Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego
Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego
ISBN: 97883-242-2299-5
ISBN e-book: 97883-242-1948-3
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 348
Format: B5 (150x235)
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
Wersje: EBOOK (epub, pdf)
NAKŁAD WYCZERPANY
15,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Rozległa wiedza Autorki, rozumowanie i pasja badawcza owocują dojrzałą pracą, która zmusza, czy zachęca do dalszej refleksji i poszukiwań.  Rozprawa ma charakter krytyczny i otwarty, ukazuje imponujące osiągnięcia myśli przekładoznawczej, ale także i jej ograniczenia. Zawiera ważne ostrzeżenie przed nadmiernym uleganiem tendencji do oceny zmechanizowanej, pomijającej czy lekceważącej element humanistyczny tłumaczenia.

prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop

 

Jest to praca pionierska, która podejmuje temat bardzo interesujący, choć mało jeszcze zgłębiony, a nade wszystko aktualny zarówno w perspektywie oferty kształcenia, jak i w perspektywie zawodowej. Można więc domniemywać, że zostanie ona entuzjastycznie przyjęta przez uczestników procesu dydaktycznego: studentów i nauczycieli, m.in. przez swoje praktyczne ukierunkowanie. Komentarz teoretyczny, nieodzowny w tego typu publikacjach, nie przesłania wymiaru praktycznego i metodologicznego analizowanego problemu. Autorka stawia przede wszystkim na użyteczność prowadzonych przez siebie badań oraz ich przydatność w podnoszeniu jakości kształcenia i pracy tłumaczy tekstów pisemnych.

dr hab. Magdalena Sowa

 

Joanna Dybiec-Gajer - anglistka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumacz przysięgły języka angielskiego i niemieckiego. Ukończyła studia doktoranckie poświęcone literaturze podróżniczej i antropologii kultury na Uniwersytecie w Paderborn (Niemcy), gdzie obroniła rozprawę doktorską (2004). Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii i praktyki przekładu (jakość i ocena tłumaczenia, dydaktyka przekładu, tłumaczenia uwierzytelnione, systemy certyfikacji) oraz literatury podróżniczej w przekładzie (w szczególności recepcji Marka Twaina w Polsce). Jest autorką licznych publikacji, w tym monografii Guidebook Gazes. Poland In American and German Travel Guides (2004) oraz współautorką Verba volant. How to write an M.A. thesis in Translation Studies (2012). Współredaguje monografie przekładoznawcze Wydawnictwa „Tertium”.  Pracuje w Katedrze Dydaktyki Przekładu przy Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

SPIS TREŚCI

 

Wykaz skrótów 

Od autorki

Wprowadzenie: zarys badań nad oceną jakości tłumaczenia 

Ocena – jakość – przekład

Przegląd terminologiczny

Koncepcje jakości tłumaczenia

Jakość i ocena tłumaczenia w podręcznikach tłumaczeniowych 

Wyznaczniki jakości tłumaczenia z perspektywy zawodowej i rynkowej

Kryteria jakości w nurcie realizmu zawodowego według Daniela Gouadeca 

Norma europejska PN-EN 15038 o świadczeniu usług tłumaczeniowych

Wybrane aspekty oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego 

Cele i podstawowe zasady oceniania

Ocenianie a kompetencje tłumacza

Konceptualizacje kompetencji tłumacza

Zbieżności w konceptualizacjach kompetencji tłumacza

Wewnątrz- i zewnątrztekstowe czynniki wpływające na jakość i ocenę tłumaczenia 

Specyfikacja tłumaczeniowa 

Cele tłumaczenia a standardy tekstu docelowego i wyjściowego 

Implikacje kierunku tłumaczenia

Między efektem odbiorcy a efektem egzaminatora 

Koncepcje błędu – błąd tłumaczeniowy a błąd w tłumaczeniu 

Perspektywa funkcjonalna 

Perspektywa pozajęzykowa skutków błędów

Błędy względne i bezwzględne

Narzędzia oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego. Od zorientowania na produkt po ujęcia procesualne 

Wprowadzenie

Tłumaczenie jako tekst 

Tradycyjne formy testowania a realistyczne egzaminy tłumaczeniowe 

Procedury i kryteria oceny tekstu tłumaczenia

Przykładowe egzaminy certyfikacyjne

Egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego w Polsce

Egzamin Amerykańskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (ATA)

Portfolio tłumaczeniowe jako forma alternatywna 

Tłumaczenie jako proces – metody procesualne

Komentarze i raporty tłumaczeniowe 

Metody obserwacyjne z zastosowaniem narzędzi elektronicznych

Samoocena i ocena rówieśnicza

Przegląd instrumentów 

Analiza punktów krytycznych

Tłumaczenie jako zarządzanie ryzykiem

Punkty krytyczne

Informacje oraz teksty niskiego i wysokiego ryzyka 

Dokument wirtualny

Zastosowanie – przekład dokumentów oficjalnych

Praktyka oceniania przekładu w kształceniu tłumaczy 

Zagadnienia metodologiczne

Wprowadzenie

Cel badań

Populacja i dobór próby 

Studenci podyplomowych studiów przekładu pisemnego 

Nauczyciele przekładu: próba polska i międzynarodowa

Instrument badawczy – ankieta

Metody analizy – indeks dynamiczny

Analiza wyników

Charakterystyka demograficzna

Próba studentów podyplomowych studiów przekładu pisemnego

Próba polskich nauczycieli przekładu 

Międzynarodowa próba nauczycieli przekładu 

Stosowane instrumenty oceny 

Różnorodność 

Popularność

Spójność 

Kierunkowość

Aspekty oceny tłumaczeń studenckich 

Specyfikacja

Kryteria oceny

Metody sprawdzania i oceniania 

Satysfakcja

Koncepcje tłumaczenia – indeks dynamiczny

Podsumowanie wyników 

Ograniczenia i perspektywy badawcze 

Zakończenie: możliwości – ograniczenia – perspektywy 

Summary

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Spis załączników

Załączniki

Indeks rzeczowy 

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM