Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
|
Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki
Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki
Autor: Piotr Rosół
ISBN: 97883-242-3072-3
Data premiery: 30.01.2017
Liczba stron: 260
Format: 150x235
Wersje: KSIĄŻKA / EBOOK (epub, mobi)
31,20 PLN
39,00 PLN
18,00 PLN
Dodaj do schowka »
Wyślij znajomemu »
Zobacz opinię o książce »
Dodaj opinię o książce »
Opis książki:
Celem autora jest – jak sam to ujmuje – po pierwsze, umieszczenie Jonasa w ramach szeroko dyskutowanej problematyki krytyki postępu technicznego, a po drugie – zaprezentowanie zasady odpowiedzialności jako idei związanej z całą twórczością Jonasa (a nie tylko książką pod tym tytułem). (...) Ksiażka w sposób udany opisuje – postępując w ślad za różnymi pismami Jonasa – jak rozumie on „proces pozbawiania świata jego wymiaru etycznego”, a następnie, jaka jest jego reakcja. Mianowicie twierdzi, że powstrzymanie narastającego zagrożenia dla środowiska i istnienia ludzkości, wywołanego przez nieokiełznany rozwój nauki i techniki, wymaga przywrócenia owego wymiaru etycznego. Utworzenie nowożytnej nauki jest wedle Jonasa centralnym momentem w procesie neutralizacji bytu, najpierw przyrody, a potem w pewnym stopniu człowieka.
z recenzji profesora Stanisława Krajewskiego
 
Autor książki umiejętnie wydobywa walory przedstawianych koncepcji i propozycji, ale także odsłania ich słabsze strony. Na szczególnie aprobatywną uwagę zasługują te analizy, w których prezentuje on sposób pojmowania przez Jonasa odpowiedzialności, gdy ukazuje cechy ludzkich powinności i zobowiązań związanych z odpowiedzialnością, gdy zastanawia się nad totalnym i czasowym wymiarem odpowiedzialności. Z uznaniem również należy odnotować analizy porównawcze to, jak autor zestawia zasadę odpowiedzialności z innymi koncepcjami etycznymi, min. z kategorycznym imperatywem Kanta.
z recenzji profesora Włodzimierza Tyburskiego
 
Podziękowania
Wstęp  
Stan badań  
Założenia metodologiczne
Cel i struktura książki  
Część I
Kategoria życia i antropologia Hansa Jonasa, czyli o filozoficznych fundamentach zasady odpowiedzialności
Rozdział 1. Życie i metoda Hansa Jonasa  
1.1. Biografia Hansa Jonasa    
1.2. Metoda Hansa Jonasa
Rozdział 2. Związki Jonasa z filozofią życia    
2.1. Artur Schopenhauer i Hans Jonas o popędzie płciowym   
2.2. Fryderyk Nietzsche i Hans Jonas o przetrwaniu gatunku   
2.3. Eros  
Rozdział 3. Rola pojęcia życia w koncepcji filozoficznej Jonasa  
3.1. Przemiany w stosunku człowieka do życia i śmierci, materii i ducha 
3.2. Krytyka idealizmu i materializmu 
3.3. Problem psychofizyczny i jego związek z zasadą odpowiedzialności  
3.4. Życie – poza dualizmem i dwoma monizmami    
Rozdział 4. Antropologia autora Zasady odpowiedzialności  
4.1. Ernst Bloch i Hans Jonas o człowieczeństwie    
4.2. Stosunek człowieka do natury   
4.3. Zdolność do wytwarzania obrazów wyznacznikiem człowieczeństwa  
4.4. Obrazowanie, prawda i fałsz   
4.5. Wnioski na temat koncepcji człowieka uznawanej przez Jonasa  
Część II
Hans Jonas o historycznych źródłach naukowej rezygnacji
z odpowiedzialności etycznej
Rozdział 5. Analiza pojęcia prawdy o przeszłości w ujęciu Hansa Jonasa  
5.1. Pojęcie prawdy   
5.2. Bóg jako kronikarz świata  
5.3. Postrzeganie przez Jonasa sposobu zachodzenia intelektualnych przemian   
Rozdział 6. Kształtowanie się idei neutralności aksjologicznej bytu w ujęciu Hansa Jonasa  
6.1. Klasyczny obraz świata – co zostaje odrzucone w wyniku neutralizacji aksjologicznej bytu  
6.2. Radykalny gnostycyzm    
6.3. Rewolucyjny charakter opisywanych przemian   
6.4. Przemiany w astronomii dokonane przez Mikołaja Kopernika   
6.5. Nieograniczony wszechświat   
Rozdział 7. Matematyzacja wszechświata  
7.1. Nauka między empirią a matematyką      
7.2. Johannes Kepler o eliptycznych orbitach ciał niebieskich i roli Słońca 
7.3. Matematyczna harmonia świata w teorii Johannesa Keplera  
7.4. Następstwa przyjęcia ilościowej koncepcji wiedzy    
Rozdział 8. Galileusz – empiryczne potwierdzenia kopernikańskiej kosmologii  
8.1. Nowa dynamika Galileusza    
8.2. Teoria prostoty natury i jej aksjomatyczny charakter  
8.3. Nowa metafizyka
Rozdział 9. Rola Francisa Bacona w kształtowaniu się nauk przyrodniczych  
9.1. Stosunek Francisa Bacona do tradycji      
9.2. Sposób zdobywania wiedzy według Francisa Bacona  
9.3. Teoria idoli Francisa Bacona   
9.4. Oddziaływania Francisa Bacona na metodologię nauk przyrodniczych  
9.5. Podział ludzkiego doświadczenia na naukowe i pozanaukowe  
Rozdział 10. René Descartes i świat aksjologicznie zneutralizowany  
10.1. Jasność i wyraźność jako kryterium racjonalności   
10.2. Świat aksjologicznie zneutralizowany 
Część III
Zasada odpowiedzialności Hansa Jonasa
Rozdział 11. Treść zasady odpowiedzialności     
11.1. Odpowiedzialność w ujęciu Hansa Jonasa 
11.2. Odpowiedzialność rodzicielska i odpowiedzialność polityczna  
11.3. Totalny i czasowy wymiar odpowiedzialności    
11.4. Wybiegający w przyszłość charakter odpowiedzialności  
11.5. Stanowisko etyczne Jonasa na tle poprzedzających je koncepcji etycznych  
11.6. Kant i Jonas – imperatyw kategoryczny a zasada odpowiedzialności 
Rozdział 12. Zmiany w sytuacji człowieka w świecie    
12.1. Zasada odpowiedzialności w kontekście przewidywania przyszłości  
12.2. Miejsce techniki w życiu człowieka    
12.3. Postęp techniczny 
12.4. Specyfika nowoczesnej utopii  
12.5. Wolność i konieczność a ludzka godność    
12.6. Potrzeba nowej etyki 
Rozdział 13. Metafizyka zasady odpowiedzialności – o wyprowadzaniu powinności z bytu  
13.1. Cele i wartości 
13.2. Celowościowy charakter rzeczywistości    
13.3. Kosmologia  
13.4. Bóg i odpowiedzialność w koncepcji Jonasa    
13.5. Konsekwencje zasady odpowiedzialności    
Zakończenie  
Bibliografia   
Indeks nazwisk  
Summary   
Wyślij znajomemu:
Lista opinii:
Brak opinii
Dodaj opinię:

Projekt i wykonanie: YELLOWTEAM