Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
ISBN: 83-242-0021-5
Rok wydania: 2003
Liczba stron: 414
Format: A5
Oprawa: Miękka
NAKŁAD WYCZERPANY
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Komentarz do ramowej dyrektywy Rady Europejskiej nr 391 z 1989 r. oraz do szczegółowych dyrektyw tej Rady w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i życia pracowników przed zagrożeniami powodowanymi procesami, czynnikami i warunkami wykonywanej pracy oraz środowiskiem pracy. W książce uwzględniono inne szczegółowe dyrektywy dotyczące ochrony pracy kobiet, młodocianych oraz pracowników świadczących pracę w ramach atypowych stosunków pracy.
 

SPIS TREŚCI 

Rozdział I. Wspólnotowa koncepcja ochrony pracy
Rozdział II. Normy bezpieczeństwa i higieny pracy w pierwotnych
przepisach prawa wspólnotowego
Rozdział III. Programy społeczne w sprawach bezpieczeństwa
i higieny pracy
S l. Wprowadzenie
S 2. „Wczesne lata" rozwoju przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy
§3. Pierwszy program społeczny (1978-1982
§ 4. Ramowa dyrektywa (dyrektywa „matka") 80/1107/EEC
§5. Drugi program społeczny (1984-1987)
§6. Trzeci program społeczny (1987-1993)
§ 7. Czwarty program społeczny Ramowy (generalny) program Komisji dotyczący bezpieczeństwa, higieny oraz ochrony zdrowia w pracy (1994-2000)
S 8. Komunikat Komisji - piąty program akcji społecznej w sprawach bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia w latach 2002-2006
Rozdział IV Dyrektywa ramowa 89/391/EEC
§ l. Wprowadzenie
§2. Preambuła dyrektywy ramowej 89/391/EEC
§ 3. Cel dyrektywy ramowej 89/391/EEC
§ 4. Zakres podmiotowy dyrektywy ramowej 89/391/EEC
§ 5. Definicje pojęć prawnych
§ 6. Obowiązki nałożone dyrektywą
§ 7. Obowiązek unikania ryzyka i dokonania oceny
rozpoznanego ryzyka
§ 8. Obowiązek planowania i podejmowania działań mających na celu zapewnienie pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach
§ 9. Obowiązek szkolenia pracowników
§ 10. Obowiązek informowania pracowników i ich przedstawicieli
o zagrożeniach
§11. Obowiązek prowadzenia rejestru wypadków i zawiadamiania
właściwych władz o wypadkach i chorobach zawodowych
§ 12. Obowiązki pracowników w sprawach bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ochrony zdrowia
§ 13. Dyrektywy szczegółowe (dyrektywy „córki")
§ 14. Choroby zawodowe
Rozdział V Czas pracy
§ l. Wprowadzenie
§ 2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązywania
dyrektywy 93/104/EC
§ 3. Definicje
§ 4. Minimalne okresy wypoczynku
§ 5. Maksymalne normy czasu pracy
§ 6. Praca w porze nocnej - praca w systemie zmianowym
§ 7. Dialog społeczny
§ 8. Uwagi końcowe
Rozdział VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia
pracowników zaliczanych do grup podwyższonego ryzyka
§ l. Wprowadzenie
§ 2. Ochrona pracy pracownic w ciąży, po urodzeniu dziecka,
w okresie karmienia
§ 3. Ochrona pracy pracowników młodocianych
§ 4. Ochrona pracy pracowników wykonujących pracę w ramach
nietypowych form zatrudnienia
A. Wprowadzenie
B. Dyrektywa 91/383/EEC
C. Dyrektywa 97/81/EC
D. Dyrektywa 99/70/EC
Zakończenie
Aneks

Wyślij znajomemu:

Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM