Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Pisma wybrane, tom 1-3 (Jerzy Turowicz) Pisma wybrane, tom 1-3 (Jerzy Turowicz)
Pisma wybrane, tom 1-3 (Jerzy Turowicz)
ISBN: 97883-242-2282-7
ISBN e-book: 97883-242-2408-1
Rok wydania: 2013
Liczba stron: T.1 - 760, T.2 - 800, T.3 - 696
Format: B5 (150x235)
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
Wersje: EBOOK (pdf)
NAKŁAD WYCZERPANY
40,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

TOM I: Jerzy Turowicz miał marzenia... Na przykład o tym, jak miałby wyglądać Kościół trzeciego milenium: „Otwarty na świat, wyzbyty roszczeń wobec niego i triumfalizmu, ubogi, pokazujący to, co powinno wynikać z wierności Dobrej Nowinie. Trzeba tu wrócić do słowa kenosis, którego się używa mówiąc o Chrystusie i Jego ogołoceniu. Kościół, który nie żąda niczego dla siebie, tylko mówi do świata i to, co mówi, okazuje się potrzebne”. Pierwszy tom „Pism wybranych” Jerzego Turowicza zbiera teksty o „soborowej rewolucji” w Kościele powszechnym, znaczeniu stosunków chrześcijańskożydowskich dla katolickiej tożsamości, o polskim Kościele, który przez ponad cztery dekady zmagał się z opresją PRL-u, a następnie próbował się odnaleźć – w niełatwych latach budowy demokracji po ’89 roku – w państwie i społeczeństwie. Tom zamyka rozdział poświęcony Janowi Pawłowi II, którego przyjaźnią Jerzy Turowicz cieszył się przez całe życie.

TOM II: Jak pisać o wolności w stuleciu naznaczonym totalitarną przemocą? Może tak, jak zrobił to Jerzy Turowicz, pisząc o „niepokoju i nadziei”, które muszą towarzyszyć człowiekowi drugiej połowy XX wieku: „nawet gdyby dzisiejsze groźby i niepokoje oblekły się w ciało, gdyby cywilizacja jutrzejsza nie była ludzką, gdyby dobro człowieka zastępowała jego błyszczącym i hałaśliwym pozorem, (...) to i wtedy zawsze pozostanie w głębi serca i umysłu człowieka, w głębi jego najistotniejszej natury, nienaruszony obszar wolności, miejsce, do którego nie mają dostępu prawa i policje ani zabłocony but drugiego człowieka”. Artykuły zebrane w drugim tomie „Pism wybranych” Jerzego Turowicza przedstawiają znakomitego dziennikarza i redaktora, którego teksty towarzyszą najważniejszym wydarzeniom i procesom minionego wieku. Plejada ludzkich portretów, otwierająca tom, pokazuje, kto był dla niego ważny albo interesujący. Całość pism przeniknięta jest perspektywą wiary i jednoznacznego wyboru światopoglądowego – odczuwalnego także w tych tekstach, które spraw wiary nie dotyczą.

TOM III: Nie jest ważny tekst, tylko człowiek – „człowiek, który tworzy kulturę i którego ta kultura kształtuje”, miał powiedzieć Jerzy Turowicz na Kongresie Kultury Polskiej w grudniu 1981 roku, przerwanym wprowadzeniem stanu wojennego. Dzięki artykułom tworzącym trzeci tom „Pism wybranych” poznajemy Jerzego Turowicza jako podróżnika, który z reporterską dociekliwością opisuje Wiedeń, Segestę czy Nowy Jork. I jako analityka, przekonanego, że „trudne, powikłane problemy dzisiejszego świata nie znajdą rozwiązań poprzez ogień i miecz, znaleźć je można tylko na drodze żmudnego rozdzielania dobra od zła, prawa od bezprawia, prawdy od fałszu”. W tomie – poza publicystyką dotyczącą spraw kultury i „sztuki życia” – znalazły się też artykuły polemiczne (m.in. z Adolfem Nowaczyńskim, Mieczysławem F. Rakowskim, Jerzym Urbanem), teksty o „Tygodniku Powszechnym” jako katolickim piśmie społeczno-kulturalnym oraz najciekawsze wywiady przeprowadzone z wieloletnim naczelnym pisma z Wiślnej.

 

„To nie ta książka, którą chciałem oddać do ręki Czytelnika” – pisał Jerzy Turowicz, znakomity publicysta, znawca Kościoła i wieloletni redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, w 1963 roku w przedmowie do swojego pierwszego wyboru tekstów „Chrześcijanin w dzisiejszym świecie”. Bieżąca praca redakcyjna, podróże oraz rozliczne zaangażowania społeczne nie pozwoliły Turowiczowi na napisanie książki „bardziej uporządkowanej, bardziej »własnej«”, jak pisał we wspomnianej przedmowie. Czytelnicy publicystyki Turowicza musieli więc się zadowolić dwoma wyborami tekstów Szefa „Tygodnika Powszechnego”: w 1990 roku wydano „Kościół nie jest łodzią podwodną”, a dziewięć lat później, już po śmierci Turowicza, „Bilet do raju”.

W stulecie urodzin Jerzego Turowicza, Wydawnictwo Universitas wydaje najobszerniejszy wybór pism Jerzego Turowicza, obejmujący także nieprzedrukowywane dotąd artykuły z lat międzywojennych (m.in. z „Kultury”, „Odrodzenia”, „Prosto z Mostu”, „Życia Technickiego”) oraz z okupacyjnych czasopism podziemnych („Kultury Jutra” i „Miesięcznika Literackiego”). Teksty powojenne pochodzą przede wszystkim z „Tygodnika Powszechnego”, w którym Turowicz ogłosił blisko tysiąc artykułów. W wyborze pism zostaną one przedstawione w obszernym wyborze, jeżeli to możliwe – w wersji sprzed cenzury, jakiej do 1989 roku podlegały wszystkie teksty publikowane w oficjalnej prasie. Wybór pism będzie zawierał także referaty i teksty oficjalnych wystąpień Jerzego Turowicza (np. na Kongresie Kultury Polskiej w 1981 roku); teksty wcześniej nie publikowane, bo uznane za niecenzuralne; wywiady z Naczelnym „Tygodnika Powszechnego” oraz artykuły z czasopism innych niż jego własne.

W wyborze pism Turowicza – podzielonym na dwanaście rozdziałów tematycznych, które będą poprzedzone esejami wprowadzającymi w problematykę, autorstwa znanych publicystów – znajdą się teksty dotykające tematów najważniejszych dla Naczelnego „Tygodnika”: istota i sens katolicyzmu, misja chrześcijanina w świecie współczesnym, sprawa odnowy Kościoła, powiązania religii z kulturą, stosunki między katolicyzmem a kulturą drugiej połowy dwudziestego wieku. 

Zebrane teksty dają wyobrażenie nie tylko o skali wiedzy i zainteresowań Autora, o jego ciekawości świata, ale przede wszystkim o sile osobowości Jerzego Turowicza. Sile, która pozwoliła mu stworzyć i ocalić pismo stanowiące oazę niezależnego myślenia i miejsce spotkania różnych, często odległych od siebie środowisk, ale też uprawiać politykę rozumianą jako działanie na rzecz dobra wspólnego.

 

Wybór pism Jerzego Turowicza przygotowuje Anna Mateja (ur. 1973); studiowała nauki polityczne i prawo; dziennikarka, publicystka „Tygodnika Powszechnego” w latach 1996–2008; laureatka nagrody dziennikarskiej Grand Press w 2007 roku w kategorii wywiad; członkini rady Fundacji Jerzego Turowicza).

 

Spis treści

 

TOM I

Zamiast przedmowy 

I Kościół powszechny

Wacław Hryniewicz OMI 

Zaczynamy Ewangelię lepiej rozumieć

Jak było do przewidzenia

Sprawa katolicyzmu francuskiego

Sprawa Action Française 

W stronę uspołecznienia 

„Anno Santo” i polityka 

Ecclesia 

Koniec eksperymentu księży-robotników? 

Sobór Powszechny w 1963 lub 1964 roku 

Murzyn w czerwonym kapeluszu 

Wielkie religie wobec współczesności 

Święci skreśleni z rejestru 

Być chrześcijaninem

W godzinie Soboru 

„Stany Generalne” Kościoła otwarte 

Dzień powszedni Soboru 

Dokument historycznej doniosłości

Notatnik rzymski

Wstępny bilans Soboru

„Populorum progressio”, czyli biedni i bogaci

Paweł VI, Fatima i świat 

Spellman, Maximos IV, Léger 

Koniec kontrreformacji 

Biskupi, zakonnice, świeccy, jazz i dialog 

Nowy katechizm holenderski 

Mówi arcybiskup Marty 

Kościół i masoneria 

Włochy – kraj misyjny?

Dwa pontyfikaty 

Dialog z niewierzącymi

Kryzys w Kościele 

W Rzymie, w dniach Synodu 

O sytuacji w Kościele, zakonach i liturgii 

– rozmowa z Rembertem Weaklandem OSB 

Kościół nie jest łodzią podwodną 

Kościół nadzieją świata – rozmowa z Ewardem Schillebeekxem OP 

Pan Bóg i łacina

O sytuacji w teologii 

– rozmowa z Marie-Dominique Chenu OP

Magisterium i teologowie 

Na przykład Niderlandy 

Ukryte rezerwy chrześcijaństwa 

– rozmowa z arcybiskupem Jean-Marie Lustigerem 

Ciągłość i zmiana

Prawa człowieka 

Lwów i Przemyśl... 

Ubóstwo nerwem Kościoła 

Dobro i zło w Kościele

II Starsi Bracia w wierze

Adam Michnik 

Dialog i troska 

Do kolekcji... 

Na sprawę... 

Nie chcemy Tuwima w szkole

Sprawa milczenia 

Antysemityzm 

Ludzie z naszej ojczyzny 

Kościół i Synagoga 

Historii Oswalda Rufeisena ciąg dalszy 

Chrześcijanie i Żydzi w Izraelu 

– rozmowa z ojcem Danielem Rufeisenem OCD 

„Shoah” w polskich oczach

Karmel w Oświęcimiu 

Racje polskie i racje żydowskie 

Racje polskie i racje żydowskie (referat) 

Waldheim w Watykanie 

Nie zemsta, ale sprawiedliwość

Żydzi w nauczaniu Jana Pawła II 

Do prokuratora czy do psychiatry? 

„Niedziela” i pan Tejkowski

Dokumenty Kościoła katolickiego na temat Żydów i judaizmu

oraz ich recepcja w Polsce

Ufam, że po raz ostatni... 

Dlaczego dwa? 

Obojętność nasza powszednia 

Tak nie można! 

Nie ogłoszona encyklika 

Bolesna rocznica 

Ogień w synagodze

Akt skruchy 

Przywrócić, nie nadawać 

Watykański dokument o Shoah 

III Kościół w Polsce

Adam Boniecki MIC 

Zawsze się kierował miłością do Kościoła 

Katolicki ruch młodych 

Jeszcze o typie odrodzeniowca 

Formacja katolicka w dwudziestoleciu 

„Odrodzenie” w krzywym zwierciadle 

O „dwu katolicyzmach” 

S.O.S. 

Powrót benedyktynów, czyli nowe możliwości katolicyzmu w Polsce 

Sprawa katolicyzmu 

Porozumienie 

Katolicy w Polsce Ludowej 

Apolityczność katolików

W interesie Polski 

Książka 

Katolicy, polityka i tolerancja

Katolicyzm w Polsce i w świecie 

1000 

Kościół i polityka

Marksizm, chrześcijaństwo, totalitaryzm – 

rozmowa z profesorem Leszkiem Kołakowskim 

Skąd i dokąd idziemy

Kościół u progu polskiej demokracji 

Pretendenci do monopolu? 

Episkopat o środkach społecznego przekazu

Kilka uwag w sprawie aborcji 

Jeszcze raz w sprawie aborcji 

Trzy razy „nie” 

Wartości chrześcijańskie i polityka 

Roman Gałuszko i inni 

Obrońca wartości 

Konkordat a wolność, pokój i ład społeczny w Europie 

Wyznaniowe? Świeckie? Neutralne?

Chrześcijanie i inni

Błędy i zaniedbania Kościoła, błędy i zaniedbania nas samych 

Przyszłość Kościoła w Polsce 

IV Jan Paweł II

Janusz Poniewierski 

Świadek 

Telefonem z Rzymu 

Wybór, który jest zobowiązaniem

Kościół Jana Pawła II

Namiestnik Chrystusa na polskiej ziemi 

Krzyż na placu Zwycięstwa 

W Polsce rok temu 

„João de Deus” na ziemi prawdziwego krzyża 

Jan Paweł II o swojej podróży do Brazylii

Miłość i nienawiść 

Pielgrzym niestrudzony 

Świadek nadziei na ziemi iberyjskiej

Został z nami 

Niełatwa nadzieja 

8 czerwca, godzina 10.45 

Pontyfikat Nowej Ewangelizacji 

Pielgrzymki Jana Pawła II

Jan Paweł II i jedność Europy 

Jan Paweł II na Litwie

Otwarcie i dialog 

Odwaga Jana Pawła II

Klucz pontyfikatu 

Papież i szakale 

Jan Paweł II i Kuba 

Sarajewo, Praga, Bejrut 

Jan Paweł II fundamentalista? 

Budowniczy mostów 

Indeks (opracowała Anna Mateja) 

 

TOM II

V Ludzie

Teresa Bogucka

Jednostka pośród zgiełku historii 

Mistrzowie naszego czasu

Brzozowski i katolicyzm

Aleksander Brückner 

Poeta z Bożej łaski [Konstanty I. Gałczyński] 

Quantum mutatus ab illo 

Testament księdza Konstantego Michalskiego 

Ojciec Jacek Woroniecki

Tadeusz Borowski

Albert Béguin 

Adam Stefan Sapieha

Albert Camus – Nobel 1957 

Rouault

Sidney Bechet

Salvatore Quasimodo. Nobel 1959 

Emmanuel Mounier 

Dziennikarz, polityk, chrześcijanin [ks. Jan Piwowarczyk] 

Andrzej Bobkowski

Poszerzyciel historii [ks. Henri Breuil] 

Dag Hammarskjold

Picasso ma 80 lat

Czarny Gandhi [Albert John Luthuli]

Marilyn, czyli o przekleństwie sławy 

Rozmowa z przeorem Taizé [Rogerem Schutzem] 

Tajemnica papieża Jana 

Thank you, Ella 

Martin Buber – filozof dialogu

Zofia Starowieyska-Morstinowa  

Kanonik Cardijn

Karol Kuryluk

Następnym razem pożar [Martin Luther King] 

Budował jedność [kard. Augustyn Bea] 

Thomas Merton

Prorok z Recife [rozmowa z dom Hélderem Câmarą]

Był człowiek imieniem Atenagoras

Anna Morawska

Maritain 

„Znak” Hanny Malewskiej 

Pół wieku dzieła Lasek

Matka Teresa, czyli miłość czynna 

Teolog Kościoła – przyjaciel Polski [kard. Charles Journet] 

Pier Giorgio Frassati, czyli o świętości

Kościół ubogich [św. Franciszek] 

Tydzień z życia i pracy Pawła VI 

Słonimski i „Tygodnik Powszechny”

Giorgio La Pira

Pozostał z nami [Antoni Gołubiew] 

Ojciec i pasterz [kard. Stefan Wyszyński]

Dorothy Day, czyli radykalizm Ewangelii

Ojciec Karol van Oost, odnowiciel opactwa tynieckiego

Pani Aniela [Urbanowiczowa] 

Fanatyk „Tygodnika” [Krzysztof Kozłowski] 

Grałem w jego teatrze [Tadeusz Kantor] 

Kim jest Adam Michnik?

Między Panem a Plebanem

Kim jest Józef Tischner? 

Ksiądz Andrzej [Bardecki] 

Umarł sługa wierny [ks. Marcin Popiel] 

Sam sobie sterem

Kisiel a „Tygodnik Powszechny”

Świadek Ewangelii [ks. Jan Zieja] 

Dzieło Lonny Glaser

Żarliwość [Józef Czapski]

„Może coś potrafię dać” – rozmowa z Zofią Morawską 

Ojciec Malachiasz 

Jak zaczyn w cieście [mała siostra Magdalena od Jezusa] 

Wolność i posłuszeństwo [o. Yves Congar OP] 

Podziw i żal

Ostatni raport – rozmowa z Tadeuszem Mazowieckim

Odszedł Przyjaciel [Mieczysław Pszon] 

Depozyt Solidarności [Lech Wałęsa] 

Uczony, obywatel, przyjaciel [Czesław Zgorzelski]

Moralny rentgen [Wisława Szymborska] 

Po śmierci poety [Artur Międzyrzecki] 

Intelektualista katolicki [Stefan Świeżawski] 

O Piotrze [Skrzyneckim] 

 i Jance [Garyckiej]

Autorytecie wróć? [Marta Fik] 

Pragmatyk i realista [Stanisław Stomma]

Orzeł Biały dla Marka Edelmana

Pisarstwo Ziuty Hennelowej

Jaki jest sens zebrania razem tych różnorodnych żywotów?

VI Świat

Roman Kuźniar 

Uparty idealista 

Jak zbankrutował liberalizm 

A jednak Ford 

Maszyna i kryzys 

Katolicy wobec kapitalizmu 

Germańska „teoria prawa” 

Ostatnie godziny niepodległej Albanii

Dokąd zmierza generał Franco?

Nasz „Lebensraum”

Zachód – Sowiety – Polska

Wieczna i wielka 

Po co znowu wojna? 

Drogi do Europy 

Katolicyzm i radykalizm 

Quatorze juillet 

Chrześcijaństwo a rasizm

Bilans półwiecza 

Niepokój i nadzieja

14 lipca Piątej Republiki 

Sumienie i konstytucja 

Ikony, cerkwie, kościoły 

Notatki z Ameryki Łacińskiej

W dzień wyborów w Nowym Jorku 

Na ulicach Belfastu

Lizbona, Ateny Madryt?

[Demokracja, prawo i polityka]

W stronę 2000

Po śmierci Aldo Moro 

Rok 1984 

Spotkanie stulecia

Wiosna Ludów ’89 

Totalizm nieaktualny? 

10 dni, 74 lata i 60 godzin

Gorbaczow schodzi ze sceny

Fermate la guerra! 

Karygodna bezradność 

Nafta versus prawa człowieka 

Skandal 

Ludność i rozwój 

Lwów i Wilno 

 

VII Polska

Maciej Kozłowski

Ponad epokami 

Wyższe uczelnie a wychowanie obywatelskie

Dwa lata temu

Odbyła się niedawno 

Mało było 

Katolicyzm polskiej inteligencji

Inteligencja i komunizm 

Odwrót czerwonych pacyfistów

Interes handlowy czy funkcja społeczna?

Klęska majora Gorzenia

Ideologia czy interes

Po podpisaniu paktu

Nierozerwalny „Front Wolności”

Nowe ziemie

„Służba Polsce”

Wezwanie do ufności i rozwagi 

Artykuł i komentarze 

Rozsądny głos angielski.

7 lat odbudowy

Brunatne upiory straszą 

W interesie Polski 

Walka o Październik

„Instynkt państwowy” po raz drugi  

Wszystko, co nas łączy

Sentymenty i interesy

„Ojczyzna to moralne zjednoczenie”

Memorandum „Bensberger Kreis” 

Na temat dialogu

Boskie i cesarskie 

Moralność i polityka

Przypomnienie bohaterstwa

Po wizycie kanclerza Schmidta w Polsce

Więcej nas łączy niż dzieli

O naprawę Rzeczypospolitej 

Przeciw radykalizacji 

Myśląc o sytuacji 

Porozumienie czy konfrontacja?

Ocalić nadzieję0

Jaki będzie ten kraj? 

Odpowiedź na odpowiedź

Jan Paweł II w ojczyźnie trudnego wyzwania 

Kilka uwag na temat pluralizmu politycznego

„Nie ma odpowiedzialności bez wolności”

W czyim imieniu?

Kilka kropek nad „i” 

W stronę demokracji

Ostatnie pięćdziesiąt lat

Rząd trudnej nadziei 

Miodowy miesiąc i pluralizm

Nie rozpraszać sił w Komitecie Obywatelskim

Nowa nomenklatura?

Po rozłamie w Komitecie Obywatelskim

Jaką drogą do demokracji?

Wierzę w społeczną dojrzałość – rozmowa

z premierem Tadeuszem Mazowieckim 

Próba wolności

Rozmowa z cudzoziemcem

Salus Rei Publicae

O świat bardziej ludzki

Polityka w kościele?

„Prywatyzacja” czy prywata?

Nie bójmy się integracji

Dekomunizacja, ale jaka?

Pamięć i rodowód 

Porównania 

Czyja własność?

Źle się dzieje w państwie duńskim 

Bez dachu nad głową 

PRL dla dorosłych

Weksel in blanco

Niemoralna legitymacja 

Socjaldemokracja?

Szkielety w szafie

Koniec jałtańskiego nieładu 

VIII Życie i wiara

Józefa Hennelowa

Bez zwierzeń 

W poprzek barykady

Człowiek musi myśleć

Dlaczego liturgia?

Praca społeczna konsekwencją ideologii

Msza święta

Dyszel w głowie 

Problemy pracy

Myślę o Hiszpanii 

Chmury nad Europą i Królowa Pokoju 

Architektura, polichromia i liturgia 

Wielka Sobota w Tyńcu 

Uwagi o miłości bliźniego 

W perspektywie Wcielenia 

Casus Chessman

Przedawnienie? 

Zmartwychwstanie 

Płomień nad głową 

Boże Narodzenie 

Człowiek, istota nieznana 

Parafia – wspólnotą miłości 

Człowiek, tylko człowiek 

Wielki Tydzień w Rzymie 

Parafia – centrum misyjnego zaangażowania świeckich 

 

TOM III

IX Kultura

Małgorzata Dziewulska 

„Nie ma kultury innej, niż niezależna”

O chrześcijańską kulturę jutra.

Humanizm katolicki 

A ta nasza kultura katolicka 

Byłoby może 

Nagroda „Prosto z mostu”

Nasza sprawa z Adolfem Nowaczyńskim

Sztuka pod dyktaturą

Kobiety piszą

Wojna a kultura duchowa

Kultura „dyplomowana” 

Powołanie człowieka

Światopogląd, tendencja i ortodoksja

Literatura a naród

Sprawa teatru

Ku jedności świata.

Sprawa kultury katolickiej w Polsce

Kultura i plan

Humanizm, realizm i interesy 

Malarze i przekonania 

Troski poetyckie redaktora

Kultura i polityka

Kandyd, czyli o ubytku sił intelektualnych

O socjalistycznym realizmie i politycznym katolicyzmie

Będziemy pisać o Chestertonie

Nihilizm, kultura i katolicyzm 

Myśli o kulturze

Kościół w Minneapolis 

Nowa architektura kościelna 

O nowoczesności w sztuce

Chartres i La Tourette 

Jubileusz świetnej szkoły

Picasso. Proteusz sztuki XX wieku 

Związek Literatów jako trybuna 

Z Rzymu o Czesławie Miłoszu 

Pamięć ran – rozmowa z Czesławem Miłoszem 

Kilka słów w sprawie wielości poglądów

Nie ma kultury innej, niż niezależna

Mord na kulturze?

Czy państwo ma wspierać artystów?

Odpowiedzialni za wolność

X Życie i sztuka

Joanna Olczak-Ronikier 

Obecność 

Zadania polskiego szybownictwa 

Pochwała Łobodowskiego

Wędrówki odrodzeniowe

Michalski, Kossak, Liebert

Samoloty i „Młoda Polska”

Pędzel i karabin 

Old merry England?

Ikonografia?  

Teatr Obrazcowa 

Czym jest dla mnie Francja?

Wydanie Majakowskiego

Obrońca tandety 

O podskakiwaniu

Nikifor, Ociepka i inni 

List z Europy (1) 

Migawki wiedeńskie. List z Europy (2)  

Żuławski i inni  

Artyści, artyści, artyści z Variété 

Bejrut, Karaczi, Bangkok. Listy z Azji (1) 

Filipiny – kraj azjatycki? Listy z Azji (2)

Pax Romana sięga po Daleki Wschód. Listy z Azji (3)

Sajgon–Kalkuta–Kair. Listy z Azji (4) 

Malarstwo Szyszko-Bohusza

Domino, domino 

Polska galeria nad Sekwaną 

Wesołych Świąt oraz Dosiego Roku 

Pielgrzymka do Segesty

Widziane z Księżyca 

Lima, niedziela 31 maja, godzina 15.24  

Wieża Babel 

Pulvers, Japanese, czyli powrót Witkacego do Australii 

Trzech panów contra Charlie Chaplin

Zobaczone, przeczytane 

„Kraków to moje miasto”

Wyznania miłośnika kina 

Piwnica, Kraków i PRL  

Oblicza miłości  

Fenomen Miłosza  

Dar miłości i przyjaźni

XI Teksty „do sztambucha”, czyli polemiki Jerzego Turowicza

Marcin Król

Przeciw kłamstwu i głupocie 

O Maritainie, czyli o najlepszym katolicyzmie

O obrońcach katolicyzmu słów parę 

Z przyjemnością  

Kiedy mówimy o Gidzie 

Sprawa Henryka Dembińskiego

A teraz porachunki osobiste  

Problem „Wiadomości Literackich”  

U podstaw humanizmu  

Reakcja i „reakcja” 

Przez końskie okulary 

Felieton i temat 

Czemu nie w koszu? 

Pióro i etyka 

Poza realizmem i formalizmem 

„Kierunkom” do działu szarad i rozrywek umysłowych  

„Życzliwe” pominięcia 

Dialog, pluralizm i jedność  

Panie Redaktorze, chciałbym się pokłócić  

Kałużyński teolog 

Kilka uwag o dyskryminacji 

Redaktorowi Passentowi do sztambucha 

Totalizm jedno ma imię  

Ani obiektywna, ani rzetelna 

Casus Kurowski, Ziembiński 

Nie zamierzam być masonem

„Gazeta Wyborcza” i Kościół 

Dobrze byłoby myśleć 

Krzywe zwierciadło 

O PRL i jego następstwach 

Non possumus  

XII „Tygodnik Powszechny” – pismo katolickie

Piotr Mucharski

Szef

Adam Stefan Sapieha a prasa katolicka  

Spór o „Buty”

Sprawa Stefana Kisielewskiego 

Czy „Tygodnik Powszechny” jest pismem katolickim? 

„Nuntiorum exquisitores” na Soborze

Sens naszego działania 

„Tygodnik Powszechny” w perspektywie 50-lecia  

Naczelny o swoim piśmie – rozmawiała Józefa Hennelowa 

Mounier – prawdziwa świętość 

– rozmawiali: Janusz Eska i Andrzej Krasiński 

To, co żywe, musi się zmieniać – rozmawiał Tadeusz Mazowiecki

O polskim Papieżu – rozmawiał Zbigniew Święch  

Podstawowy obowiązek dziennikarza – mówienie prawdy 

– rozmawiał Marian Nowy 

Redaktor – rozmawiał ks. Józef Tischner

Mistrzowie są przydatni – rozmawiali: Tomasz Fiałkowski, 

Bronisław Maj, Marian Stala 

Próbuję rozumieć świat i łagodzić konflikty 

– rozmawiał Adam Michnik

Byłem większym optymistą – rozmawiał Jacek Żakowski 

Wróg w każdej szafie – rozmawiał Krzysztof Karwat  

Waga i cena podpisu – rozmawiał Krzysztof Masłoń 

Droga trudna, lecz otwarta – rozmawiała Irena Lewandowska 

Zawód: „Tygodnik Powszechny” – rozmawiał Jerzy Pilch 

„Telefonem z Rzymu” 

– rozmawiali: Ireneusz Cieślik i Janusz Poniewierski

Kościół nie jest dla Kościoła – rozmawiał Artur Domosławski  

O Ziemi Obiecanej 

– rozmawiali: Katarzyna Janowska i Piotr Mucharski 

Dialog, kompromis i bilet do raju – rozmawiał Paweł Wołowski 

O ludziach, książkach i sprawach 

– rozmawiali: Tomasz Fiałkowski i Adam Szostkiewicz 

Szaleństwo i metoda – rozmawiała Barbara N. Łopieńska 

Zakończenie. Notatka Jerzego Turowicza 

Krzysztof Kozłowski

Posłowie  

Od autorki „Wyboru pism” Jerzego Turowicza  

Bibliografia  

Indeks (opracował Józef Kozak)

 

Nieprzyzwoitość

Znak pokoju 

Nowa Ewangelizacja

Kilka uwag na temat tolerancji 

Niedziela, 23 stycznia

Bośnia, Bośnia, Bośnia 

Ginie milion ludzi 

SdRP i Kościół 

Budować kulturę pokoju 

Zgrzyty w Orkiestrze 

Chrześcijanie razem 

W służbie Kościołowi

Choćbyśmy zawiedli 

Indeks (opracował Józef Kozak)

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM