Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXVI Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXVI
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXVI
Redakcja: Roman Laskowski
ISBN: ISSN 0032-3802
ISBN e-book: 97883-242-1531-0
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 280
Format: B5
Oprawa: Miękka
Wersje: EBOOK (pdf)
NAKŁAD WYCZERPANY
10,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Le Bulletin est l'organe de la Société Polonaise de Linguistique. Il paraît en fascicules libres. Les articles peuvent être rédigés en polonais, anglais, français, russe ou allemand.

 

SPIS RZECZY – TABLE DES MATIČRE

 

W s p o m n i e n i a

W. P i s a r e k (Kraków): Profesor Krystyna Pisarkowa

W.M. C h l e b d a (Opole): Profesor Stanisław Kochman

H. W r ó b e l (Katowice): Profesor Teresa Orłoś

A. C i e ś l i k o w a (Kraków): Witold Taszycki

 

A r t y k u ł y

P. Ż m i g r o d z k i (Kraków): Jednojęzyczny słownik ogólny jako środek

komunikacji międzykulturowej (na marginesie prac nad Wielkim słownikiem

języka polskiego PAN)

W.T. M i o d u n k a (Kraków): Dwujęzyczność, walencja kulturowa

i tożsamość (e)migracji polskiej w świecie

A. K i k l e w i c z (Olsztyn): Kategorie lingwistyki międzykulturowej

w ujęciu systemowym

E. S m u ł k o w a (Warszawa): Integracja języków na pograniczu białorusko-

-polsko-litewskim i jej konsekwencje dla teorii zapożyczeń

A. N a g ó r k o (Berlin): Sprachliche Säkularisation im westslawischen

Raum – Zeichen moderner Gesellschaften?

T. M a j t c z a k (Kraków): Gra japońskimi kartami (przyczynek do teorii

badań kontaktów językowych)

J. S t o p y r a (Wrocław): Semikomunikacja w skandynawskim

obszarze językowym

M. D a n i e l e w i c z o w a (Warszawa): Метапредикативные наречия.

Постановка вопроса

M. N k o l l o (Poznań): Porównania na temat równości i braku równości.

Studium semantyczne

A. K i s i e l (Toruń): Wybrane jednostki oparte na członach czasownikowych:

dotyczyć odnosić się. Próba rozróżnień semantycznych

E. C h r z a n o w s k a - K l u c z e w s k a (Kraków):

Dekontekstualizacja i rekontekstualizacja w dyskursie naukowym

i artystycznym

W. P i a n k a (Warszawa): Historyczne zmiany w systemach adresatywno-

-honoryfikatywnych w krajach i językach słowiańskich

J. W r o n i c z (Kraków): Kultura szlachecka a kultura chłopska w aspekcie

językowym

S. S t u d n i a r z (Olsztyn): Pojęcie dominanty semantycznej w analizie

tłumaczenia artystycznego. Kilka uwag o polskich przekładach wiersza

Emily Dickinson ‘Wild Nights’

R. N i c o l o v a (Sofia): Сeмантические особенности диминутивов,

производных от существительных в болгарском языке

A. M i e l c z a r e k, B. W a l c z a k (Poznań): Grzeczność językowa

jako składnik kompetencji kulturowej w teorii i praktyce nauczania

języka polskiego jako obcego

 

R e c e n z j e, p o l e m i k i, s p r a w o z d a n i a

M. N o w o s a d - B a k a l a r c z y k (Lublin): Jerzy Bartmiński,

Aspects of Cognitive Ethnolinguistics. Red. Jörg Zinken. – Londyn:

Equinox, 2009

A. K i k l e w i c z (Olsztyn), I. M a t u s i a k - K e m p a (Olsztyn):

Sprawozdanie z LXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

„Język w dialogu między kulturami”; Olsztyn, 25–26 IX 2009

P. Ż m i g r o d z k i (Kraków): Na marginesie recenzji Marzeny Stępień

 

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

LXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w roku 2009

Program LXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Język w dialogu między kulturami

Lista nowych członków PTJ

Zalecenia edytorskie

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM