Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Фразеологические единицы русского языка делового общения и их польские эквиваленты (Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty) Фразеологические единицы русского языка делового общения и их польские эквиваленты (Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty)
Фразеологические единицы русского языка делового общения и их польские эквиваленты (Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty)
ISBN: 97883-242-3183-6
Data premiery: 30.04.2018
Liczba stron: 220
Format: 140x205
Wersje: KSIĄŻKA / EBOOK (pdf)
31,20 PLN
39,00 PLN
18,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:
Praca podejmuje dwa, istotne dla współczesnej praktyki badań humanistycznych, tematy. Pierwszy z nich to ożywiony, by nie rzec, gwałtowny rozwój kontaktów międzynarodowych, drugi zaś to wynikający ze stale wzrastających aktywności użytkowników różnych języków, burzliwy rozkwit komunikacyjnych socjolektów, ze wszystkimi możliwymi konsekwencjami tego faktu. […] Szerszym tłem rozważań, które podejmuje, są procesy globalizacyjne następujące w dynamicznie rozwijających się stosunkach gospodarczych, komercyjnych, handlowych i biznesowych. Wszystkie one mają kolosalny wpływ na język tych kontaktów i to nie tylko w sensie wzajemnych oddziaływań w postaci zapożyczeń i importacji, lecz przede wszystkim w zakresie kształtowania uniwersalnych schematów komunikacyjnych.
 
z recenzji dra hab. Michała Sarnowskiego, prof. nadzw. UWr 
 
 
Dorota Drużyłowska – pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską obroniła w 2015 r. Podczas studiów doktoranckich odbyła liczne staże na uczelniach rosyjskich (Moskwa, Irkuck, Kaliningrad), umożliwiające zdobycie doświadczeń naukowych i dydaktycznych. Jej osiągnięcia zostały docenione m.in. przyznaniem stypendium MNiSW dla doktorantów oraz stypendium doktorskiego Narodowego Centrum Nauki. Obecnie zainteresowania badawcze Doroty Drużyłowskiej skupiają się wokół leksykologii i frazeologii języka rosyjskiego i polskiego, a także leksykografii i glottodydaktyki.
Содержание
Введение 
Глава 1. Фразеологические единицы делового общения
в свете общей теории фразеологии 
1.1. Истоки фразеологии как научной дисциплины 
1.2. Типологии фразеологических единиц в русской лингвистике 
1.3. Типологии фразеологических единиц в польской лингвистике 
1.4. Типы фразеологических эквивалентов в сопоставительном аспекте 
1.4.1. Языковые лакуны 
1.5. Языковая метафора в контексте фразеологии 
1.6. Понятие фразеосемантического поля во фразеологии 
Выводы по 1-й главе 
Глава 2. Характеристика языковых особенностей делового общения 
2.1. Языковые особенности письменной деловой речи. Языковые характеристики официально-делового стиля 
2.2. Языковые характеристики разговорно-деловой речи как функционального стиля 
2.2.1. Языковые особенности административно-делового жаргона как разновидности устной деловой речи 
2.3. Жанровые характеристики делового общения 
2.4. Иерархическая модель стандарт–субстандарт–нонстандарт в контексте языка делового общения.
Понятие социолекта 
Содержание
2.5. Языковые особенности терминологии делового общения 
2.6. Заимствования в языке делового общения 
Выводы по 2-й главе 
Глава 3. Структурно-семантические, прагматические, функциональные и лингвокультурологические характеристики фразеологических единиц делового общения русского и польского языков 
3.1. Метафорическое моделирование во фразеологии делового общения 
3.2. Заимствованные фразеологические единицы в деловом общении 
3.3. Идеографическая классификация фразеологических единиц делового общения 
3.4. Системные отношения между фразеологическими единицами делового общения 
3.5. Эквивалентность фразеологических единиц делового общения русского и польского языков 
3.6. Фразеологические единицы в языке контрактов 
3.7. Функционирование фразеологических единиц делового общения в речи 
3.7.1. Терминологизмы 
3.7.2. Языковая игра и антипословицы 
Выводы по 3-й главе 
Заключение 
Приложение I. Идеографическая классификация материала 
Приложение II. Материалы к русско-польскому словарю ФЕ делового общения 
Библиография
Streszczenie 
Summary 
Введение
Современная
Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM