Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej
Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej
ISBN: 97883-242-2360-2
ISBN e-book: 97883-242-2421-0
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 520+2 il.
Format: B5 (150x235)
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
Wersje: EBOOK (pdf)
NAKŁAD WYCZERPANY
16,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Teksty zebrane w tomie Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu... dowodzą komparatystycznego  potencjału studiów postzależnościowych. Pokazują kierunki dialogu regionalnego podejmowanego w różnych ujęciach i z różnych perspektyw naświetlającego problematykę  Europy Środkowej i Wschodniej. To dialog transdyscyplinarny, w którym uczestniczą: antropologia kulturowa, socjologia, historia i teoria prawa, filozofia, studia polonistyczne, ukrainistyczne, amerykańskie studia etniczne, komparatystyka czy studia kulturowe. Autorzy artykułów włączają refleksję nad sytuacją społeczno-kulturową krajów Europy Środkowej i Wschodniej w obszar debaty naukowej nad odmianami postkolonialności, formami społecznych nierówności doby późnego kapitalizmu, często ujawniającymi się jako procesy globalizacyjne. Dołączają swój głos do dyskusji nad nowymi (lub na nowo odkrywanymi  i opisywanymi) tożsamościami społecznymi, które wyłaniają się na skutek omawianych tu zjawisk. Czytelnicy tomu będą mogli odpowiedzieć na pytanie, czy taki transnarodowy i transdyscyplinarny projekt prowadzi do powstania swoistej regionalnej wspólnoty uczuć i odczuć, bliskiej idei community of sentiment Arjuna Appaduraia – czy wyłania się z zamieszczonych tu prac wspólna wrażliwość Europy Środkowej i Wschodniej, ukazująca nowy podmiot krytycznego myślenia i kreująca nową lokalność w globalnych przepływach.

 

Spis treści

 

Wprowadzenie 9

ZAPROSZENIE DO LEKTURY TOMU

Grant Farred, Post – refleksja nad zależnością 23

I. POSTZALEŻNOŚĆ I POSTKOMUNIZM W DYSKURSACH NAUKOWYCH

Tatiana Kostadinova, Rebecca Salokar, Sprawiedliwość i lustracja w krajach postkomunistycznych. Rola sądów konstytucyjnych 37

Marcin Brocki, Postzależność w perspektywie antropologicznej: granice stosowalności ramy naukowej 61

Hana Cervinkova, Na ratunek wrocławskim krasnoludkom. Antropologia zaangażowana w neoliberalnej przestrzeni miejskiej 73

Wojciech Małecki, Ziemia wyklętego ludu albo rzecz o zielonym postkolonializmie 97

Dirk Uffelmann, Problem pamięci o kresach w polskich studiach postkolonialnych 111

Marta Skwara, Czy literatura polska może być po prostu literaturą europejską? (O konieczności przekraczania zadawnionych zależności) 123

II. EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM – POSTKOLONIALNE DYLEMATY

Bogusław Bakuła, Współczesne debaty narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej 141

Mykoła Riabczuk, „Eurazja” jako eufemizm. „Nowa Europa Wschodnia” i dyskurs wykluczenia 167

Dariusz Skórczewski, Obrazy wschodniej tożsamości. Wystawa fotografii Franka Gaudlitza Casa mare i jej implikacje w kontekście europejskiej imagologii 181

Dorota Kołodziejczyk, Światowa Republika Literatury czy tandetnysupermarket? Peryferyjne miejsca i globalne szlaki handlowe we współczesnej literaturze porównawczej 203

III. PODRÓŻE ZE WSCHODU, PODRÓŻE Z ZACHODU – MY O NICH, ONI O NAS

Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz, „Co czuć, kiedy stara Niemka szuka zaginionego na <> brata?” Polskie zależności a lektura prozy zachodnich sąsiadów i ich okołokolonialnego dyskursu 229

Agnieszka Sadecka, Reporter z PRL w Indiach. Polska literatura podróżnicza a dyskurs kolonialny 249

Dorota Wojda, Inni o nas w relacjach z podróży do Polski w dobie transformacji. Ku „Innej Europie”, ale inaczej 267

IV. POLSKA O SAMEJ SOBIE W LITERACKIM DYSKURSIE „KOLONIZATORA” I „SKOLONIZOWANEGO”

Krzysztof Zajas, „Litwo! Ojczyzno moja!” Kolonialne perspektywy literatury polskiej  291

Hanna Gosk, Postzależnościowe cechy czasu postzależności. Przypadek współczesnej prozy polskiej 301

Bożena Karwowska, „Mały słowniczek niezrozumiałych słów” współczesnej literatury polskiej czytanej w transkulturowym kontekście: Ojczyzna 315

Wojciech Browarny, Konsumpcja wyobrażeń. Cielesno-przedmiotowe doświadczenie Zachodu w prozie Tadeusza Różewicza lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych  327

V. PAMIĘĆ I PRZESTRZEŃ

Andrzej Zieniewicz, Topograficzna orientacja biografii. Mity terenowe jako sposoby radzenia sobie (i nieradzenia) z przeszłością: Artur Sandauer, Adolf Rudnicki, Adam Ważyk (i inni) 343

Bogdan Ştefănescu, W poszukiwaniu straconego „post”. Stylowy powrót do traumy komunizmu 355

Tomasz Rawski, O marginalizacji pamięci. Narracja pułkownika Ludowego Wojska Polskiego 371

Cristina Şandru, Przeszłość jako źródło cierpień. Pamięć kulturowa i polityczna amnezja w Europie Środkowo-Wschodniej po zimnej wojnie 387

Jagoda Wierzejska, Hermeneutyka przestrzeni postsowieckiej. Próba zarysu 405

Tatiana Czerska, Granice w pamięci. Pisarstwo autobiograficzne kobiet jako forma dyskursu neokolonialnego 423

VI. O SUBALTERNACH

Tomasz Bilczewski, Komparatystyka postkolonialna, ginące języki, wspólnoty wyobrażone. O pewnym locus środkowoeuropejskiej wielokulturowości 437

Helena Duć-Fajfer, „Jestem u siebie” – tekstualna opozycja przeciw symbolicznemu wykorzenianiu wpisana w dyskurs mniejszościowy w Polsce 449

Emilia Kledzik, Pochwała imagologii. Rozważania o obrazie Romów w literaturze polskiej XX wieku 477

Noty o autorach 497

Indeks nazwisk 507

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM