Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXV Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXV
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXV
Redakcja: Roman Laskowski
ISBN: ISSN 0032-3802
ISBN e-book: 97883-242-1532-4
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 356
Format: B5
Oprawa: Miękka
Wersje: EBOOK (pdf)
NAKŁAD WYCZERPANY
10,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

SPIS RZECZY – TABLE DES MATIÈRES

 

W s p o m n i e n i a

R. L a s k o w s k i (Kraków): Profesor Kazimierz Polański

A. B o g u s ł a w s k i (Warszawa): Profesor Stanisław Karolak

E. M a ń c z a k‑Wo h l f e l d (Kraków): Profesor Ruta Nagucka

T. S z y m a ń s k i (Kraków): Profesor Mieczysław Basaj

Z. C z a p i g a (Rzeszów): Profesor Marian Bobran

M. P a p i e r z (Kraków): Profesor Maria Honowska

A. P i h a n‑K i j a s o w a (Poznań): Profesor Wojciech Ryszard Rzepka

B. C z o p e k‑K o p c i u c h (Kraków): Profesor Ewa Rzetelska‑Feleszko

L. B e d n a r c z u k (Kraków): Profesor Wojciech Skalmowski

 

Artykuły

A. P r z e p i ó r k o w s k i (Warszawa), R.L. G ó r s k i (Kraków), B. L e w a n -

d o w s k a‑To m a s z c z y k (Łódź), M. Ł a z i ń s k i (Warszawa): Narodowy Korpus Języka Polskiego

I. B o b r o w s k i (Kraków): O dwóch kognitywizmach

A. K i k l e w i c z (Olsztyn): Warianty języka: próba systematyzacji

H. G r z m i l‑Ty l u t k i (Kraków): Gatunek – kategoria analizy dyskursu

B. Wi t o s z (Katowice): Gatunek tekstu wobec „porządku dyskursu”

A. R z e p k o w s k a (Toruń): Pamiętniki Sybiraków: od wspólnoty losu do wspólnoty dyskursu

M. A m p e l‑R u d o l f (Rzeszów): Gatunkowe reguły kształtowania schematów tekstu. Schemat informacyjny

D. L e c h‑K i r s t e i n (Opole): Rola akronimów w komentarzu politycznym

M. P i e t r z a k (Łódź): Odcinek, felieton, kronika – o tradycji gatunku felietonowego

 

J. P r z y k l e n k (Katowice): W poszukiwaniu gatunkowych wyznaczników eseju

L. S z y m a ń s k i (Opole): Analiza wypowiedzi z czatu internetowego

M. D e r w o j e d o w a (Warszawa), D. K o p c i ń s k a (Warszawa): Czy warto restytuować zaimki liczebne?

J. P e r l i n (Warszawa): O czasownikach typu powymierać, porozwieszać

E. D e p t u c h o w a (Kraków): Leksemy z przedrostkowym z‑ w Słowniku staropolskim

 

A. S z c z a u s (Szczecin): Wykładniki dialogowości w tekstach popularnonaukowych doby średniopolskiej (na przykładzie Informacyi matematycznej W. Bystrzonowskiego z 1749 r.)

L. P r z y m u s z a ł a (Opole): Modlitwa w strukturze kazania (na przykładzie XVII‑wiecznych postyll)

 

Recenzje, polemiki, sprawozdania

W. M a ń c z a k (Kraków): 50‑lecie nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją

J. L a b o c h a (Kraków): Charles Zaremba, Éléments de grammaire historique du polonais

M. S t ę p i e ń (Warszawa): Linguistica Copernicana, 1/2009

S. G u s t a v s s o n (Uppsala): Josip Silić & Ivo Pranjković, Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta

 

Bibliografia

J . O z g a (Kraków): Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2006 z uzupełnieniami za lata poprzednie

 

Sprawy administracyjne

LXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w roku 2008

Program LXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Lista nowych członków PTJ

Zalecenia edytorskie

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM