Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXXI Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXXI
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXXI
Redakcja: Renata Przybylska
ISBN: ISSN 0032-3802
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 352
Format: B5 (165x235)
Oprawa: Miękka
NAKŁAD WYCZERPANY
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

SPIS RZECZY – TABLE DES MATIERE

 

Wspomnienia
Ireneusz Bobrowski: Profesor Marian Kucała (1927–2014)
Artykuły
Zagadnienia ogólne
Dorota F i l a r: Język jako wielka narracja: teoria narracyjności w semantyce 
Aleksander K i k l e w i c z: W kierunku socjologii językoznawstwa: dywersyfikacja współczesnej wiedzy lingwistycznej w świetle socjologii nauki i teorii paradygmatów 
Violetta K o s e s k a-T o s z e w a: Forma językowa i jej znaczenie (niekoniecznie leksykalne) 
Tomasz K u r d y ł a: Najważniejsza funkcja „języka”? Uwagi o funkcji fatycznej i fatyczności języka
Bogdan W a l c z a k: Autonomia językoznawstwa a integracja programowa uniwersyteckich studiów polonistycznych 
Budowa   gramatyczna   języka
Kazimierz Andrzej S r o k a: Stałość i zmienność w języku na przykładzie gramatycznej kategorii określoności 
Leszek S z y m a ń s k i: An Empirical Analysis of the Semantic Field of the English Modal Auxiliary Verb May in 19th century. American English Exampled in the novel Moby Dick; or, the Whale by Herman Melville 
Słowotwórstwo
Leksykologia i leksykografia
Krystyna W a s z a k o w a: Kognitywistyczne ujęcia derywatów słowotwórczych a koncepcja Miloša Dokulila 
Rafał Z a r ę b s k i: Synonimia słowotwórcza w świetle derywacji  z udziałem afiksów obcych (perspektywa historycznojęzykowa)
Mirosław B a ń k o, Milena H e b a l-J e z i e r s k a: Wariancja grafi czna w procesie adaptacji zapożyczeń 
Barbara B a t k o-T o k a r z: Tradycja Tesaurusa P.M. Rogeta w leksykografi i polskiej i europejskiej 
Witold M a ń c z a k: O przygotowywanym słowniku etymologicznym języka polskiego
Piotr Ż m i g r o d z k i: Wielki słownik języka polskiego PAN – historia, stan obecny i perspektywy rozwoju po 2018 roku 
Historia   języka
Maciej E d e r, Magdalena K l a p p e r, Dorota K o ł o d z i e j: Dawna polszczyzna i nowe technologie: testowanie metod przetwarzania języka naturalnego na materiale polskiego piśmiennictwa od średniowiecza po wiek XX 
Małgorzata H a ł a d e w i c z-G r z e l a k: Sonantic coeffi cient as a prominence factor in a phonic chord: a retrospective  
Alina K ę p i ń s k a, Izabela W i n i a r s k a-G ó r s k a: Ciągłość i zmiana w języku w świetle polskich szesnastowiecznych przekładów Ewangelii
Anetta L u t o-K a m i ń s k a: Metody ustalania znaczeń leksemów w słownikach historycznych (na marginesie rozważań na temat badania słownictwa dawnego) 
Aleksandra Janowska: Między przestrzenią a czasem. Ewolucja temporalnych przyimków wtórnych w polszczyźnie
Dialektologia
Helena G r o c h o l a-S z c z e p a n e k: Nazwy określające płeć w mowie starszych i młodszych mieszkańców wsi 
Halina P e l c o w a: Między przeszłością a współczesnością – ciągłość i zmiana w badaniach dialektologicznych 
Jadwiga W a n i a k o w a: Jak badać pochodzenie i historię gwarowych nazw roślin?
Tekstologia
Agnieszka S z c z a u s: Od scholastycznej i do akademickiego ładu i szkolnej (uwagi o przeobrażeniach gatunków) 
Iwona Szwed: Analiza struktur illokucyjnych w polskim i niemieckim liście handlowym jako metoda badawcza kontrastywnej lingwistyki tekstu? 
SPRAWY ADMINISTRACYJNE
Autorzy  
Lista recenzentów 
LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w roku 2014 
Program LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
„Ciągłość i zmiana w języku i w językoznawstwie” 
Zalecenia edytorskie 

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM