Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Słownik minimum języka polskiego Słownik minimum języka polskiego
Słownik minimum języka polskiego
ISBN: 97883-242-2277-3
ISBN e-book: 97883-242-2405-0
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 340
Format: B5 (150x235)
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
Wersje: KSIĄŻKA / EBOOK (pdf)
36,80 PLN
46,00 PLN
23,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Seria JĘZYK POLSKI JAKO OBCY

 

Słownik minimum języka polskiego Haliny Zgółkowej jest bardzo potrzebny z kilku powodów: 1) wzrasta liczba osób chcących sie nauczyć języka polskiego, zarówno wśród dzieci imigrantów i reemigrantów, jak i wśród dorosłych podejmujących studia lub pracę zawodową w Polsce; 2) jest przydatny w dydaktyce nauczania języka polskiego jako ojczystego, np. przy opracowywaniu podręczników szkolnych na I i II etapie edukacji; 3) stanowi wyjściowy poziom znajomości języka polskiego, czyli służy do wyznaczenia normy znajomości języka polskiego ważnej w certyfikacji języka polskiego jako obcego. Bardzo chwalę dobór haseł słownika przy zastosowaniu metody pól tematycznych. Pozwoliło to Autorce wyznaczyć kręgi tematyczne, wychodząc od tych, które są najbliższe użytkownikowi języka: sprawdzić, czy i w jakim stopniu są reprezentowane wszystkie te właśnie najbliższe użytkownikowi języka pola semantyczne (A. Człowiek, B. Człowiek w środowisku społecznym, C. Komunikacja międzyludzka, D. Dom i jego wyposażenie, E. Życie społeczne, gospodarcze i kulturalne, F. Forma istnienia w przestrzeni, G. Czas, H. Środowisko naturalne); 2) ułożyć słownik, dobierając leksemy ważne z antropologicznego punktu widzenia. 

 

Dr hab. Józef Pora

 

 

Halina Zgółkowa - profesor zwyczajny w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, dr habilitowany. W UAM jest kierownikiem (założycielem) Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa i koordynuje studia na specjalnościach Dziennikarstwo  oraz Dziennikarstwo i PR na kierunku filologia polska. Jest członkiem ministerialnej komisji rekrutującej lektorów akademickich języka polskiego jako obcego pracujących w uczelniach zagranicznych, współpracuje z Radą Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz jest członkiem Rady Naukowej i jury programu Mistrz Mowy Polskiej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół leksykologii i leksykografii, języka dzieci w wieku przedszkolnym, gwary uczniowskiej, języka subkultur młodzieżowych (zwłaszcza środowisk rockowych), retoryki i pragmalingwistyki, nauczania języka polskiego jako obcego. Jest autorką lub współautorką serii słowników frekwencyjnych dla kilku odmian współczesnej polszczyzny, słowników minimum polsko- duńskiego, fińskiego, norweskiego i szwedzkiego oraz słownika podstawowego języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej, słownika gwary uczniowskiej, a przede wszystkim redaktorką naukową wielkiego (największego w dziejach polszczyzny), 50-tomowego Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny. Ponadto opublikowała jako współautorka podręcznik licealny Mówię, więc jestem oraz poradnik Językowy savoir vivre.  

 

Spis treści

 

Zaproszenie do słownika 

1. Kogo zapraszamy do korzystania ze słownika 

2. Co zawiera Słownik minimum języka polskiego 

3. Jak i po co korzystać ze Słownika minimum języka polskiego 

4. Budowa artykułu hasłowego 

Zarys gramatyki polskiej 

I. Fonetyka i wymowa 

II. Odmiana rzeczowników 

III. Odmiana przymiotników 

IV. Stopniowanie przymiotników i przysłówków 

V. Tworzenie i odmiana liczebników 

VI. Odmiana zaimków 

VII. Odmiana czasowników 

VIII. Tworzenie nowych wyrazów 

IX. Budowa zdań 

Znaki graficzne alfabetu polskiego 

Stosowane skróty i symbole 

Indeks haseł z podziałem na części mowy 

Rzeczowniki 

Czasowniki 

Przymiotniki 

Przysłówki 

Zaimki 

Liczebniki 

Przyimki 

Spójniki 

Partykuły 

Wykrzykniki 

Słownik 

Pola tematyczne słownictwa zawartego w Słowniku minimum języka polskiego 

A Człowiek 

A1 Dane osobowe 

A2 Nazwy człowieka i grup ludzi 

A3 Życie człowieka 

A4 Budowa ludzkiego ciała 

A5 Wygląd zewnętrzny i higiena osobista 

A6 Odzież i dodatki do odzieży 

A7 Zdrowie, choroba, leczenie 

A8 Cechy ludzkiego charakteru 

A9 Emocje i uczucia 

A10 Właściwości rozumu ludzkiego 

A11 Poznawanie świata 

B Człowiek w środowisku społecznym 

B1 Członkowie rodziny 

B2 Nazwy zawodów 

B3 Funkcje polityczne i społeczne 

B4 Czynności i zachowania ludzkie 

B5 Zewnętrzne otoczenie człowieka 

B6 Celowe działanie człowieka 

B7 Warunki działań człowieka 

C Komunikacja międzyludzka 

C1 Język i jego budowa 

C2 Mówienie 

C3 Tekst językowy 

C4 Dokument 

C5 Grzeczność językowa i zwroty grzecznościowe 

C6 Kontakty między ludźmi 

C7 Komunikacja masowa 

C8 Narzędzia komunikacji 

D Dom i jego wyposażenie 

D1 Części domu i mieszkania 

D2 Pomieszczenia użytkowe 

D3 Wyposażenie mieszkania 

D4 Drobny sprzęt domowy 

D5 Naczynia 

D6 Porządek i sprzątanie mieszkania 

D7 Pożywienie i napoje 

E Życie społeczne, gospodarcze i kulturalne 

E1 Symbole religijne i kulturowe 

E2 Edukacja, nauka 

E3 Życie publiczne 

E4 Budynki i instytucje publiczne 

E5 Kultura i rozrywka 

E6 Hobby i zainteresowania 

E7 Sport i wypoczynek 

F Forma istnienia w przestrzeni 

F1 Własności i miary przedmiotów 

F2 Miejsce i kierunek 

F3 Teren i jego części 

F4 Pojazdy i ich części 

F5 Ruch ze zmianą miejsca 

F6 Ruch bez zmiany miejsca 

G Czas 

G1 Rok i pory roku 

G2 Miesiące 

G3 Dni tygodnia 

G4 Pory dnia 

G5 Godziny 

G6 Trwanie w czasie 

G7 Zamknięte odcinki czasu 

H Środowisko naturalne 

H1 Zjawiska atmosferyczne 

H2 Nazwy zwierząt i ich wyglądu 

H3 Nazwy roślin i ich części 

H4 Kolory 

H5 Elementy przyrody 

Indeks przysłów, które wystąpiły w Słowniku 

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM