Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Legioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego Legioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego
Legioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego
ISBN: 97883-242-3164-5
Data premiery: 31.12.2017
Liczba stron: 312
Format: 150x235
Wersje: KSIĄŻKA / EBOOK (epub, pdf)
31,20 PLN
39,00 PLN
18,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:

FINALISTA KONKURSU O NAGRODĘ IM. JANUSZA KURTYKI 2018

Nagranie z dyskusji o książce z udziałem Autora, dr Barbary Klich-Kluczewskiej, prof. Tomasza Gąsowskiego oraz Romana Graczyka (prowadzącego).

W książce Legioniści i inni Autor analizuje, w jaki sposób przeżycia wojenne żołnierzy Wielkiej Wojny były w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego przetwarzane i jak formowały pamięć zbiorową – narracje o wspólnej przeszłości obecne w życiu społecznym i politycznym. W obu państwach odgórne interpretacje wojny jako czynu legionowego i walki o niepodległość zdominowały doświadczenia większości pozostałych żołnierzy. Legioniści uważali się za zwycięzców i bohaterów, innych traktowano raczej jako ofiary wojny. Łącząc perspektywę badań nad pamięcią zbiorową z metodami badań historycznych i historią porównawczą, Autor opisuje instytucjonalne ramy funkcjonowania pamięci zbiorowych, ich kanoniczne wykładnie oraz kulturowe źródła. Stawia też pytanie o miejsce „zapomnianej” I wojny światowej w pamięciach oraz historiografiach: polskiej, czeskiej i słowackiej.

 

Dla obu pamięci centralna była idea wodza i służących mu wiernie żołnierzy. Obie budowały kult bohaterów (zarówno zmarłych, jak i żywych), podkreślały wagę poświęcenia dla sprawy i bohaterskiej śmierci. (…) Zbiorowa pamięć o wojnie w jej narodowych ramach była dla weteranów głównym źródłem przekonania o własnej wartości, uzasadnieniem roli pełnionej w społeczeństwie, czynnikiem nadającym sens wszystkim wojennym tragediom i odpowiedzią na pytania o politykę czy gospodarkę.

Fragment

 

Książka Marcina Jarząbka to niewątpliwie praca o dużych walorach poznawczych i wysokim poziomie naukowym. Nowe podejście badawcze, które prezentuje Autor, a tym samym i recenzowana pozycja, może stanowić szansę na włączenie się i w tym obszarze polskich historyków w nurt badań światowych dotyczących Wielkiej Wojny.

dr hab. Katarzyna Sierakowska

 

SPIS TREŚCI

Wstęp 
Zapomniana wojna zapomnianych żołnierzy? 
Metoda: historia porównawcza, studium przypadku, pamięć zbiorowa 
Pytania badawcze, układ i teza pracy 
Podstawa źródłowa i literatura przedmiotu 
Terminologia 
 
R o z d z i a ł  I
Polacy, Czesi i Słowacy na frontach I wojny światowej 
Ilu było Polaków, Czechów i Słowaków na frontach Wielkiej Wojny? 
Liczenie Polaków w armiach zaborczych 
Liczenie Czechów i Słowaków 
Od gimnastyki do przyszłej armii 
Polskie formacje zbrojne 
Legiony Polskie 
Formacje przy armiach ententy 
Formacje czechosłowackie 
 
R o z d z i a ł  I I
Śpiący rycerze i boży bojownicy – formy pamięci zbiorowej a upamiętnianie w czasie wojny
 Wyobrazić sobie przyszłą wojnę (i żołnierza) 
Obudzić śpiących rycerzy 
„Sztandar się podźwignie i ruszą do szturmu”: wojna i rewolucja 
Na wzór dawnych wojowników: Sienkiewicz i Jirásek 
Rycerze i przyszli bohaterowie – upamiętnianie wojny w czasie wojny 
Tarcze i kolumny – upamiętnianie Legionów Polskich 
Narodziny mitu Zborowa 
 
R o z d z i a ł  I I I
Instytucjonalne ramy pamięci weteranów 
Ramy prawne 
Stowarzyszenia 
Przywileje weteranów, inwalidów i niepodległościowców 
Polska: weterani, inwalidzi i szczególnie zasłużeni dla niepodległości 
Czechosłowacja: poszkodowani przez wojnę i legioniści 
Organizacje weteranów 
Polskie organizacje weteranów 
Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny 
Organizacje byłych wojskowych w Czechosłowacji 
Czechosłowacka Wspólnota Legionowa (Československá obec legionařska) 
Inne organizacje legionowe 
Instytucje do spraw pamięci weteranów 
Instytucje polskie 
Instytucje czechosłowackie 
 
R o z d z i a ł  I V
Kanony polskiej i czechosłowackiej pamięci zbiorowej weteranów 
Pamięć zbiorowa weteranów jako element ideologii państwowej 
Kanony ekskluzywny i inkluzyjny 
Burzenie śladów pamięci minionej 
Politycy i insurgenci – dwie wykładnie kanonu pamięci o wojnie 
Polityczna wykładnia pamięci – żołnierze Dmowskiego i Masaryka 
Kto odbudował państwo polskie (według Romana Dmowskiego)? 
Tomáš Masaryk: wódz, który nie był żołnierzem (choć jeździł konno) 
Wojskowi kodyfikatorzy pamięci i wykładnia heroiczna 
Wacław Lipiński i kanon piłsudczykowski 
Rudolf Medek i anabaza legionowych bohaterów 
Kanon – przykład polski 
Polityka odznaczeniowa a kanon pamięci 
„Legionizacja” kanonu 
Apokryf – pamięć inwalidów wojennych 
Kanon – przykład czechosłowacki 
Pogrzeby i kult zmarłych 
Słowacka oboczność 
Na marginesie kanonu: pamięć w kulturze popularnej
 
Rozdział  V
Polsko-czeska konfrontacja a lokalne konteksty pamięci narodowych o Wielkiej Wojnie na Śląsku Cieszyńskim (studium przypadku) 
Śląsk Cieszyński jako pogranicze 
Od wspólnej radości z wybuchu wojny do konfliktu i podziału, 1914–1920 
Budowanie pamięci narodowych a weterani – Polska 
Budowanie pamięci narodowych a weterani – Czechosłowacja 
Epigoni starego ładu czy milcząca większość? – niepolityczni weterani 
 
Zakończenie 
Narodowe kanony w uniwersalnych formach pamięci 
Wspomnienia a polityka 
Pamięci zbiorowe, które wygrały? 
Polska a Czechosłowacja – podobne, choć różne 
Pamięć weteranów „wojny światowej” dziś 
 
Aneks teoretyczny
Pamięć zbiorowa, historia i weterani I wojny światowej 
Weterani jako wspólnota pamięci 
Skąd się bierze pamięć zbiorowa? 
Historia i pamięć: I wojna światowa 
Dygresja: Front wschodni – paradoks historii dającej głos nieobecnej pamięci
Weterani i pamięć – sposoby badania 
 
Aneks źródłowy
Toposy pamięci kombatantów 
Wojna bohaterów 
Wojna zwykłego żołnierza 
Co to znaczy „weteran”? 
Praca z pamięcią – zbieranie relacji niepodległościowców 
„Legionowa bieda” a upamiętnianie 
 
Bibliografia 
Źródła 
Opracowania 
Spis ilustracji 
Indeks osobowy 
Indeks rzeczowy 
Wyślij znajomemu:
Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM