Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXI Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXI
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXI
ISBN: ISSN 0032-3802
Rok wydania: 2006
Format: B5
Oprawa: Miękka
NAKŁAD WYCZERPANY
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

SPIS RZECZY – TABLE DES MATIÈRES

A r t y k u ł y
B. M ę k a r s k a (Kraków), Odmiany języka perskiego uwarunkowane historycznie i regionalnie
P. Ż m i g r o d z k i (Katowice), Kryteria ewaluacji opisów leksykograficznych
Z. S a l o n i (Olsztyn), O przypadkach w języku polskim (na marginesie artykułu Adama Przepiórkowskiego)
J. P e r l i n (Warszawa), Ile jest aspektów w języku polskim oraz próba dowodu na fleksyjność opozycji dokonany/niedokonany
B. W y d e r k a (Opole), Odmiany regionalne czy regiony językowe?
J. S i e r o c i u k (Poznań), Problemy współczesnej dialektologii
I. G r e k-P a b i s o w a (Warszawa), Polski regiolekt północnokresowy na Litwie i Białorusi dziś
M. O s t r ó w k a (Warszawa), Regiolekt polski na Łotwie
E. K o n i u s z (Kielce), Powstanie i pochodzenie gwarowej polszczyzny wileńskiej w świetle dotychczasowych badań
J. W a n i a k o w a (Kraków), Regionalizmy a gwary na przykładzie nazw roślin
W. M a ń c z a k (Kraków), Geneza języka staro-cerkiewno-słowiańskiego
T. Z. O r ł o ś ( Kraków), Współczesna czeszczyzna potoczna
R e c e n z j e, p o l e m i k i i i n n e
K. P i s a r k o w a (Kraków), Jürgen Trabant, Mithridates im Paradies
M. N k o l l o, W. K r a w c z y k (Poznań), Thomas D. Cravens, Comparative Historical Dialectology: Italo-Romance clues to Ibero-Romance sound change
A. B o g u s ł a w s k i (Warszawa), Przypomnienia metodologiczne. Uzupełnienia
A. G r z e g o r c z y k (Warszawa), Uznanie dla przypomnień metodologicznych Profesora Andrzeja Bogusławskiego
A. Ż u ł a w s k a-U m e d a (Warszawa), Rozmowa z prof. W. Kotańskim o Jego książce Kojiki
B i b l i o g r a f i a
K. O z g a (Kraków), Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2003 z uzupełnieniami za lata poprzednie

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM