dekonstruuje też ideał autora romantycznego. Pokazuje, że produkcja literacka ufundowana jest na pragnieniu rozciągającym się pomiędzy dwoma dążeniami, do oryginalności twórczej i ekonomicznego sukcesu. Wymiary te nigdy się nie schodzą, ale sprzeczne w sobie marzenie o jednoczesnym ich osiągnięciu nakręca wydawniczy biznes, zabezpieczany prawem autorskim.

Wstęp 
Autor i prawo autorskie
Autor romantyczny
Śmierć i reinkarnacja autora 
O strukturze i metodzie książki 
Część I Od przywilejów do ustaw. Europejskie spory o własność literacką i prawo autorskie w XVIII i XIX w.
Jak funkcjonowały i komu służyły przywileje wydawnicze?
Na początku była domena publiczna... 
Pierwsze monopole wydawnicze 
Regulacje stowarzyszeń rzemieślniczych 
Skąd się wzięło copyright? Model angielskiego monopolu wydawniczego w okresie przywilejów 
Lokalność regulacji w Cesarstwie Niemieckim 
Wenecka reforma systemu przywilejów 
Przywileje i cenzura 
Przedruki w okresie przywilejów 
Pozycja autora w czasach przywilejów drukarskich 
Upadek systemu przywilejów 
Przywileje wydawnicze w Polsce
Własność wydawcy czy prawo autora?
Brytyjskie spory o copyright 
Upadek angielskiego systemu cenzury i regulacji opartych na przywilejach 
Statut Anny. Prawo autorów czy wydawców? 
Obrońcy status quo i aktorzy zmiany 
Zwycięstwo prawa stanowionego. Donaldson versus Becket (1774) 
Spory o własność literacką i prawo autorskie w angielskiej debacie publicznej w XVIII w. 
Locke’a koncepcja pracy jako źródła własności 
Własność literacka w XVIII-wiecznych pamfletach brytyjskich  
W pułapce dyskursu własności  
Droit d’auteur i Verlagsrecht. Francuska i niemiecka droga do prawa autorskiego 
„Własność literacka” we francuskim systemie przywilejów wydawniczych 
Denis Diderot i kwestia własności literackiej 
Stanowisko Condorceta w sprawie własności literackiej 
Francuscy wydawcy prowincjonalni wobec własności literackiej  
Upadek francuskiego systemu przywilejów drukarskich 
Spory o pierwszą ustawę prawa autorskiego w rewolucyjnej Francji 
Kryzys niemieckiego handlu barterowego i era przedruków 
Za i przeciw przedrukom w świetle XVIII-wiecznej publicystyki niemieckiej 
Pruskie prawo wydawnicze 
Rozwój ustawodawstwa krajowego i negocjowanie prawa 
międzynarodowego w XIX w. 
Uniwersalne prawo autorskie w sporach francuskich 
wydawców w XIX w. 
Podobieństwa i różnice w ustawach krajowych w okresie negocjowania prawa międzynarodowego 
Lokalność prawa i nieautoryzowane przedruki w XIX w. 
W kierunku prawa międzynarodowego. Proces negocjowania 
konwencji berneńskiej 
Część II Własność literacka i prawo autorskie na ziemiach polskich 
W granicach i ponad kordonami. Prawo autorskie na ziemiach polskich  
Rosyjska ustawa o cenzurze i jej obowiązywanie w Królestwie Polskim 
Pruskie i niemieckie prawo autorskie 
Własność literacka i prawo autorskie w Austrii  
Przestrzeganie prawa autorskiego na ziemiach polskich w XIX w. 
„Gazeta Polska” przeciw „Kłosom”. Własność literacka i prawo autorskie w sądach warszawskich 
Dozwolony i zabroniony użytek. Gubrynowicz przeciw Bartoszewskiemu 
W sądzie honorowym konflikt autorów z wydawcami 
Samoregulacja wydawnicza na ziemiach polskich 
Własność literacka, prawo autorskie i plagiat. Polskie dyskusje XIX-wieczne 
Kwestia własności literackiej i prawa autorskiego po polsku  
Polskie opinie na temat okresu ochrony prawa autorskiego 
Utwory zależne niezależne, czyli kwestia tłumaczeń 
z języków obcych 
Konwencja berneńska w polskich dyskusjach  
Plagiat po polsku 
Konteksty produkcji symbolicznej. Polskie pole literackie w XIX w. 
Pole produkcji literackiej w ujęciu Pierre’a Bourdieu 
Historyczne konteksty polskiego pola literackiego. Sytuacja książki i pisarzy w okresie przedkomercyjnym 
Kształtowanie się polskiego pola literackiego 
w drugiej połowie XIX w. 
Kto ma prawo oceniać autora. Recenzja przed sądem 
Rynek, medium, autonomia. O trajektoriach relacji autorsko-wydawniczych  
Wpływ publikacji w prasie na pozycję zawodową pisarzy 
Wynagrodzenia i umowy 
Rynek i autonomia 
Ekonomia sławy 
Józef Ignacy Kraszewski. Autor i rynek  
Pisarz romantyczny w nieromantycznych czasach 
Autor i wydawcy 
Kraszewski jako marka i autorytet literacki 
Poglądy Kraszewskiego na własność literacką 
Eliza Orzeszkowa. Autorka i prawa autorskie 
Rynkowa i literacka wartość dzieła. O perypetiach wydawniczych Orzeszkowej 
Prawa autorskie i polityka 
Autorka i redaktorzy 
Względna autonomia 
Na zakończenie 
Źródła 
Źródła pierwotne 
Opracowania 
Indeks nazwisk
Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM