Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty. Postkomunistyczna Polska - postkolonialna Australia Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty. Postkomunistyczna Polska - postkolonialna Australia
Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty. Postkomunistyczna Polska - postkolonialna Australia
ISBN: 97883-242-2308-4
ISBN e-book: 97883-242-1966-7
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 716
Format: B5 (150x235)
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
Wersje: KSIĄŻKA / EBOOK (pdf)
9,00 PLN
49,00 PLN
16,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Książka dotyczy zakodowanych w elektronicznych kontekstach lektur matryc ideologicznych, czyli sposobów wartościowania i map znaczeń, wpisanych w wywiedzione z literackich pierwowzorów teksty wtórnych nadawców, które są upowszechniane w ramach przemysłu kulturowego i show-biznesu. Nierzadko zastępują lekturę, maskując system produkcji i dystrybucji materialnych dóbr w celu jego podtrzymania. Przy niedostatku edukacji medialnej sterują rozwojem jednostek i społeczeństwa. Autorka uważa, że australijskie wzorce budowania i scalania państwa, narodu i społeczeństwa przy pomocy kształcenia kulturowo-językowego i kulturowo-literackiego mogą stać się inspiracją w postkomunistycznym społeczeństwie, w którym zniszczono zaufanie do państwowych instytucji i narodowej tradycji, a społeczne więzi są osłabione. Doświadczenia australijskie okazują się godne zauważenia ze względu na socjotechniczna politykę edukacyjną, która pozwoliła na eliminowanie pozostałości kolonialnego myślenia. Władze przywiązują ogromną wagę do nauczania języka angielskiego, ponieważ jednoczy młode i wielokulturowe społeczeństwo. Rozwiązania dydaktyczne nastawione są na ramowanie, framowanie i wytwarzanie służących jednostkom i społeczeństwu kognitywnych amalgamatów. Australijska polityka edukacyjna ma przy tym wiele wspólnego z polską, wdrażaną w czasach Komisji Edukacji Narodowej i XX-leciu międzywojennym w przekonaniu, że edukacja spełnia kluczowe zadania społeczne i państwowotwórcze. Australijski model nauczania języka ojczystego może więc dziś w wielu aspektach inspirować edukacyjną praktykę w zakresie dydaktyki języka polskiego, powiązaną z odnoszeniem się do fundamentalnych treści zbiorowego doświadczenia.

 

Autorka posiada ogromną wiedzę na temat współczesnego systemu nauczania języka ojczystego w Polsce i Australii (...). Zwraca uwagę jej niezwykle sprawny warsztat metodologiczny o charakterze interdyscyplinarnym i głęboka świadomość wielu procesów kulturowych, również tych, które nie zostały jeszcze objęte refleksją badawczą przez specjalistów z różnych dyscyplin. (z recenzji prof. dr hab. Sławomira Jacka Żurka)

 

Monografia autorstwa Dr Anny Ślósarz stanowi jedną z pierwszych w dziejach polskiej dydaktyki literatury prób porównawczego ujęcia modeli kształcenia literackiego funkcjonujących w Polsce i za granicą, a w każdym razie jest to próba najszerzej zakrojona, najbardziej systematycznie realizowana (...). Walory merytoryczne tej monografii, jej odkrywczość i niekonwencjonalność, a także duża przydatność praktyczna sprawiają, że z najwyższą przyjemnością rekomenduję ją druku, żywiąc przeświadczenie, że przyszła publikacja wejdzie do ścisłego kanonu lektur studentów polonistyki i nauczycieli polonistów. (z recenzji prof. dr hab. Leszka Jazownika)

 

Anna Ślósarz, adiunkt w w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych i Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Specjalizuje się w edukacji medialnej, zwłaszcza badaniu polskich i zagranicznych witryn oświatowych. Od 2009 r. aktualizuje prywatną witrynę edukacyjną „Tekst wobec mass mediów”. Prowadzi kursy nauczania na odległość, dotyczące funkcji nowych mediów w nauczaniu, technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy humanistów, kulturowej roli filmowych adaptacji, podstaw komunikacji społecznej, teorii: mediów oraz kultury. Autorka książek: Lektury a kino komercyjne. Aksjologiczny wymiar edukacji filmowej (2002), Media w służbie polonisty (2008).

 

 

SPIS TREŚCI

 

Podziękowania 

Wstęp 

Dlaczego Australia? Dlaczego Polska? 

Australia: młoda ojczyzna, obywatelskie społeczeństwo 

I. Materiały, założenia, metody 

Mitologia i ideologia 

Konteksty interpretacji w XXI wieku 

Tekst jako ekspresja ideologicznych interesów grupy społecznej 

Wychowanie narodowe, państwowe, obywatelskie – przez tekst 

II. Odczytywanie kanonu lekturowego w Polsce i Australii 

Koncepcje czytania 

Czytanie: elementarna sprawność i syntopiczna umiejętność 

Od technicznej sprawności do identyfikowania ideologii 

Czytanie jako poznawanie tradycji 

Modele kształcenia kulturowo-literackiego 

Polska: lektury w postkomunistycznym kontekście 

Rosja: państwo przed ojczyzną 

Programy nauczania i podstawy programowe w Polsce 

Australia: pamięć brytyjskiej i własnej przeszłości 

Wielka Brytania: imperialne tradycje 

Wielokulturowy zestaw lektur w stanie Victoria w 2010 r. 

Modernizm w Polsce i postmodernizm w Australii 

Stosunek do przedstawicieli innych kultur 

Filozofia dialogu w pedagogice 

Postkomunistyczna Polska: wartości narodowe i uniwersalne 

Paradygmat historii literatury 

Uwarunkowania i konsekwencje braku współczesnej literatury 

Jednoojczyźniana Polska: obraz innych kultur 

Postkolonialne lektury: Defoe, Sienkiewicz, Szklarski 

Defoe: brytyjski imperializm 

Sienkiewicz: kolonialne klisze 

Szklarski: zimnowojenna krytyka Zachodu 

Polonistyczne koncepcje dydaktycznego dialogu a empiria 

Brak współczesnego bohatera i interesowny patriotyzm 

Transmisyjny model edukacji w II i III RP 

Postkolonialna Australia: kulturowa różnorodność edukacji 

Paradygmat współczesności 

Australia jako państwo imigranckie: zapobieganie konfliktom 

Australijskie lektury wobec innych kultur 

Modułowość: współczesne ujęcia i indywidualizacja 

Ciągłość przekazu dominującej kultury 

III. Ideologiczne matryce multimedialnych kontekstów 

Retoryka mediów a lekcje języka ojczystego 

Okładki książek: ideologizacja wizualnego przekazu 

Okładki australijskich lektur: retoryka w służbie ideologii 

Kolorowa fotografia: wizualna retoryka mediów 

Fotografia monochromatyczna: opozycje pojęć 

Reprodukcje obrazów: odwzorowanie wiktoriańskiej epoki 

Malarstwo pierwotnych Australijczyków: blisko platońskiej

abstrakcji 

Rysunek: uniwersalność i wolność od medialnych stereotypów 

Typografia: wizualizacja znaczeń pisanego tekstu 

Okładki polskich lektur: dystans wobec nowych mediów 

Wnioski 

Kino jako narzędzie zdobywania kulturowej hegemonii 

Praktyki kina jako narzędzia ideologiczne 

Od badania wierności po Industry-Centric Adaptation Model 

Adaptacje filmowe siłą napędową polskiej kinematografii 

Najbardziej opłacalne filmy: adaptacje szkolnych lektur 

Strategia apologety wobec filmowych adaptacji 

Praca z filmem w nauczaniu języka polskiego 

Podstawa programowa 2009 – kształcenie filmowe 

Struktura filmowych adaptacji lektur z Podstawy

programowej z komentarzami 

Wymienieni w Podstawie programowej polscy reżyserzy

wobec adaptacji 

Ograniczenia współczesnych polskich adaptacji 

Brak współczesnych odniesień w polskich adaptacjach 

Oczekiwania uczniów 

Zróżnicowane materiały pomocnicze 

Filmowe adaptacje lektur w szkole australijskiej 

Filmowa mitologizacja Australii 

Mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, oglądanie, prezentacja 

Struktura gatunkowa tekstów 

Adaptacje: pomoc w opanowaniu kodów współczesnej kultury 

Różnice medialnych zasobów a dokumenty recepcji 

Godne naśladowania praktyki 

Przykłady ideologicznych funkcji tekstów filmowych 

Ideologia aparatu filmowego: Radiance 

Konsekwencje użycia języka mówionego: Potop 

Retoryczne funkcje muzyki: Potop i Persepolis 

Konsekwencje wyboru aktora: Pan Tadeusz i The Castle 

Utowarowienie lektury przez trzeciego nadawcę: Doktor Judym 

Zbrodnia katyńska według aliantów: Enigma 

Wnioski 

Portale edukacyjne: decentralizacja w Polsce, kontrola w Australii 

Funkcje portali edukacyjnych 

Polska: nieskuteczność centralizacji 

Australia: strategiczne portale stanowe 

Prywatne strony edukacyjne a portale społecznościowe 

Portale komercyjne – instrumentalizacja edukacji 

Polska: skutki rozproszenia edukacyjnych kompetencji 

Portale polskie a australijskie 

Ideologiczne efekty telewizji 

Polska: fakultatywność i brak precyzji 

Australia: kulturotwórcza tradycja telewizji 

Popularne piosenki – a pokoleniowe i społeczne bariery 

Monosensoryczne strategie odbioru 

Wyzwalanie znaczeń przez kody współczesnej muzyki 

Wierszowane streszczenia: obywatel skolonizowany 

Konteksty muzyczne a ideologiczne zawłaszczenia 

IV. Projekt: multimedialny moduł tematyczny 

Torowanie, framowanie, kognitywne amalgamaty 

Polonistyczna tradycja: konteksty i nawiązania 

Tematyczne moduły w podręcznikach i dydaktycznych materiałach 

Propozycje multimedialnych modułów tematycznych 

V. Studium przypadku: Quo vadis? a medialne konteksty 

Quo vadis? w kanonie polskich lektur szkolnych 

Koncepcja eksperymentu 

Zadania, hipotezy, tematy lekcji 

Sceny męczeństwa chrześcijan w trzech filmowych odsłonach 

Opozycyjne wobec massmedialnych kodów plakaty 

List uwięzionej chrześcijanki – Asii Bibi 

Fotografia po zamachu z 25 grudnia… 

Jezus niewierzących? Poznajemy liryk ks. Jana Twardowskiego 

Henryka Siemiradzkiego Pochodnie Nerona 

Spotkanie z misjonarzem z Ugandy 

Prześladowanie, przebaczanie – o upodobnieniach 

Jestem chrześcijaninem, Neronem – rzeźbiarze i posągi 

Efekty eksperymentu w zadaniach klasowych 

Analiza ilościowa uzyskanych ocen 

Grupa kontrolna: konformistyczna rozprawka 

Historyczny model lektury a kultura popularna 

Konformistyczne sądy i mit bezpiecznego świata 

Opinie krytyczne o Quo vadis?: anachroniczny model lektury 

Okrucieństwo jako element marketingowy 

Uczniowie zdolni i z trudnościami: rozczarowania i uniki 

Uczniowska pretensja do wydawcy 

Matryce ideologiczne z internetowych wzorów wypracowań 

Grupa eksperymentalna: formułowanie własnego sądu 

Sposób argumentowania: ograniczenie szablonów 

Język i styl: niestereotypowe sądy w sztywnej formie 

Opinie krytyczne o Quo vadis?: powieść zbyt trudna 

Uczniowie zdolni i z trudnościami: wyrażanie swojego zdania 

Temat pierwszy: operowanie kulturowym kontekstem 

Sposób argumentowania: nawiązania do współczesności 

Język i styl rozprawek: zaciekła walka dyskursów 

Okrucieństwo a współczucie dla ofiar 

Trudności: nieznajomość kulturowego kontekstu 

Opinie uczestników eksperymentu – ankieta 

Grupa kontrolna 

Najciekawszy problem w powieści 

Czego dowiedziałeś się na lekcjach? 

Lekcja dostarczająca przeżyć 

Lekcja, która najmniej się podobała 

Substytuty „Quo vadis?” 

Czytanie lektury? 

Propozycje zmian w nauczaniu? 

Między kulturą popularną a wspólnym czytaniem 

Grupa eksperymentalna 

Najciekawsza lekcja 

Porządkująca rola logosfery w infosferze 

Lekcja najbardziej przeżyta 

Lekcje, które nie podobały się 

Z czym na egzamin? 

Najważniejsze konteksty lektury 

Propozycje zmian 

Problemy z czytaniem… streszczeń 

Obowiązkowe czytanie Quo vadis? 

Wniosek: konteksty przeciwko ideologicznym matrycom 

Zakończenie: nauczanie ojczystego języka w XXI wieku 

Australia: patriotyzm i kształcenie ponadkulturowych sprawności 

Polska: kultywowanie wspólnoty pamięci? 

Australijskie inspiracje w dziedzinie nauczania języka ojczystego 

Słowniczek pojęć ponowoczesnej dydaktyki polonistycznej 

Bibliografia 

Spis ilustracji 

Indeks nazwisk 

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM