Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich w granicach wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich w granicach wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny
Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich w granicach wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny
ISBN: 83-7052-597-0
ISBN e-book: 97883-242-1481-5
Kategorie: JĘZYKOZNAWSTWO
Rok wydania: 2001
Liczba stron: 762
Format: B5
Oprawa: Twarda
Wersje: EBOOK (pdf)
NAKŁAD WYCZERPANY
10,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

Praca stanowi pierwszą w literaturze polskiej całościową próbę wyodrębnienia tzw. warstwy przedsłowiańskiej w typonimii polskiej. Słownik omawia kilkaset nazw geograficznych, których chronologia powstania sięga starożytności, ponieważ nie można dowodzić ich motywacji w historycznych językach używanych na ziemiach polskich od początku wczesnego średniowiecza. Autor rekonstruując system leksykalny, słowno- i nazwotwórczy, porusza także zagadnienia etymologiczne, etnojezykowe oraz rekonstruuje najstarsze brzmienie słowiańskie omawianych wyrazów.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
1.1 Uwagi wstępne
1.2. Cel, zakres i terminologia pracy
1.3. Metoda opracowania
1.4. Układ pracy
1.5. Historia badań

2. Stan bazy źródłowej

3. Interpretacje

3.1. Fleksja
3.1.1. tematy na -(y)a-
3.1.2. tematy na -(y)o-
3.1.3. tematy na -(y)u-
3.1.4. tematy na -i-
3.2. Budowa słowotwórcza
3.2.1. Złożenia
3.2.2. Formacje sufiksalne
3.2.3. Problem "formantu" -ava w topo- i hydronimii zachodniosłowiańskiej
3.4. Najstarsze areały toponimiczne ziem polskich
3.5. Interpretacja etnojęzykowa
3.5.1. Nazwy germańskie
3.5.2. Nazwy bałtyckie
3.5.3. Nazwy inne
3.6. Slawizacja najstarszej warstwy nazewniczej ziem polskich
Apendyks I: Problem toponomastycznej lokalizacji języka prasłowiańskiego
Apendyks IIL Dynamika osadnictwa ziem polskich na przełomie starożytności i wczesnego średniowiecza w świetle toponomastyki i innych dziedzin wiedzy

4. Podsumowanie: Najstarsza warstwa nazewnictwa na ziemiach polskich - uwagi końcowe

5. Słownik

5.1. Najstarsza warstwa nazewnicza
5.2. Warstwa I/II
5.3. Nazwy zweryfikowane negatywnie

6. Żródła

7. Bibliografia

8. Indeks

Wyślij znajomemu:
Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM