Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Pisma wybrane, tom 1-6 (Jacek Woźniakowski) Pisma wybrane, tom 1-6 (Jacek Woźniakowski)
Pisma wybrane, tom 1-6 (Jacek Woźniakowski)
ISBN: 97883-242-1687-1
Rok wydania: 2011
Format: A5
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
NAKŁAD WYCZERPANY
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

"Dzieło Jacka Woźniakowskiego to „książki i eseje, działalność naukowa, dydaktyczna i edytorska, udział w tworzeniu faktów kulturalnych, społecznych i politycznych, współbudowanie kształtu duchowości polskiej inteligencji i naszego kształtu katolicyzmu, zagospodarowywanie wszystkich przestrzeni wolności przez niezależną działalność kulturalną”. To Dzieło (pisane z dużej litery) Adam Michnik uznał w 1989 roku za jedną z najciekawszych odpowiedzi udzielonych w Polsce na pytanie, jak być intelektualistą w świecie polityki totalitarnej. Przez ponad dwadzieścia lat, które minęły od publikacji cytowanego tekstu, nie udzielono odpowiedzi na to pytanie. W międzyczasie trzeba by je nie tylko przeformułować: Jak być intelektualistą w świecie polityki w ogóle? – ale podporządkować kwestii nadrzędnej, którą życie i twórczość Jacka Woźniakowskiego uzmysławiają jasno: jak dochować wierności sobie w czasie i marnym, i podniosłym, i boleśnie rozczarowującym; w świecie, który nęci i inspiruje, i w świecie, który niepokoi i martwi?

Oddawane do rąk Czytelnika Pisma wybrane, wśród których pierwszy tekst powstał w grudniu 1939 roku, a ostatni po roku 2005, mają odpowiedź na te pytania umożliwić. Pisarstwo ich autora stanowi bowiem spoiwo i jednocześnie najpełniejszy wyraz jego życiowej postawy i działalności, znakomite świadectwo w y d a r z e n i a, jakim był i jest Jacek Woźniakowski dla wielu ludzi, którym dane było z nim pracować, współdziałać lub spotkać go w istotny sposób.

Woźniakowski uprawiał różne gatunki piśmiennictwa: prace naukowe z zakresu historii idei, literatury i sztuki poparte starannym warsztatem, eseistykę i publicystykę, dziennik podróży, reportaż, krytykę artystyczną, recenzje książkowe i filmowe, felieton, wreszcie dziennikarstwo interwencyjne i sprawozdawcze, w tym także stricte polityczne (choć to najmniej skwapliwie, z poczucia obowiązku nie zaś z temperamentu), aż po tłumaczenia literatury pięknej i naukowej, nie wspominając o wczesnych i niemal natychmiast zarzuconych próbach literackich. Twórczość tę cechuje wielostronność tematyczna, ogromna, ale nie przygniatająca czytelnika erudycja, wnikliwa obserwacja i nadzwyczajna ciekawość świata przy niezachwianej w kwestiach zasadniczych aksjologii.

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI, tom 1

 

Nawojka Cieślińska-Lobkowicz , Kontemplacja i czyn. O pisarstwie  

Jacka Woźniakowskiego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    V

Uwagi redakcyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLI

Podziękowania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XLV

I. MYŚLI O ESTETYCE

O sztuce i pięknie. Myśli rozdwojone w sobie (1961)  . . . . . . . . . . . . . .    3

Pochwała cielesności (1979)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

II. ESEISTYKA HISTORYCZNA: 

OD NOWOŻYTNOŚCI  PO WIEK XX

Private gentleman  i Odrodzenie (1959)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

O baroku i klasycyzmie najogólniej (1966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

Gusta podróżne doby stanisławowskiej. Dziennik podróży  Jana  

Onufrego Ossolińskiego (1956)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    48

Podróżnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Co zawierają diariusze? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   65

Coyer i Ossoliński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Co się komu podoba? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Terminy . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Barok . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Średniowiecze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

Starożytność . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

Malarstwo . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

Ogrody i góry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

Konkluzja . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

Nota bibliograficzna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Symbol i alegoria wczoraj i dziś (1977)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

Od Herkulesa do Sternbalda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    119

Rozróżnienia   . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

Arabeska   . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Animal symbolicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

Bibliografia  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

O romantycznej arabesce (1978) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149

Romantyzm i my (1975–1976)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Angielscy  écrivains d’art (1975–1978) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Fuseli (1741–1825) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180

Środowisko  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Hazlitt (1778–1830)  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Ruskin (1819–1900)  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196

Bibliografia  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Czy artyście wolno się żenić? (1973)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Spis lektur . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Tematy  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Homme fatal  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Cyganie i filistrzy  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Wysokie progi . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225

Kobieta czy sztuka . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  227

Mariaż sztuki i salonu . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    231

Bibliografia  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236

Kraków: miasto stare, nowa sztuka (1991)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   238

Wizja historii w rysunkach Matejki (1994) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    253

O malarstwie Henryka Rodakowskiego. Uwagi na marginesie 

wystawy (1995)  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  265

Między uniwersalizmem a zaściankiem (1985)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    268

Ojciec i syn Witkiewicze (1970–1974)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   280

Krakowski humor Wyspiańskiego (2001)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  308

O secesji i izmach  początku wieku (1963–1974)  . . . . . . . . . . . . . . . . .   316

Tonącej z cicha przy nenufarze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    316

Ostatnie lata przedwojennych czasów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   326

Pofilozofujmy  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  334

Braque  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Bibliografia  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Życie artystyczne pierwszych lat niepodległości (1987)  . . . . . . . . . . . .    349

Czy trzeba mieć wstręt do kapistów? (1970)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  360

II. CO SIĘ DZIEJE ZE SZTUKĄ?

W powojennej pracowni Tadzia. O obrazach Tadeusza 

Brzozowskiego z lat czterdziestych (1971) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    391

Czas wyborów (I). Co się dzieje z malarstwem? 

(fragmenty 1945–1952)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  395

Czas wyborów (II). Kuźnie ideologii (1947–1951)  . . . . . . . . . . . . . . .   404

I.    II Zjazd Kół Polonistycznych Polskiej Młodzieży 

Akademickiej, Kraków 1947  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    404

II.   III Zjazd Kół Polonistycznych Polskiej Młodzieży  

Akademickiej, Łódź 1948  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   409

III. V Zjazd Kół Polonistycznych Polskiej Młodzieży  

Akademickiej, Wrocław 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   415

Metoda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Realizm . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  420

Dynamika rozwoju i jednostka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   423

Czas wyborów (III). Oko w służbie systemu (1948–1952) . . . . . . . . .  427

I.    Widzenie uniżone. Impresjonizm według 

Strzemińskiego (1948)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .   427

II. W okowach doktryny.  500 lat malarstwa polskiego według  

Starzyńskiego (1952) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  430

W poszukiwaniu kryteriów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   430

Dwie drogi ponad wątpliwościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    433

Problem spadkobrania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .   434

Sztuka i rzeczywistość  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .   436

III. CO SIĘ DZIEJE ZE SZTUKĄ?

Sedno sprawy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  438

Realizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .   440

Nieznany czar Zachodu. Odszukiwanie kontaktu (1984)  . . . . . . . . .   444

A.D. 1959 w sztuce (I). W muzeach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   452

Przekazanie bóżnicy kazimierskiej na muzeum dziejów  

i kultury Żydów  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

Otwarcie zbiorów Czartoryskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  454

Malarstwo polskie w Nowym Gmachu Muzeum Narodowego . . . . . . . .    457

Sukiennice przed i po otwarciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   460

A.D. 1959 w sztuce (II). W galeriach i na wystawach . . . . . . . . . . . .     463

Po co komu recenzje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  463

11 stycznia: Grupa „Zamek” w Pałacu Sztuki  . . . . . . . . . . . . . . . . .    465

5 kwietnia: Salon marcowy pod Giewontem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   466

26 lipca: Grupa „Phases” w Krakowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  472

27 września: III Wystawa Nowoczesnych w Zachęcie  . . . . . . . . . . . . .   475

15 listopada: Krakowski Salon Jesienny   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

29 listopada: Henry Moore w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

O konformizmie w sztuce współczesnej (1968) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486

Mieczysława Porębskiego Pożegnanie z krytyką –  przywitanie  z informacją (1967) 521

Niespokojne pytania (I) Kultura pod śledzika, czyli o kulturze masowej (1960) 535

O poglądach Kisiela i dziwnych jego sojuszników  . . . . . . . . . . . . . . . . .   535

Sztuka i rozrywka  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   537

Masy czy społeczeństwo  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    542

Niespokojne pytania (II). Sztuka wobec przyrody (1975)  . . . . . . . . . . .   548

Niespokojne pytania (III). Płeć i filmowe stereotypy 

kobiecości (1969)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  557

Awangardowy jeleń na rykowisku (1973)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   567

Artysta jako kameleon(1978) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571

Kalendarz i oko (1995)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575

O kilku malarzach opinie stronnicze. Fragmenty  . . . . . . . . . . . . . . . . .  579

Olga Boznańska (1949) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

Tadeusz Makowski (1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   581

Artur Nacht-Samborski (1978)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   584

NIEZGODA (1999–2001)

Jerzy Wolff (1959) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  586

Maria Jarema (1958) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  589

Jerzy Nowosielski (1960)  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591

Teresa Pągowska (1986) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593

Stanisław Rodziński (1974)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   596

Grupa Wprost. Grzywacz. Bieniasz. Waltoś. Sobocki (1979–1984)   . . . .   597

Józef Czapski – pasja skupionej obserwacji (1986–1996)  . . . . . . . . . .   601

Niezgoda. O sztuce najnowszej i towarzyszących jej skandalach 

(1999–2001)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 610

Łaźnia męska Katarzyny Kozyry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  610

Naziści  Piotra Uklańskiego   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  611

La nona ora  Maurizio Cattelana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    612

INDEKS OSÓB   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  615

 

SPIS TREŚCI, tom 2

 

GÓRY NIEWZRUSZONE

O różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach nowożytnej 

kultury europejskiej (1974–1995)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Wprowadzenie  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Rozdział I. Góry klasyczne  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Rozdział II. Góry światłem odziane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

Rozdział III. Góry malownicze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

Rozdział IV.  Okropny urok dzikości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  193

Aneks I. Nicolas Poussin, góry i stoicyzm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Aneks II. Pieter Bruegel i Włochy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  308

Aneks III. Giordano Bruno i kosmos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Bibliografia  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  311

Góry pustelników, góry pielgrzymów. Garść uwag (1983)  . . . . . . . . . . .331

Tatry i malarze  (1975–2006)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  339

Dobrańsze niż indziej towarzystwo. Życie artystyczne 

w Zakopanem do roku 1939 (1981–1991)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  361

INTERWENCJE (1952–2002)

Tatry (1952)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Zakopane, Zakopane (1961)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422

Jeszcze Kasprowy (1967)  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

U kolebki tamy na Dunajcu (1992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

Cztery dialogi prawdziwe w Zakopanem (1989)   . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

Olimpiada (1998)  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

Ślepy tunel pod Tatrami (2002)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  443

Jak widzę przyszłość ekologiczną (1981)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

Uczyć otwartego regionalizmu (1996) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 449

INDEKS OSÓB   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

 

SPIS TREŚCI, tom 3

 

Niemiec i bułka (1945)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5

Postęp?... (1946)  . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Jak rzeźba wpół złamana. W rocznicę Powstania Warszawskiego.  

Fragment (1952)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Katolicy wobec politycznej odwilży 1956 roku (1956–1957)

I. Kluby Inteligencji Katolickiej (1956)  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .   15

Prehistoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15

Październik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17

Jedność musi być prawdziwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19

Rozmowy  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20

Cele i zadania klubów   . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     22

II. Kluby i polityka (1957) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .   31

Trzydzieści lat po wybuchu wojny

I. Pudrowane peruki (1959)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

II. Bomba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   43

Trzy warunki wolności. Polemika z Adamem Schaffem (1962)  . . . .    46

Polacy za granicą: asymilacja czy diaspora (1962)  . . . . . . . . . . . .    52

Mickiewicz na Rynku (1955–1962)  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .   60

Inni szatani byli tam czynni. O przyczynach wybuchu powstania 

styczniowego (1963)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   68

Dywagacje o przyszłości

Anachronizm zainteresowań kulturalnych (1965) . . . . . . . . . . . . . . .  81

Patrioci się nudzą (1966)  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  86

Przyszłość ręką dosiężna (1966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    89

Planowanie przestrzenne (1966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    92

Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .    92

Diagnoza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   94

Terapia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    97

Uczestnictwo i hipostazy. Na marginesie paryskiego Maja ’68 (1968) . . 99

Przełom i perspektywy  (1969)    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   104

Uczestnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   104

Regionalizm  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   109

Instytucje i ideologie   . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   111

Pamięć po dwudziestu pięciu latach (1969)

I. 25. Rocznica Powstania Warszawskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   113

II. Cape Kennedy i Peenemünde   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . .   116

Przeciw kłamstwu. Fakty o rozwiązaniu „Tygodnika Powszechnego”  

w 1953 r. (1971)  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    120

Rzeczywistość i pozory. Polemika z Bolesławem Piaseckim (1971)   .    127

Aby nam się lepiej żyło czyli w czym mieszkamy (1971) . . . . . . . . .    131

Nosze w szkole. Historia prawdziwa (1974)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   136

O szykanach władzy wobec literatury i o niepodzielności kultury 

polskiej (1978–1979)

I.  Przemówienie wygłoszone na XX Zjeździe Związku  

Literatów Polskich w Katowicach (1978)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    138

II.  Przemówienie wygłoszone podczas zebrania Zarządu

  Głównego Związku Literatów Polskich  w Radziejowicach (1979)  . . . .  143

Przeciw amnezji. PAX i Znak na antypodach (1979) . . . . . . . . . . . . .   151

Prawa człowieka a kultura (1977–1980)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   167

Addendum (1987)  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    181

Guronos i  polski garb (1982)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   185

Obecność Polaków (1985–1987) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  192

Na szerokim froncie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Jak cię widzą, tak cię piszą   . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .   198

Próba odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201

Tożsamość prawdziwa i fikcyjna (Wokół pojęcia polskości)  . . . . . . .     203

Europa w perspektywie Powiśla (1986–1988) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Wrażliwości: żydowska i polska. Spór o klasztor karmelitanek  

w Oświęcimiu (1989) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

 

 

Wokół Okrągłego Stołu

Potrzeba wyobraźni na Niezależnym Forum Kultury (1989)  . . . . . . . . . 230

Addendum (1990)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 235

Przed wyborami czerwcowymi (1989)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   238

Po kolei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .239

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM